Skip to main content

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli !

Boze_Narodzenie.jpg

Radość Bożego Narodzenia napełnia serca ludzi wierzących. ,,Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu” ( 7.3,16-20 )

Syn Boży przyszedł na świat. Narodził się z Dziewicy w ubogiej stajence. Jego narodzenie anioł zwiastował pasterzom, a później złożyli Mu dary ludzie uczeni – Mędrcy ze Wschodu. Jezus musiał uchodzić przed Herodem. Od początku objawiła się złość ludzka. Chcąc dosięgnąć Boga mordował niewinne dzieci. Czyż to nie powtarza się dziś ? Ci co zwalczają religię propagują aborcję i eutanazję.

Bóg jest miłością. Pragnie aby człowiek był szczęśliwy na ziemi i w wieczności. Dlatego wszystkimi siłami winniśmy pełnić wolę Bożą, czyli zachowywać wszystkie Przykazania i pomagać innym do poznania prawdziwej wiary. Do pełnienia obowiązków konieczna jest pomoc, czyli łaska Boża.Otrzymuje ją każdy człowiek przez modlitwę i ofiarę. Wszystkie łaski płyną z Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa czyli ze Mszy świętej. Pełne uczestnictwo we Mszy świętej jest wówczas, gdy z czystym sercem przyjmujemy Komunię świętą. Winniśmy tak czuwać nad sobą, tak pilnować, by nigdy nie trwać w grzechu. Zwłaszcza w okresie świątecznym: czy to wielkanocnym, czy to na Boże Narodzenie należy z miłością przyjąć Pana Jezusa do serca.

Wieszcz nasz Adam Mickiewicz pięknie to ujmuje: ,,Wierzysz, że Bóg się zrodził w Betlejemskim Żłobie, Lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie”.

Przez Łaskę Uświęcającą Jezus przebywa w naszej duszy. Możemy z Nim rozmawiać i cieszyć się Jego obecnością. On zapewnia nas: ,,o cokolwiek prosić będziecie, wierząc , że to się stanie, otrzymacie”. Mamy tak wiele potrzeb, ale Pan Bóg najlepiej wie czego potrzebujemy i dlatego zawsze trzeba prosić o to co zgodne jest z wolą Bożą. O to, co najbardziej potrzebne nam do zbawienia, a najbardziej o zwycięstwo nad pokusami, gdyż diabeł – odwieczny nieprzyjaciel – zawsze chce naszej zguby. Ale Pan Bóg nie pozwoli kusić nas ponad to co możemy zwyciężyć.

Trzeba zawsze pamiętać, że celem naszego życia jest wieczne szczęście czyli niebo. Niebo albo piekło to są rzeczy ostateczne. Jaka to byłaby tragedia, gdyby człowiek, który ma wszelkie szanse zdobycia szczęścia, przez swoją lekkomyślność poszedł na wieczne potępienie. Dlatego dopóki mamy czas czyńmy dobrze wszystkim a zwłaszcza tym, którzy są jednej wiary z nami, byśmy z aniołami i świętymi radowali się wiecznym szczęściem w niebie.
Ks. Jan Stępień
Radom
Boże Narodzenie 2010

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak