Na nowy rok akademicki – O porażce polskiego środowiska akademickiego