Skip to main content

Święty Poncjusz Piłat?

portret użytkownika Z sieci

W naszej europejskiej, rzymsko-katolickiej tradycji Piłat z Pontu jest człowiekiem bezpośrednio odpowiedzialnym za męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa. W prawosławiu jego żona Claudia Procula została uznana za świętą, ale on jest człowiekiem potępionym/ Tymczasem w kościele etiopskim Piłat został uznany za świętego. Poznałem tę historię w czasie pobytu w Etiopii kilkanaście lat temu. Podkreśla się tam, że wiele uczynił, by Chrystusa nie skazać: przesłuchał i nie znalazł w Nim winy, odesłał do Heroda, chciał „głosem ludu” zrównoważyć żądania arcykapłanów, kazał ubiczować licząc na to, że wzbudzi litość ludzi i uznają oni, że taka kara wystarczy, zaproponował zwolnienie dając do wyboru wolność Niewinnego z losem ewidentnego zabójcy. Gdy to wszystko nie dało pożądanego efektu, dokonał demonstracyjnego „umycia rąk” licząc, że może wreszcie zrozumieją. Nie zrozumieli – wzięli odpowiedzialność za tę Krew na siebie i swych potomków. Okazał także wiele przychylności pozwalając na zdjęcie Go z krzyża niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu oraz na pochowanie Go w odrębnym indywidualnym grobie, a nie w zbiorowej mogile z „innymi przestępcami”. No i kazał (wbrew protestom kapłanów) na krzyżu umieścić napis informujący, iż przyczyną skazania było to, że Jezus z Nazaretu był ""królem żydowskim. Etiopski przekaz dodaje, iż Piłat przyjął chrzest i poniósł śmierć męczeńską…

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

5 kwietnia 2024

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak