Skip to main content

Z sieci - blog

To były tortury

portret użytkownika Z sieci

Pojawiają się protesty, a nawet kpiny kwestionujące określenie przymusowego karmienia Mariusza Kamińskiego w czasie przetrzymywaniu go w więzieniu jako „tortur”. Najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy tego nie doświadczyli. Andrzej Słowik i ja doznaliśmy tej brutalnej praktyki. Opisałem to dokładnie w mojej książce „Zapis protestu” wydanej w Polsce w podziemiu i w londyńskim Aneksie.

Dziwny ekspert

portret użytkownika Z sieci

Nowy rząd nie podjął jeszcze decyzji ws budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiadomo, że jest tej idei niechętny. „Po co nam takie wielkie lotnisko, skoro będzie duże w Berlinie?” – to jest typowe pytanie „platformersów”. Życzliwe im media publikują negatywne opinie bardzo dziwnych ekspertów. Np. opiniotwórczy dziennik „Rzeczpospolita” zasięgnął opinii … Prezesa firmy Wizz Air! Tania linia, korzystająca raczej z lokalnych lotnisk, ma się wypowiadać o celowości budowy lotniska dla przewoźników markowych! Jaja!

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

26 stycznia 2024

Bodnar oprzytomniał?

portret użytkownika Z sieci
solidarni.png

Pan Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny najwyraźniej chciał „w pełni wykorzystać terminy przewidziane prawem” na przekazanie swojej opinii Prezydentowi RP i przetrzymywać „skazańców” w więzieniach przez tygodnie. Nie przewidział, że mimo ”rozrzucenia” skazańców po różnych więzieniach, nie udało się przerwać demonstracji w ich obronie. Zrozumiał, że ma tylko jeden sposób na uspokojenie protestów społecznych – spełnić niezwłocznie swój obowiązek. Opamiętał się – i wykonał. Lud wygrał. Uwięzieni odzyskali wolność.

Wypiął się na przyjaciela, będzie miał do czynienia z godnym siebie

portret użytkownika Z sieci

Prezydent Duda zachowywał się w stosunku do Wołodymira Zełenskiego jak prawdziwy przyjaciel. Wspierał go na każdym forum międzynarodowym w każdej sprawie dotyczącej bezpieczeństwa Ukrainy. Zełenski nie docenił tego. Zachował się zaskakująco brutalnie atakując Polskę wobec WTO i ONZ oraz unikając spotkania w cztery oczy w N.Jorku. Wszystko wskazuje na to, że to Niemcy nakłonili go do oziębienia relacji z Polską obiecując wielkie wsparcie swoje i UE. Dziś widać, że Niemcy i UE mogą obiecać wiele, ale z realizacją gorzej.

„Tekturowe państwo?”

portret użytkownika Z sieci

Prezydent, który nie może wyjechać z Belwederu, bo drogę zablokował autobus. Niesłychane! Przypominam, iż kilkadziesiąt metrów poniżej siedziby naszego Prezydenta znajduje się potężny gmach Ambasady Federacji Rosyjskiej. Dopiero teraz okazało się, jak łatwo unieruchomić Prezydenta Polski, Zwierzchnika naszych sił zbrojnych. Do głowy mi nie przyszło, że na zapleczu pałacyku nie ma lądowiska helikoptera ani alternatywnej drogi „przez tylną bramę i Parkiem Łazienkowskim”. To też koniecznie trzeba zmienić

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

22 stycznia 2024

Medal dla pułkownika

portret użytkownika Z sieci
solidarni.png

Medal za „Borbu protiw polskowo nazizma. Od strony technicznej operacja ujęcie „przestępców” był zaplanowana i przeprowadzona wzorowo. Zadbano o „przewerbowanie” zaufanych pracowników w Pałacu. Szef Służby Ochrony Państwa (SOP) był kluczową osobą. To on przeprowadził mundurowych przez pomieszczenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego, także przez te lokale, do których wstęp jest bardzo ograniczony ze względu na dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa. Nie zadbał o to, by policjanci w czasie przejścia przez ten wrażliwy teren wyłączyli ”nasobne kamerki”.

Obajtek ułatwił Tuskowi przejęcie prasy regionalnej

portret użytkownika Z sieci

Prezes Orlenu po żmudnych zabiegach zawarł umowę z właścicielami gazet regionalnych i wykupił je. Bardzo ułatwił Tuskowi ich przejęcie. Wystarczy, że Tusk po przejęciu kontroli nad Orlenem dokona stosownych zmian w instytucji zarządzającej tymi mediami – całkowicie kontrolowanej przez Orlen. Lada moment także Orlen zyska pełną władzę nad przedsiębiorstwem dystrybucji prasy Ruch. Taki prezent na powitanie rządu Tuska?

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

16 stycznia 2024

Adam Glapiński dobrze prowadził politykę NBP

portret użytkownika Z sieci

1. inflacja była (i jest) na jednym z najniższych poziomów w Europie
2. Bezrobocie jest jednym z najniższych w Europie
3. koniunktura w gospodarce jest na lepszym poziomie niż w wielu innych krajach w Europie

Bronić prerogatyw prezydenckich czy niewinnie uwięzionych?

portret użytkownika Z sieci

Bronić prerogatyw prezydenckich czy uwolnić niewinnie uwięzionych? Wobec takiego dylematu stanął Prezydent Andrzej Duda. Wybrał miłosierdzie.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

12 stycznia 2024

2024 Policyjni spryciarze

portret użytkownika Z sieci
solidarni.png

To było bardzo sprytnie pomyślane i zrealizowane: policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego, gdy Gospodarz był w odległym Belwederze. Gdy jego pracownicy poinformowali go o „inwazji”, chciał natychmiast wrócić. Okazało się to niemożliwe, ponieważ ”akurat wtedy” zepsuł się autobus MZK i zablokował wyjazd spod Belwederu… I to działo się w Polsce. Wstyd!

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

11 stycznia 2024

2024 Jak w republice bananowej – albo w Bolszewii

portret użytkownika Z sieci
polska-flaga-stare.jpg

Sceny, jakich w historii Polski jeszcze nie było. Nie było ich w historii żadnego z demokratycznych europejskich państw. Godnych rewolucji bolszewickiej. Policja wtargnęła do Pałacu Prezydenckiego. Niesłychane!

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

10 stycznia 2024

Poszli w bój bez broni?!

portret użytkownika Z sieci

Otrzymałem zaproszenie na uroczystości Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego od biuro@odszkodowani z ze wstępem w postaci piosenki o tym jak to „nasi chłopcy poszli w bój bez broni”.

Dlaczego upowszechnia się tę prześmiewczą piosenkę, ukazującą Polaków jako narwańców i kretynów? Szlachta, która przystąpiła do Powstania, miała bardzo dobrą broń myśliwską „na grubego zwierza”, a chłopi mieli kosy na sztorc lepsze od bagnetów – owszem – brakło armat. Ale przypominam, że to Powstanie „bez broni” trwało grubo ponad rok.

Zmarł ks. Infułat Ireneusz Skubiś

portret użytkownika Z sieci

Był wielkim odnowicielem – wznowicielem katolickiego tygodnika NIEDZIELA. Pismo komuna „zawiesiła” w 1953 r. i ani „odnowa gomułkowska”, ani „gierkowska” nie przyniosła „odwieszenia” katolickiego czasopisma. Ks. Ireneusz uporczywie zabiegał o przywrócenie tego zasłużonego tygodnika. Uzyskał je dopiero w okresie jawnej działalności NSZZ „Solidarność”. Pierwszy numer nowej edycji ukazał się 7.czerwca 1981 r. Redaktorem naczelnym został ks. Ireneusz Skubiś i tę funkcję pełnił aż do r. 2014. W 1966 został prałatem honorowym Jego Świątobliwości. Znałem Go i szanowałem. Gdy w r.

Zmarła Iwona Katarasińska

portret użytkownika Z sieci

Iwonę Śledzińską-Katarasińską poznałem w r. 1980 na jesieni. Byłem wtedy Rzecznikiem Prasowym MKZ Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” i członkiem Prezydium władz Regionu. Ona była redaktorką „Głosu Robotniczego”, organu Komitetu Łódzkiego PZPR. Jej relacje z działań NSZZ „Solidarność” i z konferencji prasowych organizowanych przez mnie były uczciwe. Kilka miesięcy później powstała Komisja Zakładowa Dziennikarzy i ją wybrano na Przewodniczącą KZ.

Przykryte hałasem walki o media

portret użytkownika Z sieci

Niemal niezauważone zostały dwa bardzo ważne wydarzenia:
przedstawiciele nowego rządu RP NIE SPRZECIWILI się ani programowi imigracyjnemu (obciążonemu karami za odmowę przyjęcia imigrantów) ani programowi „reformy UE” w kierunku centralizacji jej władzy kosztem sumerenności państw członkowskich.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

2 stycznia 2024

Zakłóconych Świąt Polacy nie darują

portret użytkownika Z sieci

Zakłóconych Świąt Polacy nie darują. Że niektórzy cieszyli się i klaskali? Jaruzelskiemu też wielu klaskało. Ale większości się to nie podobało. Nawet tym, co w grudniu 1981 milczeli. Ale będzie różnica: tym razem „grubej kreski” nie będzie.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

28 grudnia 2023

2023 Niezwykły „sukces” w sprawie emigrantów

portret użytkownika Z sieci

Dowiedzieliśmy się, że rząd Donalda Tuska zgodził się na „nowe zasady relokacji imigrantów”. Nie ma już przymusowej relokacji i kary wysokości 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego obcokrajowca. Mamy prawo odmowy. A jeśli z niego skorzystamy, to musimy zapłacić „opłatę solidarnościową” w wysokości 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego. Czy ktoś rozumie tę różnicę?

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

27 grudnia 2023

Tradycja skutecznej podłości

portret użytkownika Z sieci

Co jakiś czas podły władca w ten sam sposób wybiera czas swego ataku: przed świętami lub w same święta. Powód jest prosty: liczy on na to, że ludzie zabiegani w przygotowaniach do święta lub „rozklejeni” jego atmosferą, na podłość nie zareagują adekwatnie. Na spryciarzach z Sahendrynu wzorował się Wojciech Jaruzelski z Kiszczakiem, a na nich – Donald Tusk z Sienkiewiczem. Ci dwaj ostatni kilka rzeczy skopiowali w skali 1:1. Ciekawe, jaką cenę zapłacą w dłuższej perspektywie?...

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

22 grudnia 2023

Kolędy i cenzura komunistyczna

portret użytkownika Z sieci

Chyba wszyscy znają „kolędę” nagraną przez Czerwone gitary, w r. 1966 pt. „Jest taki dzień”. Piękna piosenka, ale, czy kolęda? Proszę spojrzeć na jej tekst:
Jest taki dzień bardzo ciepły choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski
Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku

Zielonoświątkowcy z Australii chcą zniszczyć katolicką tradycję w Polsce?

portret użytkownika Z sieci

W skrzynce pocztowej znalazłem kopertę bez adresu i bez nadawcy. W środku był tekst 4-stronicowy. Treść była agresywnie wroga naszej polskiej tradycji katolickiej. Autorstwo tego podłego paszkwilu należało do australijskich zielonoświątkowców. Kiedyś w dzieciństwie, gdy pokazano mi na globusie, gdzie znajduje się Australia, byłem przekonany, że tam ludzie chodzą z głowami do dołu. Jakoś przypomniało mi się to w czasie lektury tej dziwacznej agitki.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

19 grudnia 2023

Anielice z opłatkami

portret użytkownika Z sieci

Po pasażach hipermarketów chodzą dziewczyny w białych sukniach, często z przypiętymi do pleców skrzydełkami i imitacją aureoli wokół głowy. Oferują sianko lub opłatek. Co do sianka – nie mam zastrzeżeń. Niech nim handlują. Umieszczanie garstki siana pod obrusem przed każdym uczestnikiem Wieczerzy Wigilijnej – to „stara świecka tradycja”, upamiętniająca fakt, iż Jezus po urodzeniu został ułożony w żłobie - zapewne na sianie. Ale opłatek to sprawa o wiele poważniejsza. W polskiej tradycji dzielenie się opłatkiem to czynność niemal sakralna.

Może to był „teatrzyk objazdowy”?

portret użytkownika Z sieci

Męczy mnie wspomnienie takiej sceny z filmu amerykańskiego, który obejrzałem kilkadziesiąt lat temu i tytułu już nie pamiętam. Ale utkwiła mi w pamięci taka scena: główny bohater był bezrobotny i poszukiwał zarobku. Zaproponowano mu wynagrodzenie za specyficzną usługę: miał w siedzibie partii odebrać informację, zgłosić się do określonego członka określonej komisji wyborczej i tam dostać od niego zaświadczenie o prawie do głosowania wystawione na nazwisko kogoś, kto na wybory się nie stawił. Wykonał to. Dostał kilka dolarów i zaoferował dalsze usługi.

„Utraconych teleranków” w tym roku nieco mniej

portret użytkownika Z sieci

Co roku z okazji kolejnej Rocznicy Wprowadzenia stanu wojennego, czyli wybuchu wojny „Jaruzelsko-polskiej”, media zamieszczają wspomnienia różnych osób z ich doświadczeń tego dnia. I zawsze Szanowni Redaktorzy płci obojga opowiadają o swojej wielkiej krzywdzie – bo nie obejrzeli teleranka. Jakoś nie zdarzają się w tych wspomnieniach tacy, którym „panowie milicjanci zabrali tatusia, a mamusia potem bardzo płakała”, ani tacy, którzy wspominali, że „tatuś/mamusia nie wrócili do domu, bo byli na strajku i stamtąd wzięli ich do aresztu”.

2023 Dziennik Łódzki zapomniał o Łodzi

portret użytkownika Z sieci

W weekendowym numerze DŁ zamieszczono dość obszerną notkę nt 13.grudnia 1981 – ogłoszenia stanu wojennego. Wspomina się w nim o wydarzeniach w Gdańsku, Warszawie i na Śląsku. I ani słowa o Łodzi. A przecież to tu odbyła się tego dnia największa w Polsce wielogodzinna manifestacja po gmachem Zarządu Regionalnego. I tu pojawiło się wezwanie do strajku generalnego (wzięło w nim udział następnego dnia kilkanaście wielkich zakładów z wielotysięcznymi załogami.

Ziełeński na własne życzenie stracił adwokata – Polski rząd

portret użytkownika Z sieci

W Kongresie USA trwa spór o kontynuowanie pomocy dla Ukrainy. Chodzi o pieniądze na broń i amunicję. Demokraci chcą dać, Republikanie są przeciw. W końcu się zgodzą – jeśli Demokraci zgodzą się na kontynuowanie muru na granicy z Meksykiem. A oni nie chcą. W końcu się dogadają. Chyba. Niemcy zaczynają się znowu oglądać w stronę Rosji i tęsknią za rosyjskim gazem i swoją rolą pośrednika w sprzedaży do innych krajów UE. Rok temu sugerowali, że jak Zełeński „oziębi” stosunki z władzami Polski, to oni go „dopieszczą”.

W świecie się dziwią i dziwią…

portret użytkownika Z sieci

Polska niemal suchą nogą przeszła przez bagno „covidowej recesji gospodarczej” oraz ocean inflacji niszczące Europę i USA. Wyszliśmy z nich jako 20-ta gospodarka świata. Niemała w tym zasługa NBP – Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu, a przede wszystkim – Prezesa Adama Glapińskiego. Jego działalność była bardzo wysoko oceniana przez różne gremia międzynarodowe. Atak na niego wzbudza zdziwienie i niepokój. Niepokój wynika z zagrożenia dla politycznej niezależności polskiego banku centralnego.

Nie powinni zajmować stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa

portret użytkownika Z sieci

Państwowa Komisja ds. Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Zewnętrzne RP w latach 2007-2022 po przeanalizowaniu dokumentów kilku instytucji publicznych wydała rekomendacje dotyczące kilku polityków – byłych członków rządu.

Rocznica zdrady

portret użytkownika Z sieci

80 lat temu rozpoczęło się spotkanie „Wielkiej Trójki” czyli FD Roosevelta (Prezydenta USA), W. Churchilla (Wlk. Brytania) i J. Stalina w Teheranie. Nasi zachodni alianci postanowili oddać Stalinowi nasze Kresy Wschodnie i utrzymać ten fakt w tajemnicy przed naszym rządem emigracyjnym. Był to też pierwszy krok do oddania nas w sowiecką niewolę. A my walczyliśmy na wszystkich zachodnich frontach walcząc w bezpośrednim interesie brytyjskim i francuskim…

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

29 listopada 2023

Chrześcijanie w palestyńskiej Gazie

portret użytkownika Z sieci

Szacuje się, że cała społeczność chrześcijańska w Gazie liczy 800-1000 osób. W r1997 było ich 1.750. Niemal wszyscy ukrywają się w prawosławnej cerkwi św. Porfiriusza i katolickiego kościoła Świętej Rodziny. Są z nimi przedstawiciele niewielkiej wspólnoty luterańskiej oraz babtystów. W ostatnich dziesięcioleciach ok 1/3 chrześcijańskiej populacji przeniosła się na teren tzw. Zachodniego Brzegu, do Betlejem. Chrześcijaństwo w Gazie pojawiło się znacznie wcześniej niż islam. W Nowym Testamencie wspomina się o Gazie 8 razy.

Miałeś chamie złoty róg…

portret użytkownika Z sieci

219 europosłów było „za” dokumentem zapowiadającym likwidację suwerenności państw członkowskich UE. 274 było „przeciw”. Różnica wynosiła 17 głosów „za”. W tej liczbie było 9 polskich europosłów – głównie z lewizny. Gdyby zagłosowali „przeciw”, to tych „za” byłoby 291-9=282, natomiast tych „przeciw” byłoby 274+9=283! I projekt zostałby odrzucony.

Warto zapamiętać nazwiska tych, co „mieli ten złoty róg”, a zagłosowali wbrew interesowi swego kraju. Z Lewicy:

  • 1. Marek Balt
  • 2. Marek Belka
  • 3. Robert Biedroń
  • 4. Łukasz Kohut
  • Subskrybuj zawartość