Skip to main content

Oświadczenie Wiceprezesa Rady Ministrów

portret użytkownika Z sieci
kprm.png

Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi mi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego informuję, że najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego.

Począwszy od dzisiaj do osób poszkodowanych w tym ataku oraz potencjalnie narażonym na jego skutki udają się funkcjonariusze Policji z informacją o tym incydencie oraz przedstawiona będzie każdemu poszkodowanemu i potencjalnie poszkodowanemu odpowiednia ścieżka zabezpieczenia elektronicznego poczty email.

Analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie.

Obecnie prowadzone są działania wyjaśniające, ale także zabezpieczające dowody.

Apeluję do wszystkich o rozwagę i nie wpisywanie się w scenariusz operacji zaplanowanej przeciwko polskim urzędnikom i politykom różnych opcji, której jednym z głównych celów jest uderzenie w polskie społeczeństwo i destabilizacja naszego kraju.

Jarosław Kaczyński
Wiceprezes Rady Ministrów
Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

18 czerwca 2021

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak

Czego tutaj brakuje

portret użytkownika witold k
5

Czego tutaj brakuje co w istocie jest formą wolności w klatce... Mowa o zdziwionym ptaku wychowanym w klatce w stosunku to prezencji kolegów z poza klatki.

Pan wicepremier w tym oświadczeniu powinien powiedzieć, że w styczniu żydowski wywiad informował o działaniach przeciw bezpieczeństwu cyber w Polsce. Ile to pieniążków za info żądali; co za te pieniądze od Goi Izrael by finansował.

Biorąc pod uwagę fakt że pan Putin gorzałkę spija z ważnymi biznesowo Izraelczykami można wziąć pod uwagę że z terenu Rosji to Izrael udowadnia że nie należy nie być posłusznym w finansowej współpracy z założycielem Judeopolonii.

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.