Skip to main content

W listopadzie Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego będzie obchodziła jubileusz

portret użytkownika Z sieci
pobrane.jfif

Jeden z łódzkich dzienników „papierowych” przeprowadził wywiad z Prezesem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przy tej okazji stwierdzono, że instytucja ta ma już 20 lat. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego znajduje się informacja, iż powstała ona 29.listopada 1991r. Historia zaczęła się nieco wcześniej. W r. 1991 w Polsce popularnym przykładem rozwoju gospodarczego w Europie była Irlandia, a jako szczególnie zasłużone w tym dziele miały być działające tam agencje rozwoju regionalnego. Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Polsce w r. 1991 propagowało powstawanie takich agencji w różnych miejscach Polski. Wspierać ich powstanie miała utworzona przez ministra tego resortu w styczniu tegoż roku Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Z udziałem jej kapitału zaczęły powstawać regionalne Agencje Rozwoju Regionalnego. Ideę tę podchwycił także ówczesny Prezydent m.Łodzi Grzegorz Palka i powierzył zadanie jej utworzenia jednemu z wydziałów UMŁ. Miał on doprowadzić do powstania takiej instytucji poprzez pozyskanie udziałowców zarówno z sektora publicznego oraz z banków jak i z sektora przedsiębiorczości prywatnej. Po kilku miesiącach bezowocnych działań jednostki miejskiej, Grzegorz na jesieni 1991 powierzył mi rolę organizatora, jako swemu pełnomocnikowi. Wróciłem właśnie ze stypendium naukowego z USA. Z pomocą jednego przydzielonego mi do pomocy urzędnika udało mi się pozyskać kilkunastu uczestników przedsięwzięcia w Łodzi (w tym kilku prominentnych wówczas przedsiębiorców z Klubu Kapitału Łódzkiego) oraz – co było niezwykłym sukcesem – także kapitałowy udział ARP SA, która „w zasadzie już zakończyła współudział w zakładaniu ARRów”. Na szczęście „miałem z kim pogadać” i w ministerstwie (byli tam na kluczowych stanowiskach koledzy ze studiów w SGPiS) jak i w ARP (były tam osoby, które poznałem w ZSP – zanim stał się SZSP). Przyznaję, „działała” też moja „solidarnościowa przeszłość”. Na przełomie września i października osiągnęliśmy już „masę krytyczną”. Przez kilka tygodni kierowałem strukturą założycielską Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ŁARR SA). Pod koniec października wygrałem wybory do Sejmu RP I Kadencji i wobec tego postanowiłem, iż w zarejestrowanej spółce będę pełnił rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a nie Prezesa Zarządu. W listopadzie 1991 ŁARR została zarejestrowania. Po objęciu resortu Pracy w rządzie Jana Olszewskiego (23.12.1991) musiałem zrezygnować z tej funkcji i działalności. Moje „rozstanie z ŁARR” formalnie dokonało się w styczniu 1992 r. „W międzyczasie” mieliśmy jeszcze jeden przykry incydent: w nonowo wybranym Zarządzie wykryliśmy drobnego złodziejaszka. Spółka powstała jako jednostka wspierająca rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i realizowanie programów finansowanych z „przedakcesyjnych” (a po wstąpieniu Polski do UE już z „regularnych”) funduszy unijnych. ŁARR zajmowała się zatem obsługą programów: PHARE STRUDER, PHARE RAPID, PHARE (2000,2001, 2002 i 2003) SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie 2.1, 2.2.1, 2.3), SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (działanie 2.3a), ZPORR (działanie 2.5 i 3.4). Jako Minister-Kierownik CUP byłem współzałożycielem Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, a potem doradcą jej Prezesa. W obydwu rolach miałem duży wpływ na objęcie Łodzi „programami przedakcesyjnymi”. Jako minister zdołałem przekonać ówczesną szefową Dyrekcji Generalnej UE w Brukseli, że to Łódź a nie Kraków jest miastem „szczególnie dotkniętym skutkami transformacji”, mimo, że Kraków miał b.silne wsparcie tzw. „lobby stalowego” wskazującego na społeczne skutki problemów Nowej Huty. Bardzo skuteczna w tej PARR we wspieraniu Łodzi była Wiceprezes Zarządu PARR p. Maria Maciaszczyk. Operatorem tej unijnej pomocy w Łodzi była ŁARR. Od 2001r. ŁARR pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), odpowiedzialnej za obsługę i wdrażanie programów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w nowe technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój eksportu. Takie były początki tej instytucji zasłużonej dla naszego miasta i regionu.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

28 maja 2021

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak