Skip to main content
portret użytkownika Z sieci

LIST OTWARTY

Łódź, 03.07.2024

Szanowny Pan

Prof. dr hab. Marian Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro RPO, Al. Solidarności 70

00-090 Warszawa

Szanowny Panie Profesorze,

Zwracam się do Pana ze względu na Urząd, jaki Pan sprawuje, z usilną prośbą o podjęcie interwencji w sprawie niedopuszczalnych represji, jakim został poddany ks. Michał Olszewski.

Zwracam uwagę, że:

- zgodnie z polskim prawem każdy człowiek w Polce ma być uważany za NIEWINNEGO, dopóki sąd nie zadecyduje inaczej;

- nawet osoby osądzone i skazane należy traktować z poszanowaniem ich praw i godności ludzkiej.

W swej przeszłości byłem więźniem politycznym skazanym na 6 lat z Dekretu o stanie wo­jen­­nym za aktywny protest przeciw stanowi wojennemu. Byłem wówczas Wiceprzewodniczą­cym Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej oraz członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Soli­dar­ność”. Doświadczałem różnego traktowania ze strony funkcjonariuszy służących reżimowi PRL.

Najgorszego traktowania ja i moi koledzy – przywódcy NSZZ „Solidarność” i Kon­fe­deracji Polski Niepodległej doświadczyliśmy ze strony niektórych funkcjonariuszy Służby Więziennej w ZK Barczewo, kierowanym przez człowieka, który był jednocześnie oficerem Służby Więziennej i sierżantem SB. Efektem tego jest m.in. uszkodzenie kręgosłupa, jakiego doznałem w wyniku uderzenia stalowym kluczem, użytym jako kastet. W proteście przeciw represjom i poniżeniu naszej godności prowadziłem ponad 50-dniową głodówkę.

Kilkanaście lat temu wraz z moimi przyjaciółmi – Andrzejem Słowikiem (w r. 1981 członkiem Prezydium Komisji Krajowej i Przewodniczącym ZR NSZZ „Solidarność”) oraz Tadeuszem Stańskim (w 1981 członkiem kierownictwa KPN) zdecydowaliśmy o sformuło­waniu oskarżenia pod adresem najbardziej brutalnych strażników i ich przełożonego-prowo­dyra na „podwójnym etacie”.

Zdecydowaliśmy o tym, by dać wyraźny sygnał, iż w naszej Ojczyźnie takie trak­to­wanie więźniów jest i zawsze będzie niedopuszczalne, a winni nigdy nie unikną kary.

Dziś brutalności i szczególnego deptania swej godności i praw doświadczył ks. Michał Olszew­ski. Informują o tym polskie media publiczne.

Apeluję, domagam się, by Pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich podjął stosowną interwencję i doprowadził do ukarania funkcjonariuszy, którym najwyraźniej pomyliły się epo­ki i sądzili, że nadal żyją w kraju, w którym reżim wynagradza represje wobec osób uznanych za swych wrogów.

Z wyrazami należnego szacunku

Jerzy Kropiwnicki

- b. Minister w rządach Jana Olszewskiego, Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka

- poseł I i III kadencji Sejmu RP

- b. członek Rady Polityki Pieniężnej

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak