Skip to main content

XXV Jubileuszowa Pielgrzymka Energetyków na Jasną Górę

img101.jpg

Nasze sierpniowe pielgrzymowanie wpisało się na stałe w nasz Energetyczny kalendarz. Pierwszą sobotę i niedzielę po dniu 14 sierpnia – święcie naszego Patrona Św. Maksymiliana Marii Kolbe i święcie wszystkich Energetyków, wyruszamy do naszej Pani Jasnogórskiej, Matki, Królowej Polski. W jubileuszową XXV Pielgrzymkę wyruszmy pod hasłem ,, Bądźmy świadkami miłości ,,

Pielgrzymka na Jasną Górę dostarcza wielu głębokich przeżyć, wewnętrznej siły, zadumy oraz spokoju ducha. Obecność w tym szczególnym miejscu pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej skłania do podziękowania za opiekę Królowej Polski oraz naszego Patrona Św. Maksymiliana Marii Kolbe. Uczmy się od nich, jak ważny jest człowiek oraz szacunek i miłość bliźniego.

Biorąc udział w Pielgrzymce umacniamy naszą rodzinę energetyczną.

XXV. Jubileuszowa Pielgrzymka Energetyków na Jasną Górę, która odbędzie się w 21 – 22 sierpnia 2010 roku, jest szczególną okazją wspomnienia początków powstania naszej Duszpasterskiej Wspólnoty.

Początki działalności duszpasterskiej w środowisku energetyków sięgają lat 1980/81, początkowo miał on charakter lokalny. Energetycy gdańscy skupili się wokół idei obchodów święta Św. Łucji , energetycy krakowscy – Św. Brata Alberta Chmielowskiego , energetycy Elektrowni Rybnik – Św. Maksymiliana Marii Kolbe a energetycy częstochowscy – Św. Augustyna.

Wprowadzenie stanu wojennego i rozbicie wszelkich ówcześnie działających organizacji w tym związków zawodowych, znacznie utrudniło działania integracyjne zmierzające do utworzenia ogólnopolskiego ruchu duszpasterskiego w środowisku energetyków. Współpraca i kontakty pomiędzy ośrodkami były bardzo trudne i sporadyczne.

Inicjatywa utworzenia ogólnopolskiego ruchu duszpasterskiego zrodziła się w Częstochowie. Pierwsze kroki podejmowane w kierunku realizacji tego przedsięwzięcia ze względu na panującą sytuację polityczną w kraju wymagały od działaczy ogromnego poświęcenia i odwagi – była to działalność konspiracyjna. Z Bożą i ludzką pomocą zamysł ten udało się zrealizować.
Nieocenioną pomoc okazali Abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski nieżyjący Bp Franciszek Musiel, ks Marian Duda , ks Mirosław Janikowski oraz wiele osób świeckich.

W bardzo trudnych warunkach politycznych organizowana była pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Energetyków na Jasną Górę – odbyła się w niedzielę 31 sierpnia 1986 roku. Sumę pontyfikalną celebrował Bp Franciszek Musiel, gorący patriota i obrońca pokrzywdzonych przez system totalitarny i internowanych w czasie stanu wojennego. Było nas wtedy niewielu, a nasz udział w uroczystościach ograniczył się do uczestnictwa w Mszy Świętej.

Druga i Trzecia Pielgrzymka organizowana była już w bardziej sprzyjających warunkach politycznych, miały bogatszy program oraz kilkutysięczną rzeszę uczestników. Te trzy pierwsze Pielgrzymki przesycone były modlitwami za wolność Ojczyzny i Wolny Związek Zawodowy ,, Solidarność ,,.

W zupełnie innej rzeczywistości odbyła się Czwarta Pielgrzymka w dniu 27 sierpnia 1989 roku . Po raz pierwszy wzięli w niej udział parlamentarzyści i przedstawiciele Krajowej Sekcji Energetyków ,,Solidarność”, odczytano list przewodniczącego NSZZ ,,Solidarność ,, Lecha Wałęsy. Mszę Świętą celebrował Bp Tadeusz Gocłowski. Uczestniczyła rekordowa ilość pielgrzymów – ponad 20 tysięcy pracowników energetyki ze wszystkich regionów kraju.

Piąta Pielgrzymka była najbardziej owocna, zebrani w Auli Papieskiej energetycy wystąpili do Prymasa Polski o zgodę na obranie św. Maksymiliana Marii Kolbe naszym patronem, a do Premiera Rządu o uchwalenie dnia męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbe 14 sierpnia świętem patronalnym energetyków, obchodzonym jako ,,Dzień Energetyka ,,.

Szósta Pielgrzymka to powołanie Rady Programowej do organizacji kolejnych pielgrzymek. W skład Rady weszli przedstawiciele z różnych ośrodków kraju. Rada Programowa na spotkaniu w maju 1992 roku ustaliła dwudniowy program uroczystości pielgrzymkowych, który utrzymywany jest do chwili obecnej. Jesienią tego samego roku powołana została Krajowa Rada Duszpasterskiej Wspólnoty Zawodowej EEE z siedzibą w Częstochowie, przyjęta w grudniu przez Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa zawodowego Abp Tadeusza Gocłowskiego.

Nasz udział w Pielgrzymkach zapoczątkowali koledzy z RE Piotrków Tryb. , brali udział od pierwszej pielgrzymki. W kolejnych latach wnieśli duży wkład w tworzenie struktur krajowych Duszpasterstwa oraz organizowali Duszpasterstwo w ZEŁT –SA.

2004 roku, w naszej firmie dojrzała świadomość do formalnego powołania Struktury. Pierwszy przewodniczący Rady Zakładowej Duszpasterstwa kol. Witold Kowalczyk wespół z całą Radą Lokalnej Wspólnoty Duszpasterstwa EEE w ZEŁT SA przyczynił się do przyznania nam przez Łódzką Kurię Biskupią, Duszpasterza opiekuna duchowego naszego zakładowego Duszpasterstwa. Został nim ks Piotr Turek, który pełni tę posługę do chwili obecnej. Należy zaznaczyć, że kierownictwo naszej firmy od 1989 roku wspierało działalność duszpasterstwa. Od Pana Kuny – dyrektora ZEŁT z 1989 roku po dziś, Prezes firmy jak i Zarząd uczestniczą w pielgrzymce.

Duszpasterstwo Zawodowe, jako dzieło skupiające narodową spuściznę przeniesioną przez komunizm, w formie szczątkowych zachowanych Cechów Rzemieślniczym, z I i II RP, wzbogacone Duszpasterstwem Ludzi Pracy z lat osiemdziesiątych XX wieku, wypełnia ważną funkcję w obecnym czasie.

Należy, z pełną pokorą poinformować, że nasi koledzy z RE Piotrków Tryb. w latach osiemdziesiątych XX , swoją konspiracyjną działalnością, prócz pracy na rzecz ewangelizacji miejsca pracy przyczyniali się do budowania autorytetu naszej firmy w ówczesnym świecie energetyki w kraju jak i poza jego granicami. Dość przypomnieć, że pierwszym przewodniczącym odrodzonej Solidarność w całej polskiej energetyce, jest nasz kolega z Piotrkowa.

Obecnie duszpasterstwo stoi na straży godnego organizowania pielgrzymek, spotkań opłatkowych... Jest cichym autorytetem.

Wacław

sierpień 2010

4
Ocena: 4 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak