Skip to main content

Piękno przyrody ukazuje wszechmoc i dobroć Stwórcy

portret użytkownika Jacek Łukasik

Piękno wschodu i zachodu Słońca, szmer strumyka, majestatyczne szczyty gór, groźne morskie fale, pełne ryb jeziora i stawy, lasy obfitujące w grzyby, jagody, maliny, jeżyny, rozjaśniona światłem Księżyca i licznych gwiazd, urok ukwieconej łąki, zwierzęta dzikie i domowe skłaniają do pytania o Stwórcę tego wszystkiego. Da się zauważyć pewną harmonię i porządek panujący we Wszechświecie np. nawet niezbyt lubiane przez ludzi zwierzęta jak lisy, kuny, tchórze czy nawet żmija zygzakowata pełnią pozytywną rolę, ponieważ tępią szczury i myszy (gryzonie, które są szkodnikami i roznoszą różne choroby). Dlaczego więc wielu ludzi twierdzi, że to wszystko jest dziełem przypadku? Czy materia ma zdolność do ułożenia się w idealnym ładzie i porządku?

To powinno prowokować nas do podziwu dla Stwórcy i wdzięczności za to, że oddał nam w zarząd w Swej wielkiej dobroci piękną przyrodę. Zobowiązuje nas to także do troski o nią i nie zanieczyszczania jej,
Król – Prorok Dawid pięknie o tym mówił w Psalmie 8:
O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
3 Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

4 Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
5 czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
7 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
8 owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,
9 ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

10 O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Jacek: http://cenzurzenie.blog.onet.pl/

20 sierpnia 2013

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak