Skip to main content

Z sieci - blog

I znowu ktoś wzorem Francuzów nie chce pomagać

portret użytkownika Z sieci

Francuzi w 1939 roku, odnosząc się do spodziewanej napaści Niemiec na Polskę stwierdzili, że „nie chcą umierać za Gdańsk”. Za kilkanaście miesięcy przyszło im umierać za Paryż. Te fakty warto przypomnieć dziś, gdy nawet na tzw. „patriotycznej prawicy” pojawiają się opinie, iż „za bardzo zajmujemy się Ukrainą i jej konfliktem z Rosją”. Jeśli nie chcemy walczyć z Rosją na naszym terenie, musimy wszelkimi siłami wspierać walkę Ukrainy.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

11 października 2022

A może by tak ograniczyć kadencje?

portret użytkownika Z sieci

Kiedy w rządzie i Sejmie trwały prace nad „ustrojem samorządów terytorialnych” byłem entuzjastą nadawania im (i ich władzom) jak największych uprawnień. Dziwiłem się tym, którzy obawiali się, że władze samorządów mogą wejść w niszczący konflikt z władzami państwa i poszukiwać sojuszników poza granicami naszej ojczyzny. A jednak tak się dzieje. Jest i inny rodzaj patologii – tworzą się stabilne grupy interesów otaczające władze samorządowe i czerpiące korzyści z tego faktu. Usunięcie tych patologii będzie bardzo trudne.

Inflacja czy recesja i bezrobocie?

portret użytkownika Z sieci

Inflacja zabiera ludziom dochody podstępnie – bo za swoje zasoby i dochody mogą coraz mniej kupić. Recesja zabiera dochody tym, którzy bankrutują i którzy tracą miejsca pracy. Walka z tymi dotkliwościami gospodarczymi jest bardzo trudna, bo w pewnym zakresie są one ze sobą powiązane. Każdą inflację można stłumić, nawet, gdy źródła wzrostu cen leżą poza naszym zasięgiem (np. gdy rosną ceny ropy naftowej i gazu ziemnego). Wystarczy ludziom zabrać środki na zakupy – np. poprzez podniesienie cen kredytu.

O Urbanie, „Krwince” i Witoldzie Skrzydlewskim

portret użytkownika Z sieci

We wczorajszym numerze DŁ p. red Mieczysław Darda przypomniał wydarzenia z pierwszego miesiąca mojej pierwszej kadencji na stanowisku Prezydenta Miasta. Przez Panią Prezes Fundacji „Krwinka” zostałem namówiony do wystawienia na licytację „Jednego Dnia na Stanowisku Prezydenta” i do przekazania dochodu na rzecz Fundacji. Postanowiłem zwielokrotnić sumę poprzez przekazanie na ten cel dochodu z licytacji luksusowego auta nabytego przez jednego z moich poprzedników z SLD. Łodzianie powszechnie uważali, że auto jest nadmiernie „wypasione”.

Zmarł Mieczysław Gil wielki patriota

portret użytkownika Z sieci
M. Gil.jpg

Urodził się w 1944. W sierpniu 1980 był uczestnikiem strajku na Wydz. Stalowni w Hucie im. Lenina w Krakowie. We wrześniu wszedł do Zarządu Komisji Zakładowe NSZZ „Solidarność”. Współzakładał MKZ w Krakowie i został wiceprzewodniczącym. W okresie styczeń- lipiec 1981 pełnił obowiązki przewodniczącego MKZ Małopolska. Reprezentował kilkakrotnie „Solidarność” w rozmowach z rządem oraz na międzynarodowych konferencjach metalowców. Był Delegatem na I KZD i członkiem Komisji Krajowej. 13-16.XII.1981 uczestniczył w strajku w Hucie. Po pacyfikacji Huty ukrywał się.

Nigeria

portret użytkownika Z sieci

Nasz Premier kilkanaście dni temu złożył wizytę w kilku krajach Afryki. Rozmawiał m.in. o możliwości zakupu ropy naftowej – bo przecież nie zamierzamy kontynuować zakupów w Rosji. Odwiedził m.in. Nigerię, największy ludnościowo kraj w Afryce. Nigeria ma zasoby ropy szacowane na 37,070 mld baryłek (2,25% zasobów świata) i zajmuje 10 miejsce na świecie. Produkowała 1.938.543 b/d, co dawało jej 15 pozycję na świecie i 1 w Afryce. Eksportowała 1.654.739 b/d. Ale wg danych Nigerian National Petroleum Company kraj w 2022 traci ok. 470.000 b/d w wyniku kradzieży (ok. 700 mln $ miesięcznie).

Czy to jest rzeczywiście „uniwersytet katolicki”?

portret użytkownika Z sieci

Media doniosły, że sędzia amerykańskiego Sądu Najwyższego Clarence Thomas, który poparł wyrok znoszący federalne „prawo do aborcji”, został zmuszony do rezygnacji z prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Wcześniej wielokrotnie grożono mu śmiercią, a w trakcie demonstracji przed Sądem Najwyższym aborcyjni aktywiści rozdawali ulotki z jego domowym adresem.

Order Orła Białego dla Macierewicza i Naimskiego

portret użytkownika Z sieci
Order_of_White_Eagle_Poland.jpg

Ten Order jest najwyższym odznaczeniem cywilnym, jakie przyznaje Prezydent w imieniu Rzeczypospolitej. Wyższego – nie ma. Przyznanie go tym dwóm członkom założycielom Komitetu Obrony Robotników w r. 1976 wzbudziło ostrą krytykę w niektórych formacjach politycznych naszego kraju. Zwłaszcza w lewicy post-pezetperowskiej. I temu się nie dziwię.

Ktoś tu mija się z prawdą. I to bardzo

portret użytkownika Z sieci

Polski Komisarz Europejski p. Janusz Wojciechowski (którego bardzo lubię i szanuję) głosował „za” wdrożeniem w stosunku do Węgier „procedury warunkowości”. Wzbudził wielkie zdziwienie. Tłumaczył, że „za” głosował również Węgier i że to głosowanie „nie czyni krzywdy Węgrom” i że „zaraz zostanie zawarte porozumienie i Węgrzy nie mają pretensji”. Mówił nawet coś o ich „zadowoleniu”.

Białoruś świętuje dzień 17.września

portret użytkownika Z sieci

Powinniśmy wiedzieć, że 17.września, rocznica zdradzieckiej napaści wojsk sowieckich na Polskę w ramach zbójeckiego układu z Niemcami rok temu został ustanowiony przez Aleksandra Łukaszenkę „Dniem Jedności Narodowej” upamiętniającym „zjednoczenie ziem Białorusi”. W czasie ubiegłorocznych obchodów Łukaszenka podkreślił fundamentalne znaczenie przyłączenia ziem zachodniobiałoruskich dla współczesnej Białorusi jako suwerennego państwa.

Bezwarunkowa kapitulacja?

portret użytkownika Z sieci

Jeden z uczestników Forum w Karpaczu zadał publicznie pytanie: „Po bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy można było w Niemczech zaszczepić demokrację i szacunek dla praw człowieka. Może warto byłoby o tym pomyśleć dla Rosji?"

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

14 września 2022

Zarządzanie polityką energetyczną w UE

portret użytkownika Z sieci

Na konferencji w Karpaczu jeden z uczestników panelu stwierdził, że UE powinna zarządzać polityką energetyczną oraz że gdybyśmy w r. 2015 „nie odwrócili się” od polityki klimatycznej UE, to bylibyśmy w innym miejscu. Zgadzam się. Bylibyśmy. Mielibyśmy z pewnością więcej wiatraków i fotowoltaniki i… bylibyśmy podłączeni do MS-1, a nie mielibyśmy Baltic Pipe i gazu ze złóż Norwegii oraz takich mocy odbioru LNG, jakie dziś mamy. Czyli bylibyśmy w podobnej sytuacji jak Niemcy. Cieszę się, że nie jesteśmy.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

9 września 2022

Zagadka

portret użytkownika Z sieci

Rosyjska blokada eksportu ukraińskiego zboża i oleju jadalnego grozi głodem w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Północna Afryka i Bliski Wschód (a także Nigeria i kilka innych krajów położonych nieco bardziej na południe) mają ogromne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Gdyby zwiększyli do maksimum swoje dostawy na rynek światowy, ceny tych nośników energii spadłyby i Rosji zaczęłoby brakować środków na prowadzenie agresywnych działań wobec Ukrainy.

Kupować broń czy produkować ją samemu?

portret użytkownika Z sieci

To pytanie stawiane jest coraz ostrzej w debatach o uzbrojeniu polskiej armii. Rządzący są atakowani o to, że kupują broń „bez opamiętania zamiast wspierać polski przemysł zbrojeniowy.” Tłumaczenie, że w polskich firmach zamawiane jest tyle ile mogą wyprodukować, a nawet więcej – dając i m perspektywę rozwoju – nie do wszystkich trafiają. W tej dyskusji słabo rozumiany jest czynnik czasu. Gdy zada się proste pytanie: ile trzeba czasu, by podwoić (lub potroić) produkcję „krabów”, „rosomaków” czy „piorunów”, dyskutanci zdają się tego pytania nie słyszeć.

Co zrobią resztki konserwatystów w PO?

portret użytkownika Z sieci

Donald Tusk ogłosił, iż nie przewiduje na listach Platformy do Sejmu osób, które nie zaakceptują powszechnego prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży. Wobec zasadniczego wyzwania staną zarówno ci, którzy sprzeciwiają się aborcji (zwłaszcza „aborcji na życzenie”) ze względu na swój deklarowany katolicyzm, ja i ci, którzy uważają, że PO powinna utrzymywać się ideowo w centrum, a nie przesuwać się na lewicę obyczajową. Czy postąpią wbrew sumieniu i przekonaniom politycznym? Czy znajdą miejsca na listach PSL? Byłby to kolejny etap przekształcania się partii chłopskiej w partię „powszechną”.

Cud rewolucji

portret użytkownika Z sieci

Odkrycie akt SBckich ujawniło, że wszyscy trzej główni sygnatariusze Sierpniowych Umów Społecznych podpisanych w 1980 r. byli agentami – tajnymi współpracownikami milicyjnych służb komunistycznych. A jednak powstał 10-milionowy ruch społeczny i rozpoczęło się Wielkie Narodowe Powstanie, które doprowadziło do upadku komuny i wyzwolenia spod okupacji sowieckiej nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej i do zjednoczenia Niemiec. Na tym polegał cud polskiej rewolucji

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

5 września 2022

Kłamstwa, oszczerstwa i wymuszone przeprosiny

portret użytkownika Z sieci
mamipulacja.jpg

Ojciec Św. ucałował rękę rzekomej ofiary duchownych pedofilów, przepraszając „za winy duchowieństwa”. Przyprowadziła go na audiencję polska posłanka o znanych antykościelnych poglądach i działaniach. Niebawem okazało się, że był to oszust. Ojciec Św. poleciał do Kanady, by przeprosić „za winy Kościoła” wobec kanadyjskich Indian, dziś nazywanych „rdzenną ludnością”. Wizyta odbyła się po „ujawnieniu” przez kanadyjską uczoną, że przy szkole prowadzonej przez katolickich zakonników „wykryto masowe groby uczniów”. Dziś owa uczona nie jest już pewna „swego”. Nie dokonano też żadnych ekshumacji.

Referendum „po rosyjsku”

portret użytkownika Z sieci

Rosjanie przygotowują referendum na ziemiach Ukrainy zajętych przez ich wojska. Są specjalistami w realizacji takich scenariuszy: 22 października 1939 r. m.in. na terenie Białostocczyzny zajętej przez Armię Czerwoną miesiąc wcześniej, przeprowadzono pod nadzorem sowieckiej bezpieki "wybory" do Zgromadzenia Ludowego Białorusi Zachodniej. Wynik był dla Moskwy wyśmienity. Frekwencja wyniosła ponad 90 proc., a kandydaci promowani przez ZSRR wygrali w cuglach. Wybrane w ten sposób Zgromadzenie poprosiło o przyłączenie tych ziem do Związku Sowieckiego.

Interkonektor ze Słowacją – w czyim interesie?

portret użytkownika Z sieci

Pan Premier triumfalnie uruchomił interkonektor łączący systemy gazociągów Polski i Słowacji. Pomijam fakt, zakręcił zaworem anemicznie i nieprzekonywująco (mógłby wziąć przykład ze Schroedera albo z Merkel). Mówił z wielką swadą, jaka to będzie korzyść dla obu krajów. Słowacy zyskają dostęp do polskich gazoportów, a my? Wg p. Premiera – zyskamy dostęp do źródeł gazu z północnej Afryki i ze źródeł azjatyckich. Nie powiedział, że „być może za jakiś czas”. Na razie Słowacja ma dostęp tylko do rosyjskiego gazociągu „DRUŻBA”. Interkonektor z pewnością zwiększy bezpieczeństwo Słowacji. A Polski?

Agenci Putina w polskiej Wikipedii?

portret użytkownika Z sieci

Prasa doniosła, że w polskojęzycznej wersji Wikipedii usunięto po kilku dniach informacje o firmach, które pozostały Rosji po agresji Putina na Ukrainę. Początkowo była informacja, że nadal działa tam Renault, Decathlon, Metro AG, Credit Suisse, Philip Morris, Leroy Merlin, Nestle i OLX. Po czym wszystkie te informacje zniknęły. Pozostała tylko informacja o hipermarkecie Auchan. W anglojęzycznej wersji te informacje nadal są. Więc o co chodzi? Czyżby do redagowania polskiej wersji Wikipedii wzięli się agenci Putina?

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

26 sierpnia 2022

Szwedzi wreszcie zmądrzeli?

portret użytkownika Z sieci

Pani Magdalena Anderson niedawno oświadczyła: „Nie chcemy Chinatown, Somalitown ani Małych Włoch, powinniśmy mieszkać wymieszani, z różnymi doświadczeniami, jakie mamy.” Gdyby Pani Premier powiedziała te słowa kilka lat temu, gdy do Szwecji dotarła główna fala wielkiej imigracji afrykańskiej-muzułmańskiej, przyjąłbym tę deklaracje jako przepojoną wielką mądrością wynikającą z doświadczeń innych krajów (np. USA) i lektury licznych opracowań z zakresu socjologii i psychologii społecznej. Tu mamy przypadek z kategorii „mądrzy Szwedzi po szkodzie”.

Nie umiemy się wspólnie cieszyć ze zwycięstw, łączy nas żal po klęsce

portret użytkownika Z sieci

Zwycięstwo – to także oczywiste pytanie o autora. A tu „od zawsze” są spory. Nie tylko nasze wewnętrzne. Cesarz Austrii nie mógł ścierpieć, że autorem zwycięstwa, które ocaliło jego stolicę, kraj i chrześcijaństwo był król polski, w sumie – raczej „generał” niż monarcha równy stopniem. Więc upamiętnienie Jana III Sobieskiego przy pierwszej okazji z wewnętrznej ściany katedry wiedeńskiej trafiło do piwnicy. Pozostał papież i cesarz. Jeszcze gorzej z naszymi zwycięstwami odniesionym w Polsce. Tylko Bitwa pod Grunwaldem jest należycie upamiętniana.

Kult uzbrojonych dzieci

portret użytkownika Z sieci

Przy okazji kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego na ekranach telewizorów pojawia się zdjęcie Pomnika Małego Powstańca – dzieciaka w za dużym hełmie, uzbrojonego. Zawsze ten widok budzi we mnie przede wszystkim oburzenie na tych, którzy mu tę broń dali. Od zarania dziejów jednym z kanonów naszej cywilizacji było oszczędzanie dzieci w działaniach wojennych. I zawsze piętnowano przypadki, gdy dzieci ginęły. Mówiono wówczas o „bestialstwie zabijających”. Ale dzieciak z bronią – to już żołnierz a nie dziecko. I usprawiedliwiony jest ten, kto do niego strzela.

Jutro Święto Wniebowzięcia NMP, Rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego

portret użytkownika Z sieci

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest najstarszym świętem liturgicznym poświęconym Maryi. Upamiętnia niezwykły, wyjątkowy fakt: przeniesienia Jej duszy i ciała do niebios. Tylko Ją spotkało takie wyróżnienie. Wszak była Matką naszego Boga.

Wspieramy bogatszych od nas Niemców, Czechów i Słowaków

portret użytkownika Z sieci

Obniżka marż na paliwa płynne sprzedawane przez polskie firmy była pożądanym wynikiem nacisków polskich właścicieli samochodów. Powszechnie narzekali na to, że ceny benzyny niemal jak w Niemczech, a dochody w Polsce niższe. I nie trafiało do nich, że sprzedawcy ropy naftowej nie sprzedają nam taniej niż Niemcom. W końcu osiągnęli sukces. Wymuszona przez władze państwowe obniżka marż spowodowała obniżkę cen benzyny. I stały się one niższe niż u naszych sąsiadów. Wg dostępnych danych cena benzyny 9.sierpnia w Polsce wynosiła ok. 7 zł.

Dobrze, że Apostołowie nie dostosowywali się do społeczeństwa

portret użytkownika Z sieci

Co by było z naszym Kościołem, gdyby Apostołowie „z szacunku dla miejscowej wiary” uczestniczyli w uroczystościach ku czci Zeusa Gromowładnego i Afrodyty Efeskiej? Gdyby zgodzili się na kompromis i wystawili ołtarz Jezusowi Chrystusowi w Panteonie między posągami „innych bogów”? Uniknęliby męczeństwa i uzyskaliby status „jednej z wielu religii Cesarstwa Rzymskiego”. Ale tego nie zrobili…

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

11 sierpnia 2022

Litwini mają więcej praw broni?

portret użytkownika Z sieci

W prasie znalazłem informację, iż na terenie tzw. „przesmyku suwalskiego”, czyli strefy granicznej między Polską a Litwą dokonywany jest szczególny rodzaj handlu – całkowicie legalnego. Litwini przychodzą do Polski na zakupy broni i amunicji. Specjalnie dla nich w niewielkiej polskiej miejscowości otworzono sklep z takim właśnie asortymentem. Z zakupów Polaków by się nie utrzymał. To ilustracja często ostatnio powtarzanej informacji, że przepisy dotyczące posiadania broni przez obywateli są bardziej restrykcyjne niż w większości krajów naszego kontynentu.

Zmarł mec. Rafał Kasprzyk

portret użytkownika Z sieci

06.08.2022 zmarł mec. Rafał Kasprzyk, człowiek wyjątkowych zasług w walce o naszą wolność. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Łódzkim. Był bliskim współpracownikiem i doradcą Prezydium MKZ a następnie Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej. Towarzyszył Andrzejowi Słowikowi w czasie rokowań KKP z rządem. Współorganizował strajk okupacyjny na Wydziale Prawa UŁ 13.12.1981 w proteście przeciw wprowadzeniu przez władze PRL stanu wojennego. Działał w podziemiu „Solidarności”. Był m.in. członkiem RKW w Łodzi. Za swoje zasługi został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.

Powstanie Warszawskie to Powstanie Polskie 1944

portret użytkownika Z sieci

Powstanie Warszawskie nie było „lokalną ruchawką” jakiegoś miasta. Było elementem Planu Burza, który miał doprowadzić do tego, by w miastach polskich armię sowiecką witali Polacy jako gospodarze. Sowieckie NKWD miało obowiązek przeciwdziałać takim sytuacjom. W polskim Wilnie polska AK wyzwalała miasto we współpracy z Sowietami. Potem razem patrolowali ulice miasta. A następnie zostali rozbrojeni i wcieleni – jedni do armii sowieckiej (jako Litwini), inni do armii Berlinga – jako Polacy.

Śniła mi się wizyta Ojca św. Franciszka w Polsce

portret użytkownika Z sieci

Śniła mi się wizyta Ojca św. Franciszka w Polsce. Przyjechał z Pielgrzymką Pokutną przepraszać za Chrzest Polski. Za wycinanie świętych dębów i niszczenie świętych gajów. Za zniszczenie świątyń Lelum-Polelum, Światowida, Światowita i Swarożyca. Za prześladowanie kapłanów „religii rdzennej” i ich wyznawców przez księży i zakonników sprowadzonych z Czech i z Niemiec, a nawet z Włoch i Francji. Za niszczenie kultury pierwotnej. Obudziłem się przerażony. Sen-mara, Bóg-wiara!

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

29 lipca 2022

Subskrybuj zawartość