Skip to main content

Szanowni Absolwenci Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS)!

portret użytkownika IMS.PT

Ponownie piszę w sprawie zajęć Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS) w najbliższą sobotę 27 maja 2023. Raz jeszcze na nie zapraszam, a tu załączam wprowadzenie, w którym zawarte są trzy wartościowe teksty źródłowe zawierające opinie Kornela Morawieckiego (1941-2019). Pierwsze sobotnie zajęcia prowadzić będzie jego córka, pani Marta Morawiecka. Tytuł zajęć „Niosę Ciebie Polsko, jak żagiew, jak płomienie” - rozważania o patriotyzmie i solidarności” zawiera fragment sejmowego przemówienia pana Kornela, a w załączonym wprowadzenia macie Państwo cały tekst tego przemówienia.

Ja sam mieszkam we Wrocławiu i stąd od dawna obracałem się w tych samych kręgach, co pan Kornel. Jeden raz gościłem go w swoim mieszkaniu, choć, niestety, nie jestem w stanie przypomnieć sobie daty. Wpadł zresztą tylko na krótko w sprawie pliku tak zwanej „bibuły”, czyli podziemnych publikacji. W swoim czasie pan Kornel wydrukował w „Biuletynie Dolnośląskim” jeden mój artykuł, poświęcony teologii wyzwolenia; podpisałem ten tekst pseudonimem Bartymeusz. Gdy to połączyć z moimi innymi skromnymi formami udziału w konspiracji antykomunistycznej, emocjonalnie uważam się za część jednej rodziny z Morawieckimi i stąd jestem inicjatorem tego, by pani Marta wystąpiła jako prowadząca zajęcia PUNCS. Zostało to z chęcią zaakceptowane przez prof. Zbigniewa Krysiaka.

Gdy w latach dziewięćdziesiątych współuczestniczyłem w organizowaniu we Wrocławiu, w sali „Ossolineum”, wykładów takich osób jak profesorowie Andrzej Nowak, Andrzej Zybertowicz czy Zdzisław Krasnodębski, wśród publiczności zawsze był obecny Kornel Morawiecki, siadający mniej więcej w środkowej części pomieszczenia. Zawsze uderzało mnie, jak obce mu było jakiekolwiek wywyższanie się lub chęć zwracania na siebie uwagi. Do każdego odnosił się z wielkim szacunkiem.

Piszę to wszystko aby niejako usprawiedliwić się, że zachęcam Państwa do spotkania z panią Martą Morawiecką. Znam ją jako osobę prawą i szczerą, a także bardzo skromną, stąd mam zaufanie do trafności wyrażanych przez nią opinii. Wiele sobie obiecuję po zajęciach PUNCS 27 maja i stąd gorąco zapraszam Wszystkich Państwa, by się zalogować i wziąć udział w – mam nadzieję – gorącej dyskusji o polskich sprawach publicznych. Liczę, że taka dyskusja może nam pomóc wytyczyć drogi po których powinna następować ewolucja kształtu polskiej duszy. Potrzeba nam głębokiej diagnozy naszych własnych słabych i silnych stron; jeżeli coś nam się nie udaje z naszej winy, powinniśmy odkryć jaka to wina i jak dokonać naprawy. Na co dzień w rozmowach Polaków pada wiele bzdur wplecionych w długotrwałe narzekanie, jacy to źli są ci nasi politycy. Ten jeden raz zbierzmy się korzystając z komunikatora Ms Teams na solidnej, rzetelnej rozmowie. A gdyby się okazało, że z tej rozmowy wynikną konkretne postulaty zmian, to starajmy się lobbować za takimi zmianami. Lub też przeprowadzajmy te zmiany w nas samych. Tu jesteśmy w samym sercu misji Animatorów Myśli Chrześcijańsko- Społecznej.

Pani Marta Morawiecka zapewne odmówi występowania w roli rzecznika prasowego swego brata. Ale te zajęcia PUNCS to jednak może być dobra okazja, by nam zdradziła cokolwiek z tego, co sama usłyszała przy okazji spotkań rodzinnych. Te zajęcia to niepowtarzalna okazja i zachęcam, by ją wykorzystać. Sądzę, że wchodzi w grę iż, gdyby ktoś sobie tego życzył, pani Marta podejmie się misji, aby u samego źródła uzyskać odpowiedź w jakiejś sprawie.

Przypominam, że zajęcia PUNCS prowadzone przez panią Martę będą trwały od godz. 10:00 do 11:30, pod linkiem https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZNTedyyBRmMYyL1Q3MVVp6uRw...

A od godz. 11:45 do 13:15 będziemy mieli zajęcia z edukacji, prowadzone przez panią prof. Małgorzatę Suświłło z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przedstawi ona temat „Pięć filarów Roberta Schumana w pracy nauczyciela”. Ostatnio powstał w Olsztynie oddział Instytutu Myśli Schumana i właśnie po tej linii trafiła do nas Pani Profesor. Co to są za filary i dlaczego jest ich akurat pięć, ja sam dotąd nie wiem i czekam z biciem serca na sobotnie zajęcia, aby się tego dowiedzieć. A wśród naszych absolwentów PUNCS jest spora grupa nauczycieli, stąd byłbym szczęśliwy, gdyby znaleźli oni czas, aby się dołączyć do „młodszych” koleżanek i kolegów, obecnych słuchaczy PUNCS. Mamy dwie zbiorowe prace dyplomowe PUNCS poświęcone tematom edukacji, jednak w treści tych prac nie było dotąd bezpośrednich odwołań do myśli naszego patrona, Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana. Najbliższe zajęcia mogą tu znacznie poszerzyć naszą wiedzę, a także zainicjować interesujący projekt badawczo-wdrożeniowy poświęcony schumanowskiej koncepcji wychowania. Gdyby nasi absolwenci, doświadczeni nauczyciele oraz osoby pracujące w kuratoriach oświaty i wychowania, zechcieli się dołączyć do sobotnich zajęć, może to wywołać bardzo twórczą dyskusję oraz jej przyszłe pozytywne owoce. Zapraszam nie tylko tych absolwentów PUNCS, ale wszystkie osoby którym bliska jest sprawa przyszłości polskiego wychowania. Gra idzie o wysoką stawkę.

Tak czy inaczej każdy, kto czyta tego mojego e-maila winien spostrzec, że dzieją się u nas wartościowe rzeczy, na co Wszystkich Państwa zapraszamy. Sobotnie zajęcia są finałowym akordem tegorocznego VII Europejskiego Festiwalu Schumana. W początkach lat dwutysięcznych środowisko Tadeusza Mazowieckiego usiłowało zaprowadzać w Polsce obyczaj organizowania Parad Schumana. Dzięki inicjatywie prof. Zbigniewa Krysiaka w to miejsce wchodzimy z wartościowym forum wymiany myśli i wiedzy, a także możliwego formułowania nowych pomysłów zmieniających nasze otoczenie społeczne.

Robert Schuman symbolizuje nie tylko swój własny dorobek idei oraz ich realizacji, ale w swoisty sposób kieruje naszą uwagę na Ewangelię, z której winniśmy czerpać przesłanki dla przemieniania naszego życia, również w wymiarach gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym.

Tu krótka zapowiedź tego, co wkrótce nas czeka w wymiarze kulturalnym. 10 czerwca zajęcia PUNCS będzie prowadził pan Andrzej Sobczyk, producent filmu o św. Józefie „Opiekun”, https://rafaelfilm.pl/opiekun/. Czy byliście Państwo w kinie na tym filmie? Ja byłem i wyszedłem z kina bardzo zadowolony. A w sobotę 10 czerwca będzie dobra okazja podyskutować o wyzwaniach wiary i kultury, łącznie z realną pomocą udzielaną nam poprzez Świętych obcowanie.

Serdecznie Państwa pozdrawiam - dr Marek Oktaba

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak