Telewizja utrwala podły mit propagandy niemiecko-sowieckiej?