Skip to main content

Niewinny klawisz-SBek

portret użytkownika Z sieci

26.maja zakończył się proces przeciw funkcjonariuszom więziennym z Barczewa. Oskarżeni byli o znęcanie się nad więźniami politycznymi, członkami NSZZ „Solidarność” i Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Sprawa została rozpoczęta kilkanaście lat temu przez prokuratorów IPN, a od kilku lat kontynuowana była z powództwa prywatnego trzech pokrzywdzonych. Oskarżani byli trzej funkcjonariusze. Dwóch z nich zmarło przed zakończeniem procesu. Dożył Witold Antoni Łuciuk, oficer służby więziennej i jednocześnie podoficer SB. Pokrzywdzonych reprezentował mec. Marek Markiewicz, kierujący obecnie jedną z najlepszych kancelarii w Warszawie. Sprawę prowadziła Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa p. Marta Bujko Trzeba przyznać, że prowadziła ją wzorowo, dając się wypowiedzieć bez ograniczeń stronom procesu oraz b.licznym świadkom. Stwierdziła, że więźniowie polityczni w ZK Barczewo byli umieszczeni tam w najgorszych warunkach oraz że poddawano ich rozmaitym represjom i brutalnemu traktowaniu. Jednak uniewinniła p. Łuciuka…

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

30 maja 2020

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak