Skip to main content

Robert Schuman błogosławionym – w bliskiej przyszłości

portret użytkownika Z sieci
logo unia.jpg

Robert Schuman był jednym z założycieli Wspólnot Europejskich, które już po Jego śmierci przekształciły się w Unię Europejską. Do tego dzieła przebudowy Europy przystąpił jako premier Francji. Sformułował wówczas słynną maksymę-wytyczną swych politycznych działań: „Wartość Europy – to Europa wartości”. Partnerów w swym wiekopomnym dziele znalazł wśród przywódców rządów państw, które w II wojnie światowej występowali jako wrogowie i okupanci jego ojczyzny: kanclerza Niemiec Konrada Adenauera i premiera Włoch Alcide de Gasperi’ego. Pragnął oddalić widmo kolejnej wojny i zbudować przyszłość Europy na fundamencie wartości katolickich. Ten zamysł zrozumieli twórcy Flagi Europejskiej: Arsène Heitz, twórca koncepcji oraz autor ostatecznego jej opracowania Paul M.G. Lévy. Na fladze przedstawiony został okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych na lazurowym tle. Sam Arsène Heitz przed śmiercią wyznał, że inspiracją dla niego był wizerunek Matki Boskiej, która jest przedstawiona w Apokalipsie św. Jana lazurowym tle, a jej głowę okala 12 gwiazd. Wg Schumana (i pozostałych Twórców-przywódców państw ościennych) miała być Europą państw narodowych, działających wspólnie, a nie federacją z nadrzędnymi władzami. Również prywatne życie i dokonywane przez niego wybory są godne podziwu i najwyższego szacunku. Podpisanie Dekretu o heroiczności cnót Roberta Schumana przez O. św. Franciszka, rozpoczyna proces beatyfikacyjny tego wybitnego polityka. Następuje on w czasie, gdy przez Europę przetacza się fundamentalny spór o kształt jej przyszłości. Mamy do czynienia ze wzmożeniem sił żądających odejścia od wartości chrześcijańskich oraz od koncepcji Europy Ojczyzn.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

5 lipca 2021

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak