Skip to main content

II Zjazd Formacji Niepodległościowych

portret użytkownika Towarzystwo Patriotyczne
Bez tytułu.png

BIULETYN FORMACYJNY
TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE RADOMSKO

Rok założenia 2009
Do użytku wewnętrznego
Nr 1/31 PAŹDZIERNIK 2020

Quote:

"Dla upamiętniania i utrwalania pamięci o bohaterstwie i gehennie Polskiego Narodu, Jego bohaterach ~ znanych i nieznanych. Polkach i Polakach ktorzy swoim codziennym godnym, patriotycznym życiem dali dowody swojej niezmiennej miłości do Ojczyzny i poszanowania nieprzemijających wartości chrześcijańskich a także dla kształtowania i kształcenia współczesnych i przyszłych postaw patriotycznych - tworzy się TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE" (Statut - Preambuła)

II Zjazd Formacji Niepodległościowych

W tym roku mija 35 rocznica utworzenia Polskiej Partii Niepodległościowej (PPN), powstałej po rozpadzie Konfederacji Polski Niepodległej. Wśród głównych założycieli i działaczy PPN byli m.in.: Tadeusz Stański, Romuald Szeremietiew - twórcy KPN, pierwszej opozycyjnej partii politycznej w Polsce w okresie komunistycznej okupacji Polski. W wyniku analizy jaka forma obchodów będzie najlepsza - Tadeusz Stański, Prezes Fundacji, zadecydował, że najlepszą formą byłby II Zjazd Formacji Niepodległościowych w Warszawie. Członkiem PPN był m.in. Wojciech Ziembiński - wielkiego formatu patriota, którego już nie ma wśród nas. Odszedł „Na Wieczną Wartę".

W pierwszej kolejności Zjazd uczcił Jego Osobę i jego działalność patriotyczną i opozycyjną, w sposób specjalny. W Warszawie przy Pomniku Zamordowanych na Wschodzie, została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Wojciechowi Ziembińskiemu.
Takie ustalenia zostały przyjęte i podjęte. Dzięki takiej formie, do udziału w obchodach zostało zaproszonych wiele organizacji współdziałających z Fundacją. Do takich właśnie należy m.in. Towarzystwo Patriotyczne Radomsko. Termin Zjazdu został uzgodniony na dzień 17 września br. Dla Polski i Polaków to data znamienna.

Do współorganizowania Zjazdu zaproszenie przyjęli m.in.: Urząd do Spraw Kombatantów I Osób Represjonowanych (UdSKiOR), instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Archiwum Akt Nowych (AAN), Światowy Związek Żołnierzy AK „Opoczniak". Poparcie i pomoc w organizacji Zjazdu okazały także inne organizacje i instytucje, osoby znane politycznie i z opozycji. Pierwotnie Zjazd był przygotowywany
na 500 osób, jednak aktualna sytuacja sanitarna n/kraju zmusiła nas do spotkań jedynie dla 150 osób. W tej sytuacji zdecydowano, że ceremonie wręczania odznaczeń kolejnym osobom odbędą się w kolejnych terminach - nawet jeszcze w tym roku. Osobiście nie wykluczałbym wręczania odznaczeń w miastach zamieszkania odznaczonych. To tylko kwestia zgłoszenia kolejnych kandydatów, uzgodnień i ustaleń. Zdecydowano, że Formacja Niepodległościowa utworzy Kapitułę dla nowego odznaczenia na wzór Krzyża Niepodległości nadawanego w II Rzeczypospolitej cywilom. Będzie to Krzyż Służby Niepodległości.
Wielka wola i zaangażowanie doprowadziły do utworzenia tego wartościowego I wymownego odznaczenia. Wizerunkowe - bez zarzutów, dodatkowo: z elementami legionowymi. Niezależnie od tego odznaczenia. Urząd ds. Kombatantów przygotuje odznaczenia „Pro Patria" i „Pro Publico Bono", które jest najwyższym medalem - odznaczeniem przyznawanym przez ten Urząd. W kwestii zaproszeń uzgodniono, że Urząd zaprosi V1P -ów, a my - osoby z naszego środowiska, aby nie znaleźli się tam ci co przeszkadzali nam w walce o niepodległość i jej utrwalanie. Naszym hasłem powinno byt .Walka trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB".

Formacja Niepodległościowa wystąpi też o odznaczenia państwowe. Będziemy także przyznawać odznaczenia pośmiertne. Przewodniczący Towarzystwa Patriotycznego Radomsko, został zaproszony do składu Kierownictwa Formacji Niepodległościowej i aktywnie w nim uczestniczy m.tn. jako Pełnomocnik Formacji Niepodległościowej nie tylko w naszym terenie. Jest także członkiem Kapituły Krzyża.

Korzystając ze swej wiedzy i uprawnień, wytypował do odznaczenia Krzyżem Służby Niepodległości szereg osób z rejonu Radomsko - Częstochowa - Zawiercie - Piotrków Tryb. - Kielce.

Przedstawione wcześniej ograniczenia sanitarne spowodowały, że z naszego rejonu w pierwszym terminie odznaczenia odebrało 8 osób zaproszonych i uczestniczących w Zjeździe, plus: dla jednej osoby pośmiertnie.

Z Radomska Krzyżami Służby Niepodległości odznaczeni zostali: Marian Grotowski, Krystyna Gzlk, Waldemar Szwedowski. Częstochowa - ks. Ryszard Umański - proboszcz parafii NMP w Częstochowie. Lista odznaczonych jest długa. Możliwość zgłoszenia do odznaczenia - otwarta. Oczekujemy na zgłoszenia osób, które wymagają odkurzenia z naszej niepamięci. To nie musi być koniecznie np. b. opozycjonista antykomunistyczny. To mogą być zwykli ludzie, którzy nigdy nie wynosili się, nie piastowali żadnych stanowisk, byli wzorem wiernych Bogu i Ojczyźnie, nie skrzywdzili bliźniego, których życie może lub powinno być przykładem i wzorem dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Których postawa i życie, znajduje odzwierciedlenie w treści Preambuły do statutu TP. Którzy zasługują na miano autorytetu autentycznego a nie spreparowanego. Oczekujemy odpowiedzialnych i zasadnych propozycji osób, które zasługują na takie odznaczenie. Zgłoszenie musi zawierać pełne dane osoby zgłaszanej, laudację (uzasadnienie) i adres zamieszkania. W przypadku odznaczeń pośmiertnych trzeba zgłosić członka rodziny (dane osobowe), który mógłby odebrać odznaczenie.

Członkowie Kierownictwa Formacji Niepodległościowej są także gotowi do wyjazdów w Polskę, na uroczystości odznaczenia osób zasłużonych i godnych tego odznaczenia.

Ze wszystkimi sprawami związanymi z powyższym, proszę zwracać się do wiceprzewodniczącego Zarządu - kol. Mariana Grotowskiego Zarządu TP (margrotwp.pl@wp.pl) lub bezpośrednio do Przewodniczącego Towarzystwa - Pełnomocnika Formacji Niepodległościowej w terenie.
(Tadeusz Dudkiewicz - tel. 782 554 596).

A oto jedna z opinii uczestnika II Zjazdu - Mariana Grotowskiego:

Quote:

Zjazd Formacji Niepodległościowych który odbył się w Warszawie, w rocznicę napaści Armii Czerwonej na Polskę, to jest 17 września br., miał bardzo uroczysty charakter. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po której uczestnicy zostali przewiezieni pod pomnik Poległych i Pomordowanych na Wschodzie gdzie odbyła się najważniejsza część uroczystości - odsłonięcie tablicy poświęconej Wojciechowi Ziembińskiemu, inicjatorowi budowy pomnika, dziennikarzowi, działaczowi społecznemu, żołnierzowi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, anty komuniście, działaczowi KIK, KOR, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, wielokrotnie aresztowanemu przez komunistów. Wysłuchaliśmy wielu podniosłych i patriotycznych wystąpień podczas których kilkakrotnie akcentowano fakt, że dwa dni wcześniej wyrokiem sądu RP przyznającym byłemu esbekowi prawo do esbeckiej emerytury’, niepodległość w Polsce przegrała.

Uroczystość zakończono wręczeniem Krzyży Niepodległości niektórym uczestnikom Zjazdu.
DEKALOG POLAKA
Jam jest Polska - ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której wyrosłeś. Wszystko czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.
Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
Nie będziesz wzywał 'mienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.
Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie.
Czcij Polskę, ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną.
Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.
Walcz z własnym wygodnictwem - tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem,
Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.
Zawsze wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś z Polakiem.
Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.
Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i jej zasługi. Jej Dorobek i Majestat.
Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.
Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego.
(Zofia Kossak Szczucka - Szatkowska, wnuczka Witkacego, bratanica Juliusza Kossaka; tekst z Kalendarzyka KOP- u na 1941 r.

Towarzystwo Patriotyczne Radomsko; korespondencja: 97-500 Radomsko, Śniadeckiego 13; tel.:782 554 596; 604 526 447;
KRS 0000355641 REGON 100 883 3953 NIP 772 237 9395 Konto bankowe 97 1240 3132 1111 00106319 3814

Październik 2020

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak