Obrońmy naszą suwerenność - manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym