Skip to main content
portret użytkownika Piotr M.

Zapomniana StrawaNasze Miasto pod względem przestrzennym jest podzielone przez dwie główne osie:północ-południe - tory PKP,wschód-zachód - ul. Słowackiego.Wewnętrzny podział administracyjny (obrazowany np. przez okręgi wyborcze) oparty jest również na tych osiach. Na linii wschód zachód znajdują się dodatkowe "podosie" mające znaczenie przede wszystkim dla ruchu pojazdów: ulica Wojska Polskiego oraz ulice Sikorskiego - Piłsudskiego - Kopernika. Trzecią, zapomnianą subosią, jest rzeka (strumień?) Strawa. Pełni ona funkcję odbiornika wód opadowych z miasta. Jej brzegi są albo silnie zaniedbane (od Kostromskiej w kierunku wschodnim do Starego Miasta - miejscami okresowo wycinane zarośla nadbrzeżne oraz zniszczony i stwarzający zagrożenie (np. brak zabezpieczeń koło placu zabaw obok Zamku!) wymurowany kanał na Starówce), albo w ogóle niewykorzystane przestrzennie (okolice od Kostromskiej na zachód, wzdłuż ulicy Frycza-Modrzewskiego).W Polsce przez wiele lat włodarze małych i dużych miast popełniali błąd polegający na "odwracaniu się" w planach zagospodarowania przestrzennego od przepływających przez miasto rzek, strumieni, kanałów. Obecnie daje się zauważyć tendencja zwrotu w kier rzek a nie odwrotnie, dostrzega się funkcję cieków wodnych w tworzeniu miejskiego krajobrazu oraz ważną, choć niedocenianą, funkcję kulturotwórczą.Może warto zastanowić się czy przy "okazji" "Traktu Wielu Kultur" nie próbować pozyskać środków z funduszy przeznaczonych na rewitalizację i ochronę środowiska i rewitalizować Strawę? Obok jej przebudowy pod względem hydrologicznym warto zastanowić się nad ścieżką pieszo - rowerową możliwie na całej długości, nowym parkiem "równoważącym" budowę nowego centrum hadlowego (okolice ul. Frycza - Modrzewskiego), uatrakcyjnieniem skweru Rawity - Witanowskiego oraz okolicy Zamku.Zapraszam do dyskusji.Piotr Majcher

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak