Skip to main content

Kwestionariusz autorski - rozmowa z WFW

portret użytkownika Marian Grotowski

Kwestionariusz autorski-

-Zawód, który chciałby Pan/chciałaby Pani wykonywać:

-Chciałbym rozdawać ludziom kwiaty miłości i szczęścia.

-Gdzie chciałby Pan/chciałaby Pani mieszkać:
-”Kraj lat dziecinnych, ten zawsze zostanie
Piękny i czysty, jak pierwsze kochanie”
pisał Adam Mickiewicz. Często myślami wracam do kraju lat dziecinnych i szczęśliwych, kraju który istnieje tylko w mojej pamięci i choć wiem, że to niemożliwe, w takim właśnie kraju chciałbym zamieszkać i do takiego kraju wciąż jeszcze powracam, po takim kraju podróżuję w swojej wyobraźni.
-Podróż, w którą chciałby Pan/chciałaby Pani się udać:
-Chciałbym raz w życiu zobaczyć kanion Kolorado, chciałbym zwiedzić Ziemię Świętą, stąpać po kamieniach po których stąpał nasz zbawiciel Jezus Chrystus, chciałbym też zwiedzić przylądek Horn i zjeść posiłek we wnętrzu góry lodowej.
-Pamięta Pan/Pani pierwszą przeczytaną przez siebie książkę?
-Tak! Była to książka Ludwika Jerzego Kerna „Ferdynand Wspaniały. Otrzymałem ją w prezencie od swojej chrzestnej w dniu Pierwszej Komunii Świętej.
-Czy jest pisarz/pisarka, który stał się Pana/Pani przewodnikiem po świecie?
-Nie. Są jednak pisarze którzy kształtowali moją wrażliwość na piękno żywego słowa, na literaturę. Był to C.K Norwid i H. Sienkiewicz.
- Książki, które są dla Pana/Pani ważnym punktem odniesienia:
-Taką książką jest dla mnie Pismo Święte.
-Kraj lub język, którego literatura wywarła na Pana/Panią największy wpływ:
-Taki kraj to Polska
- Jakiej literatury Pan/Pani nie lubi?
-Nie lubię kryminałów i romansów typu harlequin.
- Dlaczego Pan/Pani pisze?
- Pisanie jest dla mnie odskocznią od marazmu i trudności życia codziennego. Zamykam się wówczas w swoim własnym, może za bardzo wyidealizowanym świecie.
-Myślę, że w moim pisarstwie dobrze mi wychodzi:
- Myślę że dobrze mi wychodzą opisy przyrody, choć bardzo mi daleko do takich wzorców jak np. Henryk Sienkiewicz.
-Myślę, że błędy pisarskie, które popełniam, to:
-Błędy interpunkcyjne, często też zdarza mi się popadać w patos.
-Pisanie jest przyjemności/pisanie jest torturą:
- Jest przyjemnością.
-Pana/Pani bohaterowie/bohaterki w historii?
-Paweł Włodkowic, Jan Kiliński, Józef Piłsudski.
-Pana/Pani bohaterowie/bohaterki w codzienności?
-Moi bohaterowie codzienności to ikony solidarności, którzy do dnia dzisiejszego nie doczekali się żadnej nagrody za swoje cierpienia, często bezrobotni albo klienci MOPS-u, utrzymujący się z najniższych świadczeń.
-Gdybym nie musiał/musiała wykonywać żadnej pracy, to zajmowałbym/zajmowałabym się:
-Hodowałbym kwiaty.
-Co byłoby dla Pana/Pani największym nieszczęściem?
-Myślę że utrata bliskich i przyjaciół.
-Czy za sto lat ludzie wciąż będą pisali i czytali książki?
- Oczywiście że tak!.

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak