Skip to main content

Jaką decyzję podjęła UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej?

portret użytkownika Z sieci

Nie sposób odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule. Gazeta Wyborcza twierdzi, że na 43.sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Baku BEZDYSKUSYJNIE została podjęta decyzja, iż „wszystko, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej, musi być podporządkowane zachowaniu jej unikalnej wartości. W innym wypadku zostanie ona wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu”. W obszernym tekście p.red. Maciej Chołodowski przytacza głosy przedstawicielki pozarządowej organizacji ekologicznej oraz stwierdza w jednym miejscu, że decyzja została podjęta „bezdyskusyjnie”, a w innym o „krytycznych ocenach”. Rozwija też wizję dotkliwych dla Polski skutków, gdyby rząd nie podporządkował się decyzji Komitetu.

Inny obraz kreśli p.red. Jacek Liziniewicz w Gazecie Polskiej Codziennie w równie obszernym artykule, zatytułowanym „Puszcza Białowieska niezagrożona” z nadtytułem „UNESCO podjęła decyzję. Stwierdza on m.in., że „Wbrew zabiegom organizacji pozarządowych UNESCO nie zdecydowało się na wpisanie Puszczy Białowieskiej na Liście światowego dziedzictwa jako obiektu zagrożonego. Po trzech latach histerii wychodzi na to, że puszczy nie zagrażają rozsądne działania polskiego rządu.”….
A zatem: jaką decyzję podjęła UNESCO?

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

9 lipca 2019

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak