Skip to main content

Petycja do Prezydenta i Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

"...Przesyłam petycję Piotrkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej złożoną do prezydenta Chojniaka w maju 2012. Petycja została wyrzucona przez prezydenta Chojniaka po dwóch miesiącach. PIO chce realizować przedstawione w petycji punkty:

Petycja do Prezydenta i Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

My niżej podpisani domagamy się od władz Miasta podjęcia skutecznych działań zmierzających do obniżenia kosztów życia w Piotrkowie Trybunalskim.

W szczególności domagamy się:

1. obniżenia podatków od budynków mieszkalnych i gruntów pod budynkami mieszkalnymi do poziomu porównywalnego z sąsiednimi miastami naszego regionu (Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno) – wpłynie to na obniżenie czynszów za mieszkania;

2. obniżenia opłat za wodę, ścieki i ciepło do poziomu porównywalnego z sąsiednimi miastami naszego regionu – wpłynie to na obniżenie opłat za utrzymanie mieszkań;

3. budowy mieszkań komunalnych (czynszowych) – umożliwi to życie w cywilizowanych warunkach dla Piotrkowian, których nie stać na zakup mieszkań w TBS-ie czy u dewelopera;

4. obniżenia podatków od budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do poziomu porównywalnego z sąsiednimi miastami naszego regionu – wpłynie to na powstawanie nowych miejsc pracy i wzrost płac dla pracowników;

5. wprowadzenia dodatkowych ulg w podatkach dla małych i średnich przedsiębiorstw wzorem innych miast w regionie i w kraju – wpłynie to na powstawanie nowych miejsc pracy i wzrost płac dla pracowników;

6. uruchomienia nowych terenów specjalnej strefy ekonomicznej – przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy przez inwestorów lokalnych i zagranicznych;

7. przeprowadzania publicznych konkursów na członków rad nadzorczych spółek miejskich w celu powołania do nich fachowców znających się na działalności każdej spółki – wpłynie to na lepsze gospodarowanie majątkiem miasta i obniżenie cen wody, ścieków, ciepła i biletów komunikacji miejskiej oraz czynszów za mieszkania komunalne;

8. przeprowadzania społecznych konsultacji z referendum włącznie w sprawach największych inwestycji miejskich, np. oczyszczalnia ścieków, nowa biblioteka, nowa hala sportowa, obwodnica centrum miasta – przyczyni się to wyboru inwestycji najważniejszych dla życia i funkcjonowania miasta oraz do zaoszczędzenia zbędnie wydawanych pieniędzy;

9. przeznaczenia corocznie 2 milionów złotych na małe inwestycje osiedlowe (chodniki, parkingi, uliczki osiedlowe, skwery, place zabaw itp.), dla których decyzje o realizacji będą podejmować Rady Osiedli w konsultacji z mieszkańcami – przyczyni się to do wyboru małych inwestycji najbardziej potrzebnych wokół naszych domów, a kontrola mieszkańców spowoduje oszczędne wydawanie pieniędzy na ich realizację;

10. kontynuowania budowy obwodnicy centrum miasta – uratuje to Piotrków przed zakorkowaniem centrum miasta po uruchomieniu płatnej autostrady A1.

Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego"
Petycję podpisało 1200 osób.

Zapraszam do współpracy

Marcin Pampuch

6 marca 2013

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak

8. przeprowadzania

portret użytkownika Piotr Korzeniowski
5

8. przeprowadzania społecznych konsultacji z referendum włącznie w sprawach ... nowa biblioteka..
– przyczyni się to wyboru inwestycji najważniejszych dla życia i funkcjonowania miasta oraz do zaoszczędzenia zbędnie wydawanych pieniędzy;
Nie rozumiem, po co referendum w tej sprawie?
Przecież biblioteka jest: piękna i jak nowa !!!

Synagoga w Piotrkowie Trybunalskim

portret użytkownika Piotr Korzeniowski
cytuję Piotr Korzeniowski

Nie rozumiem, po co referendum w tej sprawie?
Przecież biblioteka jest: piękna i jak nowa !!!

http://www.trybunalscy.pl/node/5754
http://www.trybunalscy.pl/node/1694

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.