W intencji płk. Ryszarda Kuklińskiego w 16 rocznicę śmierci