Skip to main content

Szanowni Absolwenci Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS)!

portret użytkownika IMS.PT

Na stronie https://awpe.pl/ na samym początku, gdy tylko uruchamia się tę stronę naszego projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (AWPE), pojawia się okienko zapisu celem otrzymywania naszego newslettera „Magazyn Optyka Schumana”. Zachęcam wszystkich z Państwa grona, kto jeszcze tego nie uczynił, aby się tu zapisać i potem na swój adres e-mail otrzymywać w plikach PDF ten newsletter, zawierający treści dotyczące ważnych zmian które potrzebne są w Europie. W okienkach należy wpisać swój adres e-maila oraz imię i nazwisko.

Newsletter jest równocześnie wydawany po angielsku i polsku, stąd nadaje się również do przekazywania go obcokrajowcom. Każdy z zamieszczonych w nim materiałów prasowych może być publikowany w dowolnym miejscu Europy a także i poza nią, gdyż bardzo nam zależy na promowaniu myśli Roberta Schumana i wniosków, które dziś z tej myśli powinniśmy wyprowadzać. Ważnym zadaniem animatorów AWPE będzie tłumaczenie tych tekstów na języki ich krajów zamieszkania, aby przełamywać blokady medialne naszego rzekomo demokratycznego kontynentu. Wszyscy w taki czy inny sposób powiązani z naszym środowiskiem mają dla siebie pole do zaangażowania w promowaniu myśli chrześcijańsko- społecznej.

W słowie wstępnym pierwszego numeru prof. Zbigniew Krysiak napisał:

„Co przyniesie nowy 2023 rok? Czy uda się obronić Europę przed centralizacją i uczynić z niej wspólnotę, jakiej pragnął Robert Schuman? Czy uda się ochronić jej tożsamość? Pytania się mnożą i są o tyle zasadne, iż wydaje się, że rozstrzygnięcia tych kwestii należy się spodziewać w najbliższym czasie. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że mamy do czynienie z wielopoziomową, destrukcyjną ideologiczną rewolucją, dotykającą w zasadzie wszystkich obszarów naszego życia: od politycznego, przez społeczny, gospodarczy, aż po edukację. Przyczyn trwającego i zmasowanego ataku na Polskę należy się doszukiwać w tym, że stanowi ona bastion obrony takich wartości jak prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wolność sumienia, solidarność oraz obrony solidaryzmu społeczno-gospodarczego; Polska w miarę skutecznie opiera się zakusom przeciwników takich wartości”.

I dalej: „Z drugiej strony trwa agresja Rosji na Ukrainę pomyślana jako wstęp do dalszej ekspansji. Zideologizowana Unia Europejska jest postrzegana na Kremlu jako teren przyszłego podboju, co zresztą w sposób jasny w rozmowie z „Magazynem Optyka Schumana” wyłożył ekspert ds.. bezpieczeństwa prof. Romuald Szeremietiew. Pytanie, czy w Paryżu i Berlinie zdają sobie z tego sprawę jest o tyle istotne, że Polska leży na drodze do tych stolic i w pewnych okolicznościach sama może - mimo przynależności do NATO - stać się obiektem rosyjskiej inwazji”.

Projekt AWPE, który zaczął się zaledwie od września 2022, nabiera rozpędu i nadszedł czas, aby jego zajęcia rozdzieliły się z dalszą częścią obecnie trwającej edycji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS). W najbliższą sobotę 11 lutego będą ostatnie nasze wspólne zajęcia PUNCS i AWPE, a już za półtora tygodnia, czyli 18 lutego 2023, animatorzy AWPE będą w łączności ze spotkaniem w murach ambasady RP w Bratysławie przerabiali temat „Budowa marki narodowej w wykonaniu Animatorów Wizerunku Polski w Europie. Podstawy brandingu narodowego”. Gdyby ktokolwiek ze środowiska schumanowskiego miał ochotę dołączyć do zajęć AWPE, niech w tej sprawie kontaktuje się z Krzysztofem Janowskim, krzysztof.janowski@imschuman.com tel. +48 577 990 686. Harmonogram zajęć AWPE znajduje się na https://awpe.pl/szkola-animatorow/ i tu można przeczytać, iż 15 kwietnia zajęcia połączone będą ze spotkaniem w ambasadzie RP w Dublinie, 27 maja w Wiedniu, 10 czerwca w Hadze, 8 lipca z Paryżu i równocześnie w Lyonie, 12 sierpnia w Wilnie, 23 września w Kopenhadze, a 18 listopada w Rzymie. Koordynatorka projektu AWPE, pani Malwina Hopej, nadal umawia dalsze ambasady w innych jeszcze miastach Europy, tak więc podana przeze mnie lista jeszcze będzie dłuższa. Komu z Państwa będzie blisko do któregoś ze wspomnianych miejsc, lub też zechce to połączyć z wycieczką krajoznawczą, wszystkich serdecznie zapraszamy na te spotkania. W pierwszym rzędzie, rzecz jasna, są to spotkania dla Polonii z danych miejsc zamieszkania.

Już za parę dni mamy w Sulejówku pod Warszawą dni skupienia z Robertem Schumanem, o czym przypominam wszystkim, którzy się tu już zapisali. Tutaj „w realu” spotkamy się jako uczestnicy rozmaitych działań fundacji Instytut Myśli Schumana, a w tym absolwenci i słuchacze PUNCS oraz animatorzy AWPE. To będzie połączone z zajęciami PUNCS/AWPE. Prowadzący obydwa tematy, zresztą bliskie sobie, będą w Sulejówku bezpośrednio na sali spotkania, a zajęcia, jak zawsze, będą transmitowane na Ms Teams.

Na początek tych zajęć ja przedstawię temat „Myśli Roberta Schumana w zastosowaniu do procesu budowania wspólnoty narodów Europy”. Pierwsze zajęcia będą trwały od 10:00 do 11:30, a dzięki nim będzie można będzie uzupełnić swą wiedzę odnośnie osoby i myśli patrona Instytutu Myśli Schumana. Z kolei od 11:45 do 13:15 prowadzącą będzie pani Beata Pietkiewicz, posłanka do Sejmu Republiki Litwy, a zajęcia będą miały temat: „Rola polityka w kształtowaniu wspólnoty narodów Europy w oparciu o tradycję, wartości chrześcijańskie i patriotyczne”. Instytut Myśli Schumana przeciwstawia się poglądom, jakoby polityka to była dziedzina brudna i wskazuje na Roberta Schumana, polityka nazywanego „świętym w garniturze”. Prawdziwa polityka to mądra służba dobru wspólnemu, zaś gdy ktoś zajmuje się brudnymi sprawkami, nie powinno się go nazywać politykiem, lecz partaczem. Europa jest głodna mężów stanu, którzy by stali się liderami podejmującymi wyzwania, nie zaś kukiełkami w rękach lobbystów. Zajęcia połączone będą z dniami skupienia w Sulejówku, a hybrydowo dostępne poprzez Ms Teams. Obok słuchaczy obecnej edycji oraz animatorów AWPE zapraszamy również absolwentów PUNCS i sympatyków Instytutu Myśli Schumana pragnących dzielić się doświadczeniem i pogłębiać umiejętności zmieniania własnego otoczenia społecznego.

Zajęcia będą na Ms Teams na zespole „Słuchacze PUNCS 2022-2023” a obok tego każdy może na nie z zewnątrz wejść poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZNTedyyBRmMYyL1Q3MVVp6uRw...

Serdecznie pozdrawiam - dr Marek Oktaba

8 lutego 2023

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak