Skip to main content

Nagroda Towarzystwa Patriotycznego

portret użytkownika Z sieci

Tydzień temu, w sobotę, otrzymałem Nagrodę Towarzystwa Patriotycznego „Żeby Polska była Polską” za rok 2021. Formuła uzasadnienia brzmiała: „Wybitnemu twórcy Solidarności Łódzkiej, konsekwentnemu politykowi wolnej Polski. Laudacje wygłosili Waldemar Krenc – przewodniczący ZR Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” oraz Włodzimierz Tomaszewski, poseł na Sejm. Uroczystość prowadził Jan Pietrzak. Wręczono mi Dyplom oraz Statuetkę z brązu (bronzu?) przedstawiającą postać husarza z mieczem i skrzydłami. O przyznaniu tej Nagrody poinformowano mnie rok temu. Niestety, ogłoszenie lockdownu z powodu pandemii spowodowało, iż uroczystość została wówczas odwołana. W tym roku byłem w b.dobrym towarzystwie. Oficjalny Komunikat głosił, iż Nagrody otrzymali:
Aktorka Ewa Dałkowska, działacz opozycji w PRL-u Jerzy Kropiwnicki, poeta Leszek Długosz, Józef Ruszar – dyrektor Instytutu Literatury w Krakowie oraz ksiądz infułat Ireneusz Skubiś (twórca Tygodnika NIEDZIELA i jego Honorowy Redaktor Naczelny, działacz antykomunistyczny)

Obecny był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremier p. Piotr Gliński. W swoim wystąpieniu stwierdził, że Towarzystwo Patriotyczne założone przez Jana Pietrzaka od 10 lat propaguje idee oczywiste, takie jak patriotyzm, miłość, ojczyzna.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

12 listopada 2021

5
Ocena: 5 (5 głosów)
Twoja ocena: Brak