List otwarty do posła PiS, Grzegorza Wojciechowskiego