Skip to main content

Poseł Grzegorz Lorek: nie mam dnia bez posłowania

Grzegorz Lorek: nie mamy nic do stracenia

portret użytkownika Forum Ruchów Katolickich

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.