Skip to main content

Trzej Królowie – hołd całego świata

portret użytkownika Z sieci
trzej królowie.jpg

Znaczenie Święta Objawienia Pańskiego, zwanego w Polsce Świętem Trzech Króli, było zawsze przeogromne. Hołd pasterzy był hołdem Izraela. Pasterze owiec, to była b.specyficzna mieszanka społeczna: byli to najbiedniejsi członkowie tej społeczności – pracownicy najemni, ludzie bez kwalifikacji rzemieślniczych, ale też młodsi synowie właścicieli owiec (np. wiele wieków wcześniej był takim pasterzem przyszły król Dawid). Królowie-magowie to byli przedstawiciele ówczesnych elit nie-żydowskich. Ani etniczne pochodzenie ani religia nie łączyły ich z narodem Izraela. Uważa się ich za Magów z Persji lub Babilonu. Ale pobożna legenda bardzo ich „zuniwersalizowała”. Głosi ona, że reprezentowali oni różne rasy, kultury, tożsamości etniczne. Na terenie całej Azji – od Półw. Arabskiego przez Persję i Indie – wszędzie wskazuje się na miejsce pochodzenia i władania „króla azjatyckiego”. Chrześcijanie Etiopii nie mają wątpliwości, że jeden z Mędrców-Królów pochodził z ich kraju. Europejczycy wskazywali na wyspy Morza Śródziemnego oraz miasta greckie na wybrzeżu morskim Azji Mniejszej. Powszechność reprezentacji została w pobożnej legendzie wzmocniona przekazem, że reprezentowali oni wszystkie pokolenia: jeden z nich miał być starcem, drugi mężczyzną w średnim wieku, a trzeci – młodzieńcem. Tak więc – cały ówczesny świat, poprzez swoje elity składał hołd Dzieciątku Bożemu – przyszłemu „Królowi nad królami”, naszemu Zbawicielowi.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

3 stycznia 2022

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak