Skip to main content

Z sieci - blog

Rząd popełnia błędy w polityce informacyjnej

portret użytkownika Z sieci

Tusk wyczytał listę państw muzułmańskich, z którymi rząd Morawieckiego zawarł umowę o przyjęciu od nich do naszego kraju znaczącej liczby imigrantów z krajów muzułmańskich. Rząd dopiero w reakcji na tę sensacyjną dla Polaków wiadomość wyjaśnił, że chodzi o „gastarbajterów”, czyli o osoby, które za zgodą swoich i naszego rządu przyjeżdżają, by pracować legalnie i po jakimś czasie powrócić do swych ojczyzn. Chodzi więc o chcących pracy na jakiś czas, a nie zasiłków na zawsze.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

4 lipca 2023

Nad tym warto się pochylić

portret użytkownika Z sieci

Nie potrafię sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek pochwaliłem za cokolwiek polską lewicę. A dziś muszę to zrobić – ale nie całą, tylko tę od p. Zanberga. I nie tylko za to, że nie dali się wciągnąć w podłe imprezy organizowane przez PO i Donalda Tuska, ale przede wszystkim, że pracują nad pozytywnym programem. Ostatnio powiadomili opinię publiczną o swojej wizycie w Wiedniu i o zaletach realizowanej tam polityce mieszkaniowej. Wiedeń realizuje ją poprzez samorząd a nie poprzez programy „quasi-rynkowe”, które napędzają zysków bankom i deweloperom.

Premier się nauczył…

portret użytkownika Z sieci

Premier bywa człowiekiem „naiwnym” – bo szanuje „słowo honoru” jako bezwzględnie obowiązujące zobowiązanie, gwarancję wykonania tego, co się obiecało. Bardzo się cieszył z sukcesu negocjacyjnego, gdy obiecano mu, że kryterium praworządności stosowane będzie tylko jako warunek wykorzystania zgodnie z prawem Funduszu Odbudowy UE wg Krajowego Planu Odbudowy. Wraz z nim cieszyła się delegacja węgierska i gratulowała Polakom sukcesu negocjacyjnego. Bardzo się zdziwili, gdy okazało się, że NIE ma takiego ograniczenia, bo NIE ZOSTAŁO ZAPISANE. A słowo? – Liczy się to, co zapisano!

Po co nam łodzie podwodne?!

portret użytkownika Z sieci

W mediach ogłoszono radosną nowinę, ż Polska zamówiła nowoczesne łodzie podwodne. Zdumiało mnie to. Owszem, jestem za odbudową siły polskiej marynarki wojennej i cieszę się z każdego nowoczesnego okrętu wyposażonego w rakiety, działa, miny, torpedy... Z każdej nowej korwety, stawiacza min, kutra torpedowego. Z każdej jednostki „nawodnej”. Co do łodzi podwodnych – mam daleko idące wątpliwości. Nasza przedwojenna „flotylla podwodna” w ogóle na Bałtyku nie walczyła. Owszem, wzmocniła siły morskie Wielkiej Brytanii i walczyła na M. Północnym i na Atlantyku.

Posiadacze paneli będą płacić za nadmiar produkowanej energii?

portret użytkownika Z sieci

Media podały do wiadomości, że 11.czerwca w godzinach 11.00-16.00 fotowoltanika produkowała zbyt wiele energii i wobec tego za jej odbiór wyznaczone zostały ceny ujemne. Mówiąc po ludzku: posiadacz paneli za dostarczanie energii musiał dopłacać! Podobno posiadacze paneli byli o takiej możliwości (konsekwencji wyjątkowo słonecznego dnia) uprzedzeni dzień wcześniej. Czegoś tu nie rozumiem…

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

29 czerwca 2023

Coś ze wzrokiem?

portret użytkownika Z sieci

Skończył się rok szkolny i jak zwykle w mediach wezbrała potężna fala informacji i komentarzy na temat przebiegu egzaminów końcowych, systemu nauczania i sytemu oceniania oraz wyników osiągniętych przez uczniów. Jak zwykle pojawił się też temat „świadectw dla osiągających bardzo dobre wyniki”. I jak zwykle pojawiły się w wypowiedziach bardzo wielu dziennikarzy i (niestety) także nauczycieli CZERWONE paski na świadectwach. Chyba mają coś ze wzrokiem? Bo przecież paski są BIAŁO-CZERWONE. Szczególny przypadek daltonizmu czy trwałe przywiązanie do czerwonego?

Dziadersi w dziargach

portret użytkownika Z sieci

Młodzi (ale i „średniacy”) tatuują swe ciała. Od stóp do głów – dosłownie. Nie myślą o tym, jak te atrakcyjne obrazki i inicjały oraz napisy będą wyglądały, gdy ich skóra zmarszczy się a, mięśnie pod nią zwiotczeją. I nie biorą pod uwagę tego, że dla następnego pokolenia tatuaże mogą stanowić obciach. I jak się wtedy będą się czuli dziadersi w dziargach?

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

27 czerwca 2023

To bardzo niepokojące

portret użytkownika Z sieci

Przez długie lata powszechnie uważano Platformę Obywatelską za formację „postsolidarnościową”, stworzoną przez dawnych działaczy NSZZ „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studenckiego. Jak to się stało, że stopniowo coraz częściej robią w niej kariery działacze SLD wysokiego szczebla (jak np. Arłukowicz i Joński)? Jak to się stało, że „na plecach” Jerzego Buzka, Przewodniczącego I Krajowego Zjazdu NSZZ „S”, aktywnego w antykomunistycznym podziemiu, Premiera „Solidarnościowego” rządu, do Parlamentu Europejskiego z sukcesem wystartowali trzej premierzy z SLD?

Lewizna w ataku, czyli ocieplanie PRLu

portret użytkownika Z sieci

Mamy obecnie wiele inicjatyw na rzecz ocieplenia PRLu. Gierek okazuje się patriotą, który chciał wyrwać Polskę z sowieckiej niewoli i w tajemnicy przed ruskimi wspierał badania, których wynikiem mało być skonstruowanie polskiej bomby neutronowej (!) Kilka restauracji w różnych miastach (czy to w Warszawie czy w Zakopanem) reklamuje, że serwuje potrawy „jak za Gierka” albo „jak za PRL”. Można spotkać reklamy wędlin „jak za Gierka”.

Wyrok po 15 latach

portret użytkownika Z sieci

15 lat trwał proces przeciw funkcjonariuszom więzienia w Barczewie oskarżonych o stosowanie represji w stosunku do więźniów politycznych. Spośród trzech „szczególnie zasłużonych” do końca procesu dożył tylko jeden – zastępca komendanta, szef ochrony, szef opresyjnego oddziału XIV , na którym przetrzymywani byli w bardzo złych warunkach (o nich napiszę przy innej okazji) więźniowie polityczni – przywódcy NSSZ „Solidarność” i Konfederacji Polski Niepodległej. Ów funkcjonariusz-kapitan służby więziennej był jednocześnie zatrudniony na „niejawnym etacie” w Służbie Bezpieczeństwa.

„Moi” donosiciele

portret użytkownika Z sieci

W Biuletynie Informacji Publicznej IPN znalazłem m.in. informację, że donosiło na mnie w latach 1980-1989 2 kandydatów na Tajnych Współpracowników oraz 10 Tajnych Współpracowników SB o pseudonimach:

„Jeżewski”, „Derek”, „Łukasz, „Wacław”, „Piotr”, „Gryf”, „Chemik”, „Nowak”, „Mikołaj” w Łodzi oraz „Muzyk” z Piotrkowa. Doniesienia niektórych z nich były znane prokuratorom, którzy zapowiadali żądanie dla mnie kary śmierci, jako działaczowi „antykomunistycznemu”.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

5 czerwca 2023

Mój 4 czerwca – 2. Obalenie rządu Jana Olszewskiego

portret użytkownika Z sieci

W rządzie Jana Olszewskiego byłem ministrem pracy. Brałem udział w tym posiedzeniu Rządu, na którym analizowany był i zatwierdzany tekst umowy z Federacją Rosyjską – następcą ZSSR. Zachowanie ministra spraw zagranicznych i jego współpracowników było dziwne. Najpierw upieranie się przy tezie, że „umowa ma być taka jak każda inna umowa międzynarodowa”. Premier stanowczo zarządził, że preambuła tej umowy musi odnotować zło okresu ZSSR w historii naszych narodów.

Mój 4 czerwca – 1. Wybory 1989

portret użytkownika Z sieci

Nie miałem zamiaru brać udziału w tych wyborach. Wątpiłem w ich autentyczność. Nie od razu uświadomiłem sobie, że mają one charakter referendum w stosunku do PRL. Zostałem „wrobiony” w zaangażowanie przez zaprzyjaźnionego wówczas mec. Karola Głogowskiego, który reprezentował mnie przed Sądem Pracy w walce o powrót do pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Podziwiałem przy tym sprawność jego myślenia o polityce i interpretacje słów i działań. Z mediów dowiedziałem się, że postanowił kandydować do Senatu i że mnie ustanowił swoim pełnomocnikiem. Nie potrafiłem tego zdezawuować.

Komora i kabaryna

portret użytkownika Z sieci

Uprzejmie informuję p. Tomasza Lisa, jako doświadczony więzień polityczny, że cela raepresyjna w gwarze więziennej nazywała się KABARYNA. Komora, do której chciałby Pana wsadzić Dudę i Kaczora – to całkiem inne pomieszczenie. Nabrało ono szczególnego znaczenia w czasie Holokaustu Żydów. Trudno uwierzyć, że Pan tego nie wiedział.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

1 czerwca 2023

Prześladowanie chrześcijan w Nigerii

portret użytkownika Z sieci

John Abraham Chikama Onyekwere, znany w Polsce jako John Godson (czyli Jan Syn Boży), Nigeryjczyk z urodzenia, który uzyskał polskie obywatelstwo, mieszkający obecnie w Nigerii, przypomina czasami o sobie łodzianom. Wszak był tu radnym i tu został wybrany do Sejmu. A poza tym był w Polsce pastorem i nauczycielem języka angielskiego Niektórzy z nas pamiętają, jego opowieści na temat przyczyn, motywów jego przyjazdu do Polski. Przeczytał rzekomo w prasie o prześladowaniach księży w Europie Wschodniej i postanowił tu dawać świadectwo swej wiary i bohatersko stawiać czoła prześladowcom.

Prezydent podpisał!

portret użytkownika Z sieci

Nie udała się gra na przewlekanie, na obstrukcję, na zastraszanie posłów i Prezydenta. Mimo oporu Senatu i presji wywieranych na posłów przez liberalne opozycyjne media oraz przez Donalda Tuska osobiście. Posłowie odrzucili sprzeciw Senatu i pomimo obecności Tuska na sejmowej galerii oraz nawału medialnego. Nie dał się zastraszyć Prezydent i ustawę podpisał niezwłocznie. Zostanie zatem, choć przy już zapowiedzianej obstrukcji ze strony PO i PSL, Komisja, której zadaniem ma być ustalenie wpływów Rosji na polską politykę (i polityków) w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Rzeź Wołyńska

portret użytkownika Z sieci

W czasie przemówienia w polskim Parlamencie Przewodniczący Parlamentu ukraińskiego wspomniał o rzezi wołyńskiej. Powodem była 80 rocznica tych wydarzeń, w wyniku których miała zostać wymordowana ludność polska zamieszkująca tereny Wołynia i Podola. Celem tej czystki etnicznej, zbrodni ludobójstwa, było osiągnięcie sytuacji sprzyjającej utworzeniu niepodległej Ukrainy. Wzorem była czystka dokonana przez Turków na ludności ormiańskiej w czasie I wojny światowej, dokonanej dla „oczyszczenia” Anatolii z „obce etnicznie ludności”. Tamto ludobójstwo dało pożądany wynik.

Kara śmierci za pomoc żydom – ogłoszenie władz Generalnej Guberni

portret użytkownika Z sieci

Treść tego ogłoszenia (opublikowanym w języku niemieckim i polskim i rozwieszonym w formie afisza na ulicach m.in. Warszawy) warto przypomnieć pani prof. Engelking oraz innym badaczom, którzy formułują pretensje do Polaków nie-żydów za niewystarczającą pomoc udzielaną żydowskim współobywatelom. Przy takim zagrożeniu każdy gest pomocy był bohaterstwem! W żadnym innym kraju okupowanym przez Niemców takich represji nie stosowano.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

19 maja 2023

Kłopoty Żydów z Zofią Kossak-Szczucką

portret użytkownika Z sieci

Antysemityzm Zofii Kossak Szczuckiej był niewątpliwy i mocno utrwalony. Ale też nie ulegało wątpliwości jej szczere zaangażowanie w obronę życia ludności żydowskiej zagrożonego przez Niemców. I to w warunkach, gdy jakakolwiek pomoc żydom czy Żydom była karana śmiercią całej rodziny „winnego”. Władysław Bartoszewski, który w r.

PROTEST Zofii Kossak Szczuckiej – jednak antysemitka, ale…

portret użytkownika Z sieci

Zabieramy przeto głos my, katolicy Polacy. Uczucia nasze względem Żydów nie uległy zmianie. Nie przestajemy uważać ich za politycznych, gospodarczych i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, iż nienawidzą nas oni więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego, na jakiej podstawie – to pozostaje tajemnicą duszy żydowskiej, niemniej jest faktem nieustannie potwierdzanym. Świadomość tych uczuć jednak nie zwalnia nas z obowiązku potępienia zbrodni.

PROTEST Zofii Kossak Szczuckiej – o próbach przerzucenia odpowiedzialności na Polaków za zbrodnie niemieckie

portret użytkownika Z sieci

W swoim Apelu PROTEST! Opublikowanym w prasie podziemnej w Warszawie w sierpniu 1942 r. Autorka napisała:

[…] zdajemy sobie sprawę z tego, iż nienawidzą nas oni [żydzi – przyp.] więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego, na jakiej podstawie – to pozostaje tajemnicą duszy żydowskiej, niemniej jest faktem nieustannie potwierdzanym. Świadomość tych uczuć jednak nie zwalnia nas z obowiązku potępienia zbrodni.

Zofia Kossak-Szczucka – obowiązek katolików, obowiązek Polaków

portret użytkownika Z sieci

W swym apelu zatytułowanym PROTEST, opublikowanym w warszawskiej prasie podziemnej w sierpniu 1942 r. Autorka, uznawana przed II wojną światową za „oczywistą antysemitkę” pisze o obowiązku katolików i Polaków w obliczu zbrodni niemieckiej popełnianej na żydach (Polakach wyznania mojżeszowego):

Zofia Kossak oskarża świadków zbrodni

portret użytkownika Z sieci

W swym Apelu „PROTEST” Autorka, mająca przed II wojną światową opinię „antysemitki” potępiła milczenie nie tylko katów-Niemców, ale także świadków zbrodni:

Świat patrzy na tę zbrodnię, straszliwszą niż wszystko, co widziały dzieje, i – milczy. Rzeź milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego, złowrogiego milczenia.

Milczą kaci, nie chełpią się tym, co czynią.

Nie zabierają głosu Anglia ani Ameryka,

milczy nawet wpływowe międzynarodowe żydostwo, tak dawniej przeczulone na każdą krzywdę swoich.

Zofia Kossak, znana polska pisarka opublikowała w 1942 protest przeciw mordowaniu ludności żydowskiej przez Niemców

portret użytkownika Z sieci

PROTEST!

W getcie warszawskim, za murem odcinającym od świata, kilkaset tysięcy skazańców czeka na śmierć. Nie istnieje dla nich nadzieja ratunku, nie nadchodzi znikąd pomoc. Ulicami przebiegają oprawcy, strzelając do każdego, kto się ośmieli wyjść z domu. Strzelają podobnie do każdego, kto stanie w oknie. Na jezdni walają się nie pogrzebane trupy.

Pani red. Zuzanna Dąbrowska o czymś zapomniała?

portret użytkownika Z sieci

Kilka dni temu Pani Redaktor w felietonie zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” „rozprawiła się z uroszczeniami Polaków do szczególnych zasług względem Żydów” w czasie okupacji niemieckiej. Wali też między nasze oczy stwierdzeniem, że wprawdzie „do stycznia 2022 r 7.232 Polaków zostało odznaczonych tytułem Sprawiedliwych. Ale też 5.982 Holendrów”. Wniosek: Holandia miała znacznie mniej obywateli niż Polska, więc proporcja Sprawiedliwych do całości była wielokrotni większa niż w przypadku Polaków. Wydaje się, że p.

To nie jest czas na wysuwanie propozycji „jagiellońskich”

portret użytkownika Z sieci

W związku z agresją Rosji na Ukrainę niektórzy publicyści snują marzenia o „przywróceniu jagiellońskiej idei wspólnego państwa Polaków, Ukraińców i Litwinów” a w przyszłości „być może także Białorusinów. To nie jest dobry pomysł. Zarówno Litwini jak i Ukraińcy przeżywają czas „odrodzenia swojej państwowości”. Litwini z trudem tłumią lęk przed „polonizacją” – stąd m.in. ich niechęć do polskiej pisowni nazwisk polskiej mniejszości oraz do funkcjonowania polskich szkół. Ukraińcy w marzeniach o własnym państwie dali się nakłonić do ludobójstwa w latach 1940 na ludności polskiej.

Pan red. Łukasz Warzecha nie ma racji

portret użytkownika Z sieci

Przez kilka dni byłem na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Nie miałem możliwości dokonywania wpisów na blogu. Ale słuchałem i czytałem. M.in. przeczytałem art. p.red. Łukasza Warzechy w opiniotwórczym dzienniku Rzeczpospolita. Zrelacjonował tam publikacje prominentnych opiniotwórczych publicystów amerykańskich, którzy sugerowali, że poparcie USA dla Ukrainy będzie zmniejszało się pod wpływem nacisków wewnętrznych i USA będzie zmierzało do osiągnięcia porozumienia pokojowego z Rosją.

Czego młodzi Żydzi dowiadują się o Polsce i Polakach?

portret użytkownika Z sieci

Warto takie pytanie zadać zwłaszcza teraz, gdy stosunki Polski z Izraelem ulegają poprawie. Gdy młodzi Żydzi z Izraela co roku uczestniczyli w „Marszu Żywych” do Auschwitz-Birkenau pod zbrojną eskortą funkcjonariuszy z Izraela - czego dowiadywali się w ten sposób o Polsce? I gdy nie wolno im było swobodnie poruszać się np. po Krakowie, w którym nocowali? Podejrzewam, że przekaz był jednoznaczny: Polska jest krajem niebezpiecznym dla Żydów, a Polacy stanowią dla nich śmiertelne zagrożenie. Nie wiem, czego dowiadywali się w Auschwitz? Może tego, że „naziści mordowali Żydów”?

Dwie flagi

portret użytkownika Z sieci
Zonkile.png

W czasie Powstania w Getcie Warszawskim na dachu budynku na pl. Muranowskim powiewały dwie flagi: biało-niebieska syjonistyczna i biało-czerwona. Gmach był w czasie Powstania siedzibą władz Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) i jednym z głównych punktów oporu. ŻZW był organizacją konspiracyjną założoną przez b.żołnierzy Wojska Polskiego. Należeli do niego członkowie bojowych organizacji syjonistycznych o poglądach prawicowych. Przed II Wojną Światową większość z nich przeszła szkolenie bojowe przygotowując się do walki o utworzenie państwa Izrael.

Gazeta Częstochowska - rozmowa z Marianem Grotowskim

portret użytkownika Z sieci
IMG_20230208_181635_802.jpg

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”

Marian Grotowski – pisarz i pasjonat polskiej historii, patriota, działacz społeczny, radomszczanin. W wywiadzie z Urszulą Giżyńską Pan Marian opowiada o swojej twórczości i umiłowaniu Ojczyzny

Subskrybuj zawartość