REFLEKSJE OBYWATELSKIE KANDYDATA NA PREZYDENTA MIASTA cz. 2