Skip to main content
portret użytkownika Nazaret Energetyków

Na każdą Mszę Św. za Ojczyznę przygotowywana jest modlitwa wiernych, aby do Boga najlepiej wyartykułować nasze wspólne prośby - wezwania jakie ogarniają nasze codzienne życie.
Warto tutaj zaproponować, a może wystarczy tylko przypomnieć o tych ważnych intencjach, aby w kolejnym spotkaniu zostały dobrze przygotowane.
Włącz się w tworzenie intencji - wezwań modlitwy wiernych, aby na usłyszane Słowo Boże poprzez wrażliwość umysłu i serca poprawnie sformułować odpowiedzi ludu zgromadzonego wokół ołtarza.
Możesz zaproponować nową formułę, ale zgodną z przepisami liturgicznymi, a na pewno warto postarać się o doskonalenie formy literackiej - powodującą harmonię i piękno modlitewnych przeżyć.
Jest zapotrzebowanie, aby każdy uczestniczył czynnie w sprawowanej liturgii włączając swój talent w służbie Bogu.
Liczy się tutaj nawet życzliwa podpowiedzieć w trosce o to co można doskonalić w tym naszym dialogu z Bogiem.
Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do włączania się w tym miejscu... kliknij myszką

++++++++++++

@ @ @ @ @ @

++++++++++++

W załączeniu przekazuję te, które były już odczytane:

++++++++++++

@ @ @ @ @ @

++++++++++++

2 0 1 6

++++++++++++

13 wrzesień 2016

1. Polecajmy Bogu papieża, biskupów, kapłanów, zgromadzenia zakonne, naszych duszpasterzy i katechetów,
aby w mocy Ducha Świętego służyli całemu Kościołowi swoją pracą apostolską i ożywiali Charyzmat wiary w Ludzie Bożym.
Ciebie prosimy…

2. Polecajmy Bogu naszą Ojczyznę tą dużą - prezydenta, rząd, parlament, ale także tę małą - nasze miasto, powiat, region,
aby ten szczególny czas łaski jaki dziś przeżywamy w naszej historii, przyniósł nasze zaangażowanie i postawę troski o dobro wspólne, w pełnej odpowiedzialności za odrodzenie narodu, a przede wszystkim za prawdziwe ożywienie miłosierdzia rodzącego nadzieję.
Ciebie prosimy...

3. Polecajmy Bogu Europę i świat, tych co podejmują decyzje i mają wpływ na kształt relacji międzynarodowych,
aby roztropnie podejmowane działania miały na celu dobro, pokój i zawsze przyczyniały się do ograniczania, a tam gdzie tylko możliwe eliminowania agresji, konfliktów, terroru i prześladowań.
Ciebie prosimy...

4. Polecajmy Bogu tych co potrzebują uzdrowienia duchowego i fizycznego,
aby pełne zawierzenie i wiara w Boga bogatego w miłosierdzie ukazała w naszych sercach
Chrystusowe zwycięstwo nad naszymi ograniczeniami.
Ciebie prosimy...

5. Polecajmy Bogu tych co odeszli do wieczności, dołączmy naszego brata Zbigniewa Mrozińskiego, który w tej świątyni przyczynił się do reaktywowania naszej patriotycznej modlitwy z relikwiami błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, dziś także pamiętamy o wszystkich co oddali swoje życie za Ojczyznę i w jej obronie,
aby ten oddany dar życia doczesnego, zjednoczony z krzyżem Jezusa Chrystusa, doprowadził ich do wiecznej chwały
Ciebie prosimy...

6. Polecajmy Bogu intencje przyniesione w naszych sercach, a także tych za których powinniśmy się modlić,
aby nasza postawa miłości do Boga i bliźniego, pełne zawierzenie się we wspólnej modlitwie Jego łaskawości - wyjednało te błogosławione owoce.
Ciebie prosimy...

7. Polecajmy Bogu naszą wspólnotę eucharystycznej modlitwy, zgromadzoną przed ołtarzem Matki Bożej Trybunalskiej,
aby ten Boży dar - sakrament miłości przenikał nasze serce, pokonywał obojętność i brak zaangażowania oraz przemieniał nasze życie.
Ciebie prosimy...

13 sierpień 2016

1. Módlmy się za papieża biskupów, kapłanów za cały Kościół święty,
aby czas refleksji nad chrztem ludu Bożego w Polsce dokonał pełnego
odrodzenia wiary w Boga przez świętą posługę duszpasterzy.
Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę tę dużą, ale także tą małą lokalną,
za nasze miejsca pracy, za ludzi pełniących ważne stanowiska,
aby rok miłosierdzia uświadomił nam zobowiązania codziennej solidarności
i odpowiedzialności za to wspólne dobro któremu na imię Polska.
Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za elektryków, energetyków, rodziny energetyczne,
oraz wszystkich związanych tą aktywnością zawodową,
aby świadectwo wiary i pełnego oddania św. Maksymiliana – patrona energetyków
dodawało sił i zdolności w pokonywaniu zła mocą Bożej Miłości.
Ciebie prosimy…

4. Módlmy się w miesiącu trzeźwości za zniewolonych przez alkohol i inne uzależnienia,
aby w słowie Bożym znaleźli siłę do walki o wolność.
Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za zmarłych energetyków, zmarłych patriotów, a także pomordowanych w Powstaniu Warszawskim,
ofiary walk narodowowyzwoleńczych, bitwy warszawskiej – cudu nad Wisłą,
aby przez orędownictwo Matki Bożej Zwycięskiej u Boga, mogli się cieszyć ojczyzną niebieską.
Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych przy relikwiach
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, przed obrazem Matki Bożej Trybunalskiej,
abyśmy za wzorem św. Maksymiliana potrafili się oddać Niepokalanej i prosić za jej pośrednictwem
o siły potrzebne do uważnego słuchania i wiernego wypełniania słowa Bożego.
Ciebie prosimy…

13 Luty 2016

Młodzież ze Szkół Gimnazjum nr 3 i SP nr 3 przygotowała modlitwę wiernych, którą postaramy się tutaj zamieścić jeżeli uda się pozyskać, a ta niżej przygotowana nie była czytana.

1.Towarzysząc Ojcu Świętemu w kolejnej apostolskiej pielgrzymce
polecajmy jej duchowe owoce i prośmy Boga,
aby chrześcijanie wszystkich wyznań podejmowali działania,
mające na celu przywrócenie pełnej jedności Kościoła.
Ciebie prosimy…

2. Prośmy za zarządzających naszą Ojczyzną i za wszystkich Polaków,
aby godnie przygotowali i dobrze wykorzystali dla duchowej odnowy narodu
obchodzone w tym roku:
1050 (tysiąc pięćdziesiątą) rocznicę przyjęcia Chrztu Św. przez Polskę
oraz nasze, krakowskie Światowe Dni Młodzieży.
Ciebie prosimy…

3. Prośmy Boga, aby na świecie panował pokój, wynikający z poszanowania
Sprawiedliwości i praw do samostanowienia przez wszystkie narody,
żeby nikt nie musiał uciekać przed agresją z ziemi rodzinnej.
Ciebie prosimy…

4. Prośmy za ludzi doświadczających wielkiego cierpienia,
także tych cierpiących z powodu Twojego imienia,
aby nie zwątpili w Twoją miłość ukazaną na krzyżu
i z ufnością powierzali się Twojemu Miłosierdziu.
Ciebie prosimy…

5. Prośmy Boga za tych, co odeszli z tego świata, a szczególnie polecajmy tych,
którzy podejmowali wyzwania i wyrzeczenia
z miłości do swojego kraju i swoich rodaków,
aby ich wierna służba umiłowanej Ojczyźnie
przyniosła wiekuisty wieniec chwały.
Ciebie prosimy…

6. Prośmy Boga za nas samych, tutaj zgromadzonych przed obliczem Matki Bożej Trybunalskiej,
aby święty czas Wielkiego Postu
odnawiał nasze serca, ożywił wiarę i pogłębiał relacje z Bogiem,
który poprzez swoje odkupienie na krzyżu
obdarza nas swoim zwycięstwem, radością i wolnością dzieci Bożych.
Ciebie prosimy…

13 styczeń 2016

Szkolna młodzież z Gimnazjum nr 1 przygotowała modlitwę wiernych postaramy się uzupełnić

++++++++++++

@ @ @ @ @ @
++++++++++++

2 0 1 5

++++++++++++

13 grudzień 2015

1. Módlmy się za Kościół, ojca świętego Franciszka, biskupów i kapłanów,
aby z miłością i oddaniem świadczyli o Bogu bogatym w miłosierdzie
Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, tą dużą i małą, oraz wszystkich naszych rodaków,
aby dzięki łasce Miłosiernego Boga w sercach wszystkich umacniała się Ewangelia życia, prawdy, wolności i Solidarności
Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wszystkich rządzących,
aby podejmowany wysiłek dla budowania ładu moralnego i dobra wspólnego spotykał się ze zrozumieniem ze strony Polaków.
Ciebie prosimy…

4. Módlmy się w intencji Ofiar Grudnia roku 1970 na Pomorzu, oraz w intencji ofiar wprowadzenia stanu wojennego w naszej ojczyźnie w 1981 roku, a także za wszystkich co w naszej historii oddawali dla Polski cierpienie w prześladowaniu, trud i wysiłki, a nawet swoje życie w obronie słusznych praw,
aby ich poświęcenie było zawsze doceniane przez obecne i przyszłe pokolenia Polaków
Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za samotnych, starszych, chorych i nieszczęśliwych,
aby w cierpieniach i ranach Chrystusa odkryli niewyczerpane źródło Miłosierdzia, a także mogli spotkać serdeczne miłosierdzie bliźnich.
Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nasze rodziny, a szczególnie te przeżywające trudności, nieporozumienia i konflikty,
aby w roku Miłosierdzia owocnie i gorliwiej przeżywali adwent, dążąc poprzez wzajemne przebaczenie do pojednania i radosnego oczekiwania nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego, czerpiąc z daru jubileuszu miłosierdzia,
Ciebie prosimy…

7. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych u Matki Bożej Parlamentarzystów w Piotrkowie, przy relikwiach błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i św. Andrzeja Boboli,
abyśmy w tym sanktuarium uczyli się jak najczęściej spoglądać na Miłosiernego Jezusa zanosząc pełne pokory nasze wspólne prośby i z nabożnością powtarzali Jezu ufam Tobie
Ciebie prosimy…

13 listopad 2015

1. Panie , Ty sam powołujesz wybranych do pełnienia posługi kapłańskiej
O mądrość i moc w duszpasterstwie dla papieża Franciszka, biskupów i wszystkich kapłanów
Ciebie prosimy…

2. Panie wybrałeś świętych Polaków do przekazania światu orędzia o Bożym Miłosierdziu
O umocnienie wiary i miłości w rodzinach,
O nadzieję dla utrudzonych , cierpiących i prześladowanych
Ciebie prosimy…..

3. Panie, który dałeś nam Maryję za matkę,
Przed Jej wizerunkiem Pani Trybunalskiej, patronki polskich parlamentarzystów
prosimy w potrzebach naszej ziemskiej ojczyzny.
O dobre rządy mądrych ludzi
Ciebie prosimy…

4. Panie , źródło życia i świętości
Niechaj nasi bliscy zmarli doświadczają radości życia wiecznego
A Wszyscy , którzy polegli w walce o wolność ojczyzny niech dostępują
owoców Twojej chwały
Ciebie prosimy…

5. Panie, wzywający nas do czuwania , pomóż, aby w naszym mieście Piotrkowie
tworzyła się wspólnota, która będzie pomagała wszystkim w dobrym przygotowaniu się
na powtórne przyjście Syna Człowieczego
Ciebie prosimy…..

6. Panie niechaj krew męczenników wydaje trwałe owoce w życiu współczesnych chrześcijan
Módlmy się, aby uczestnictwo w tej Eucharystii uzdolniło nas
do odważnego dawania świadectwa wiary w codziennym życiu
Ciebie prosimy….

13 Październik 2015

1. Prośmy Boga za Kościół powszechny, aby z mocą Ducha św. ukazywał Bożą miłość objawiającą się rodzicom w stwórczym akcie w którym uczestniczą otrzymując dla swojej oblubieńczej miłości radosny dar rodzącego się życia.
Ciebie prosimy…

2. Prośmy Boga za Papieża, biskupów i kapłanów, aby swoją wytrwałą posługą budowali Boży ład we wszystkich wierzących i poprawnie kształtowali pobożne postawy, a także wrażliwość sumienia na objawioną Prawdę Ewangeliczną.
Ciebie prosimy…

3. Prośmy Boga Za sprawujących władzę, siejących niepokój, niezgodę i przemoc w świecie, aby szukali pokojowych form rozwiązywania wszelkich sporów i konfliktów.
Ciebie prosimy…

4. Prośmy Boga o mądrość i duchowe natchnienie dla wszystkich Polaków w nadchodzących wyborach, aby prawdziwa troska o bliźniego mogła być realizowana przez ludzi podejmujących odpowiedzialne stanowiska w służbie publicznej.
Ciebie prosimy…

5. Prośmy Boga w łączności z Papieżem i uczestnikami Synodu za rodziny, a szczególnie te żyjące na ziemi polskiej aby poprzez patriotyczne wychowanie kształtowali w młodym pokoleniu prawidłowe widzenie otaczającej nas rzeczywistości, oraz troskę o dobro wspólne w naszej ojczyźnie i na całym świecie.
Ciebie prosimy…

6. Prośmy Boga o aktywność katolików świeckich, za wszystkie wspólnoty żywego kościoła, aby poprzez doskonalenie duchowego charyzmatu żarliwość wiary prawdziwie kształtowała ich zaangażowanie i postępowanie.
Ciebie prosimy…

7. Prośmy Boga za nas samych otaczających ołtarz ofiary Chrystusowej, aby Matka Boża Trybunalska wraz z bł. Księdzem Jerzym Popiełuszko i świętym Andrzejem Bobolą przyczyniali się w naszych błaganiach.
Ciebie prosimy…

13 wrzesień 2015

1. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla całego Kościoła Powszechnego,
o pełne uzdrowienie i odrodzenie dla naszej wiary
przez świętą posługę papieża, biskupów i kapłanów.
Ciebie prosimy…

2. Módlmy się o pokój na świecie,
aby ludzie nie doświadczali agresji i mogli żyć spokojnie w swoich domach,
żeby ugaszone zostały wszystkie wojny i konflikty,
a sprawujący władzę służyli powierzonym im narodom w duchu prawdy i sprawiedliwości.
Ciebie prosimy…

3. Módlmy się o roztropność i mądrość dla wszystkich Polaków
w tym medialnie tworzonym zamęcie i zamieszaniu,
aby zapatrzenie na krzyż oddania służby i miłości
stało się najlepszym drogowskazem dla podejmowanych decyzji.
Ciebie prosimy…

4. Módlmy się o zbawienie dla tych, co odeszli do wiecznej krainy życia,
dzisiaj szczególnie przynosimy obrońców naszego narodu z września
oraz wszystkich którzy swoim życiem służyli Rzeczypospolitej.
Ciebie prosimy…

5. Módlmy się o miłosierdzie bliźnich dla żyjących w niedostatku materialnym i ubóstwie duchowym,
aby solidarność ludzka wypełniła serca zamożnych, by potrafili reagować wielkodusznymi decyzjami na otaczającą ich krzywdę .
Ciebie prosimy…

6. Módlmy się o liczne łaski dla nas wszystkich, otaczających ten ołtarz Chrystusowej miłości
za nieustającym pośrednictwem Matki Bożej Trybunalskiej i błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki,
którzy zawsze wstawiają się przed Bogiem za nami, za nasze rodziny i Ojczyznę.
Ciebie prosimy…

13 sierpień 2015

1. Prośmy za Kościół święty całej ziemi, za Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane, aby opromieniony opieką Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Matki wszystkich wierzących, niósł ludziom radosne orędzie zbawienia.
Z Jej pośrednictwem Ciebie prosimy:
R. Niech Niepokalana Matka Chrystusa wstawia się za nami.

2. Prośmy za nasz Naród, za rządzących i nowo wybranego prezydenta Andrzeja Dudę, aby zawsze sprawowali swoje obowiązki w zapatrzeniu się we wzór wielkich świętych Polaków: Ojca Maksymiliana Maria Kolbego, Jana Pawła II, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę - którzy zawierzali Matce Bożej, każde działanie, oraz całe swoje życie i zawsze pokornie tak jak Ona wypełniali wolę Bożą , a także prawdziwie służyli sprawom Królestwa Chrystusa na ziemi, angażując się z pełnym miłości poświęceniem dla doczesnej Ojczyzny.
Z Jej pośrednictwem Ciebie prosimy:
R. Niech Niepokalana Matka Chrystusa wstawia się za nami.

3. Prośmy za pracowników i emerytów energetyki, za ich rodziny i wszystkie rodziny nas tutaj zebranych, aby za sprawa Niepokalanej, której zawierzył się orędownik energetyków oraz za pośrednictwem świętych naszych patronów u Boga, aby wyjednywało nam potrzebne łaski w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.
Z Jej pośrednictwem Ciebie prosimy:
R. Niech Niepokalana Matka Chrystusa wstawia się za nami.

4. Prośmy za kierujących narodami Europy i całego świata, aby zabiegali o pokój na świecie, zaradzali konfliktom, szanowali podstawowe prawa i wolności osoby ludzkiej, troszczyli się o potrzebujących pomocy i prześladowanych. Niech zwaśnione narody, wspólnoty i rodziny dostąpią prawdziwego pojednania.
Z Jej pośrednictwem Ciebie prosimy:
R. Niech Niepokalana Matka Chrystusa wstawia się za nami.

5. Prośmy za ludzi zniewolonych alkoholizmem - czy też innym nałogiem, w szczególności za tych co odeszli od Boga, aby dzięki promieniującej łasce i miłości Bożej, a także pomocy innych, odkryli prawdziwy sens życia i wyzwolili się z grzesznych przywiązań dla pełnego radowania się w swojej rodzinie, a odzyskując żywą wiarę poprzez pojednanie weselili się w całej wspólnocie Kościoła.
Z Jej pośrednictwem Ciebie prosimy:
R. Niech Niepokalana Matka Chrystusa wstawia się za nami.

6. Prośmy za poległych pomordowanych za wolność narodu, wspominamy ofiary Powstania Warszawskiego, Cudu nad Wisła, i wszystkie ofiary działań narodowowyzwoleńczych, a dzisiaj dołączamy naszych kolegów i koleżanki energetyków, szczególnie tych co odeszli w minionym roku, a także zmarłych z naszych rodzin,
aby dzięki śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu naszego Zbawiciela, osiągnęli radość wieczną i znaleźli się w niebieskiej Ojczyźnie - Królestwie Chrystusa.
Z Jej pośrednictwem Ciebie prosimy:
R. Niech Niepokalana Matka Chrystusa wstawia się za nami.

7. Prośmy za nas tutaj zgromadzonych przed obliczem patronki parlamentarzystów - Matki Bożej Trybunalskiej, przy relikwiach błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, abyśmy po naszym zjednoczeniu na wspólnej modlitwie potrafili odpowiedzialnie kroczyć z Chrystusową miłością w codzienne nasze obowiązki.
Z Jej pośrednictwem Ciebie prosimy:

R. Niech Niepokalana Matka Chrystusa wstawia się za nami

13 lipiec 2015

Modlitwa za Ojczyznę w Gidlach
z pieszą pielgrzymką idącą z Piotrkowa Tryb. do Częstochowy na Jasna Górę

13 czerwiec 2015

1. Módlmy się za papieża Franciszka oraz wszystkich kapłanów
O łaski potrzebne , aby w ich nauczaniu i działaniu
wierni mogli odkrywać Bożą obecność w codziennym życiu
Ciebie prosimy..

2. Przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
módlmy się za chrześcijańskie rodziny,
Niechaj Miłość rodziców i dzieci pokonuje
wszelkie współczesne zagrożenia
Ciebie prosimy..

3. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II prośmy za naszą Ojczyznę
aby stawała się dla nas wszystkich miejscem odkrywania
Bożej Mocy i Miłości
Ciebie prosimy…

4. Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli
Polecajmy potrzeby, tych wszystkich, którzy doświadczyli cierpienia, niesprawiedliwości,
uczestników czerwcowych wydarzeń w Poznaniu, Radomiu i Ursusie
Niechaj Sam Pan okaże Sprawiedliwość swojemu ludowi
Ciebie prosimy..

5. W roku XXV rocznicy śmierci ks. Jana Umińskiego
Prośmy aby Jego wierna służba przyniosła trwałe owoce
w życiu mieszkańców naszego Regionu.
Niechaj za wzorem świętych kapłanów
Polacy wzmacniają się w Wierze, Nadziei i Solidarności
Ciebie prosimy…

6. Prośmy za naszych zmarłych, zwłaszcza poległych w obronie Polski
Aby dostąpili Radości Oglądania Boga Ojca
Ciebie prosimy….

7. Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi
prośmy za nas uczestniczących w Eucharystii,
niechaj nasze serca będą wrażliwe na potrzeby bliźnich
Ciebie prosimy….

13 maj 2015

1. Przez najlepsze pośrednictwo Matki Kościoła
Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane oraz wszystkich ludzi Kościoła
Aby wierni natchnieniom Ducha Świętego odważnie głosili Dobrą Nowinę całemu światu
Ciebie prosimy..

2. Prosząc o wstawiennictwo Panią Fatimską – Królową Pokoju,
nosząc w sercu wdzięczność za Jana Pawła II w rocznicę zamachu*
Módlmy się za chrześcijan cierpiących z powodu wojny, prześladowań, kataklizmów, chorób i samotności
Niechaj wśród bolesnych doświadczeń - doświadczają także mocy Bożej Miłości i pomocy bliźnich
Ciebie prosimy…

3. Przez dobre natchnienie za przyczyną Matki Bożej Trybunalskiej
Prośmy o mądrość i roztropność w nadchodzących wyborach dla Polaków,
aby potrafili wybrać tych przedstawicieli naszego narodu, którzy sprawując władzę publiczną będą ustanawiali godziwe prawo, budowane na nieprzemijających wartościach,
by najlepiej potrafili służyć każdemu człowiekowi,
a w podejmowanych decyzjach prawdziwe Dobro mieli zawsze na uwadze
Ciebie prosimy….

4. Ufając w duchową pomoc Królowej Polski
módlmy się za Polaków, abyśmy się zapatrzyli w wielkich poprzedników -
takich jak obecnie wspominany Witold Pilecki i wielu innych mężów stanu pozytywnie zapisanych w naszej historii narodu
- i prosili o to co dzisiaj tworzy duchowe dobro Ojczyzny:
rzetelność i uczciwość w pracy, wrażliwość na ludzką krzywdę i Solidarność z najuboższymi, oraz o odwagę dokonywania wyborów zgodnych z prawem Bożym
Ciebie prosimy…

5. Polecając się orędownictwu Królowej Rodzin
i zarazem dziękując dzisiaj za te dzieci i młodzież kultywującą pamięć o bohaterach
Powierzajmy w naszej modlitwie wszystkie dzieci i rodziny, a szczególnie te dotknięte problemami emigracji, bezrobocia, bezdomności Zwłaszcza na terenie naszego miasta
Aby otwierając się na działanie Ducha Świętego, podejmowali inicjatywy zmieniające ich sytuację życiową, służące rozwojowi naszej Piotrkowskiej Wspólnoty
Ciebie prosimy….

6. Przez pośrednictwo Róży Duchownej
Prośmy za zmarłych których nosimy w naszych sercach - zwłaszcza tych, którzy służyli dobru publicznemu, a przede wszystkim za tych co oddali życie za Ojczyznę
Niechaj niebo pełne chwały Bożej - będzie ich udziałem
Ciebie prosimy…

7. Prosząc o wstawiennictwo Matki Miłosierdzia
Módlmy się dla wszystkich uczestników tej Eucharystii o łaskę wzrastania w odpowiedzialności za powierzone nam dobro doczesne i wieczne, oraz otwierali się na miłosierdzie kształtujące nasze życiowe postawy.

Ciebie prosimy….

13 Kwiecień 2015
Modlitwa Wiernych
1. „Panie daj Sługom Twoim głosić Słowo Twoje z całą odwagą”
Módlmy się za Pasterzy Kościoła
Zwłaszcza za papieża Franciszka, a szczególnie polecamy nowo konsekrowanego 11 kwietnia księdza Biskupa Marka Marczaka pochodzącego z Piotrkowa, aby uzbrojeni mocą Ducha Świętego odważnie głosili Ewangelię Chrystusa i mężnie składali chrześcijańskie świadectwo życia
Ciebie prosimy…

2. „Zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże”
W rocznicę sprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego do naszej Wspólnoty prośmy za naszą Ojczyznę, a szczególności za mieszkańców naszego regionu i Piotrkowa
Aby wpatrując się w życie świętych i błogosławionych
mieli odwagę szukać i wypełniać Wolę Miłosiernego Boga
przez dokonywanie właściwych wyborów
Ciebie prosimy…..

3. „Błogosławiony, kto zaufał Panu”
Módlmy się za wszystkich chrześcijan, zwłaszcza tych doświadczających prześladowań, przemocy, dyskryminacji i śmierci
Niechaj Bóg bogaty w Miłosierdzie wspiera wiarę, tych , którzy cierpią i uwrażliwi serca tych co mogą wpłynąć i odmienić tą trudną sytuację
Ciebie prosimy….

4. „Kto we Mnie wierzy choćby i umarł - żyć będzie”
Módlmy się za osoby, które oddały życie walcząc o wolną Polskę
Zwłaszcza za pomordowanych na wschodzie oraz poległych
5 lat temu w katastrofie w Smoleńsku
Niechaj ich ofiara pozwoli im uczestniczyć w Królestwie Bożym, a nam wyjedna w pełni odrodzoną Polskę żyjącą w prawdzie
Ciebie prosimy…

5. „Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze”
Módlmy się za cierpiących z powodu chorób, niedostatku materialnego, niesprawiedliwości, utraty bliskich osób.
Niechaj doświadczający bólu, oraz niosący im od 25 lat pomoc w ramach Łódzkiego Caritasu odkrywają sens wszystkich doświadczeń w nadziei Zmartwychwstania
Ciebie prosimy…

6. „Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie nie może ujrzeć Królestwa Bożego”
Miłosiernego Boga prośmy o nawrócenie naszych serc,
Abyśmy przez uczestnictwo w Eucharystii w sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej mogli się powtórnie narodzić
Ciebie prosimy…

13 Marzec 2015
Modlitwa Wiernych

1. Módlmy się za całe duchowieństwo, a dzisiaj szczególnie za papieża Franciszka w rocznicę wyboru, aby odważne głoszenie Dobrej Nowiny całemu światu przynosiło duchowe owoce Bożej miłości dla każdego człowieka.
Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za wszystkich Chrześcijan, zwłaszcza prześladowanych w wielu zakątkach świata, o moc wytrwania w wierze i miłości do końca.
Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za tych co umiłowali Ziemię Ojców, szczególnie za żołnierzy niezłomnych,
którzy cierpieli z powodu ogromnych prześladowań i wyklęcia przez nieludzki system za konsekwentną realizacje przykazania miłości Boga i Ojczyzny. Niechaj Dar doświadczenia Pełni Miłości Bożej będzie dla nich nagrodą .
Ciebie prosimy..

4. Módlmy się za wszystkich, którzy prowadzą i odprawiają rekolekcje wielkopostne
Niechaj przeżycia ćwiczeń duchownych dokonają przemianę serca, oraz pomagają w codziennym uczestnictwie budowania Królestwa Bożego
Ciebie prosimy…

5. Módlmy się o odrodzenie roztropności i mądrości Bożej w tych wszystkich co podejmują decyzje organizujące porządek społeczny, aby zawsze pozytywnie ich wyróżniała świadomość depozytu wiary oraz wrażliwość duchowa na rok Jana Pawła II . Niech zbliżający się dzień świętości życia budowany odważnym świadectwem i zaangażowaniem wierzących skutecznie przyczynia się do wprowadzania cywilizacji życia w całym świecie
Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za osoby ,które przykazanie Miłości realizują wśród osób chorych
Dziś w sposób szczególny za siostry Benedyktynki Samarytanki
powołane do istnienia przez piotrkowiankę , Sługę Bożą Jadwigę Jaroszewską
Niechaj ich trwanie pod krzyżem człowieka
przybliża wszystkim Królestwo Niebieskie
Ciebie prosimy…

7. Módlmy się za nas, uczestniczących w Eucharystii w tym Sanktuarium Matki Bożej Parlamentarzystów
Abyśmy w naszej codzienności potrafili dawać piękne świadectwo życia i miłować Boga całym sercem, całym umysłem i całą mocą
Ciebie prosimy…

13 luty 2015
Modlitwa Wiernych

1. Za Kościół Święty , w szczególności za osoby konsekrowane, aby ich posługa przynosiła trwałe owoce służące świętości całej Wspólnoty
Cebie prosimy...

2. Za rządzących, aby swoimi decyzjami nie ograniczali wolności oraz nie niszczyli przekonań ludzi wierzących
Cebie prosimy...

3. Za naszych Rodaków, którzy 73 lata temu zaangażowali się w tworzenie struktur Armii Krajowej, wraz z piotrkowianinem Stefanem Roweckim - Grotem, niechaj ich umiłowanie Ojczyzny nagrodzone będzie w doświadczeniu pełni Bożej Miłości
Cebie prosimy...

4. Za katolików, aby w obliczu nadchodzących wyborów mieli odwagę podejmować działania i decyzje zgodne z Bożym Prawem
Cebie prosimy...

5. Za chorych i cierpiących , potrzebujących pomocy, aby spotkali się z osobami, które potrafią w duchu miłosierdzia poświęcić się służbie bliźnim
Cebie prosimy...

6. Za ludzi przeżywających trudności życiowe, aby nie musieli manifestować i strajkować , aby mogli uzyskać to co jest potrzebne do godziwego życia
Cebie prosimy...

7. Za rodziców, aby otwierały się ich oczy na prawdziwe dobro dzieci o siłę potrzebną w obronie przed deprawacją i demoralizacją
Cebie prosimy...

8. Módlmy się za zmarłych, za ludzi którzy potrafili swoje życie poświęcić Ojczyźnie, a dzisiaj szczególnie wspominamy ś.p. Ojca Leoncjusza Cyronika, aby miłosierny ojciec obdarzył królestwem niebieskim
Cebie prosimy...

9. Za wszystkich tutaj zgromadzonych przed obliczem Matki Boskiej Trybunalskiej, aby uczestnictwo w Eucharystii trwale przemieniał nasze serca i umysły
Cebie prosimy...

13 styczeń 2015
Modlitwa Wiernych

Wraz z naszym świętym Rodakiem Janem Pawłem II
prośmy o doświadczenie Ducha Komunii w Kościele.
„Aby bogactwo charyzmatów i posług umacniało jedność Ciała Chrystusowego,
aby świeccy, osoby konsekrowane i wyświęceni szafarze sakramentów
wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego”
Ciebie prosimy

13 stycznia 1982 roku , chcąc wyrazić naszą solidarność z
ze wszystkimi internowanymi, a także pragnącymi pokoju i sprawiedliwości społecznej,
spotkaliśmy się po raz pierwszy w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie
na sprawowaniu Eucharystii w intencji Ojczyzny
Dziś za pośrednictwem patrona SOLIDARNOŚCI, prośmy niech ofiara życia i wstawiennictwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przyczynia się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w Ojczyźnie i w świecie
Ciebie prosimy

Módlmy się za Chrześcijan prześladowanych i mordowanych w różnych krajach
O dar męstwa i przebaczenia dla krzywdzicieli
Oraz o opamiętanie prześladowców i odpowiedzialne postępowanie organizacji międzynarodowych
Ciebie prosimy

Módlmy się za tych, którzy oddali swoje życie w walkach o niepodległość Polski
Szczególnie za poległych i represjonowanych uczestników Powstania Styczniowego
Niechaj ich cierpienie będzie nagrodzone uczestnictwem w chwale wiecznego Królestwa Bożego
Nam niechaj ich ofiara doda siły w służbie dla Ojczyzny
Ciebie prosimy

Módlmy się za chorych, cierpiących, bezrobotnych, za rodaków rozrzuconych po świecie
Aby doznawali pocieszenia i konkretnej pomocy od bliźnich oraz od sprawujących władzę
By mogli godnie żyć i realizować swoje ludzkie powołanie
Ciebie prosimy

W czasie przeżywania wydarzeń związanych z Tajemnicą Wcielenia,
Gdy w czasie spotkań opłatkowych składamy sobie życzenia
Prośmy za nas tutaj obecnych ,
byśmy potrafili w naszym codziennym życiu otwierać się na Boże błogosławieństwo
i postępować tak, aby inni w spotkaniu z nami mogli odkryć Słowo, które stało się Ciałem
Ciebie prosimy

++++++++++++

@ @ @ @ @ @

++++++++++++

2 0 1 4

++++++++++++

N I E W Y D R U K O W A N A MODLITWA WIERNYCH 13.01.2014R.

1. Módlmy się za Ojca Św. Franciszka, za biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnice, misjonarzy i katechetów, aby zawsze byli gorliwymi siewcami Słowa Bożego, dobrymi świadkami wiary i odważnymi głosicielami Ewangelii we współczesnym świecie, a radość głoszonej Dobrej Nowiny by ogarniała serca wszystkich wierzących.
Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za Ojczyznę, która obchodzi Rok Świętego Jana z Dukli, przy którego grobie, w intencji nękanej wojnami Rzeczpospolitej, zanosili modły królowie: Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski oraz hetmani: Stanisław Żółkiewski i Jan Zamoyski. – Spraw Panie, abyśmy dołączyli swoje intencje na Bożym ołtarzu, wykorzystując wstawiennictwo wielkich świętych Polaków.
Ciebie prosimy …

3. Módlmy się przed obliczem Matki Bożej Trybunalskiej za parlamentarzystów, aby z pełnym zaangażowaniem wsłuchiwali się w potrzeby swojej społeczności, a swoim działaniem potrafili dobrze służyć Polsce i rozwiązywać trudy codziennego życia ludzi, którzy ich wybrali.
Ciebie prosimy …

4. Módlmy się za rodziny narażone na liczne deprawacje, w tym przez ideologów gender, aby zawsze zawierzały się św. Rodzinie z Nazaretu i w niej znalazły oparcie przed atakami antyrodzinnych środowisk i propagandzistów niszczących ład moralny, wypaczających podstawowe ogólnoludzkie wartości. Niech trwały związek kobiety i mężczyzny tworzy dojrzałą atmosferę radości, miłości i pokoju dla dobrego kształtowania dzieci i młodzieży.
Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za alkoholików i ludzi uzależnionych, aby zrozumieli, że postępowaniem swoim prawdziwie niszczą swoje życie i narażają najbliższych na różne cierpienia, i aby z pomocą bliźnich zdołali opanować nałóg. Niech w życiu czystym i trzeźwym odkrywają radość i zadowolenie.
Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za wszystkich zmarłych, a szczególnie tych którzy oddali życie za Ojczyznę, niech Bóg bogaty w miłosierdzie ich poświęcenie i ofiarę wynagrodzi życiem wiecznym.
Ciebie prosimy…

7. Módlmy się za nas samych, tutaj zgromadzonych, abyśmy we wszystkich przeciwnościach codziennego życia, od Matki Bożej Trybunalskiej, czerpali siłę do wytrwałego stania na Chrystusowych drogach, tak jak to czynił błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko.
Ciebie prosimy…

w/w modlitwa nie była odczytana ... techniczne problemy uniemożliwiły tą naszą modlitwę.

MODLITWA WIERNYCH 13.02.2014R.

1. Przez pośrednictwo oddanych na służbę Bogu świętych kapłanów, zakonników, święte zakonnice i osoby życia konsekrowanego,
módlmy się za Kościół,
aby wiara w Jezusa Chrystusa nadawała treść życiu wierzących i stawała się świadectwem miłości i nadziei we wszystkich ludzkich sercach.

Ciebie prosimy…

2. Przez pośrednictwo wielkich świętych Polaków,
a szczególnie dziś przed kanonizacją Błogosławionego Jana Pawła II za Jego wstawiennictwem,
módlmy się o sprawy naszej Ojczyzny,
aby przykład życia, poświęcenia, troski o bliźniego oraz głębia Słowa zapisana ręką Wielkiego Rodaka
w dokumentach społecznej nauki Kościoła
dawały treść, siłę odnowy i pełne odrodzenie życia narodu.

Ciebie prosimy…

3. Przez pośrednictwo Cyryla i Metodego, patronów naszego kontynentu,
módlmy się za przywódców Europy,
aby ideologią dżender nie niszczyli kulturowego dziedzictwa i chrześcijańskiego dorobku minionych epok oraz wielkości zadań rodziny, która jako trwały związek mężczyzny i kobiety gwarantuje dobre wychowanie kolejnych zdrowych pokoleń Polaków.

Ciebie prosimy…
4. Przez pośrednictwo Świętych Misjonarzy,
módlmy się o wolność i pokój,
aby w krajach misyjnych, opanowanych i zastraszonych przez ludzi stosujących przemoc, ogarniętych nienawiścią
i żądzą zysku , ustały cierpienia i prześladowania.

Ciebie prosimy…

5. Przez pośrednictwo Świętej Faustyny Kowalskiej-
apostołki Bożego Miłosierdzia,
módlmy się za zmarłych,
szczególnie tych, co nie szczędzili swego życia dla Polski,
a także za dusze, które najbardziej potrzebują naszego modlitewnego wstawiennictwa,
aby w Bożej Dobroci dostąpili szczęścia wiecznego.

Ciebie prosimy…

6. Przez pośrednictwo naszych świętych patronów
i Najświętszej Matki, czczonej tutaj w trybunalskiej ikonie, módlmy się za nas samych,
abyśmy zawsze znajdowali czas na troskę i modlitwę
o dobro wspólne, o najważniejsze sprawy wielkiej rodziny jaką jest nasza Ojczyzna.
Ciebie prosimy…

13.03.2014

Modlitwa Wiernych
13.04.2014 Rocznica sprawdzenia relikwii ks. Jerzego Popiełuszki
Przygotowali: Ryszard, Wiesia, Witek, Małgosia.

1. Zbawicielu, Ty swoim zmartwychwstaniem nadajesz sens naszemu życiu, a w świętych i błogosławionych ukazujesz drogę do niebieskiej ojczyzny * Tobie polecamy Kościół, Papieża, Biskupów, kapłanów, a w szczególności rekolekcjonistów i spowiedników, aby byli przewodnikami odradzającymi wiarę i dobrze wprowadzili wiernych do jak najpełniejszego przeżycia Świętego Triduum Paschalnego, przypieczętowanego Wielkanocnym zwycięstwem dobra nad złem, a także przygotowali na radość kanonizacji w Niedzielę Miłosierdzia.
Ciebie prosimy…

2. Panie Ty powiedziałeś: Królestwo moje nie jest z tego świata, bo słudzy moi zabiegaliby i troszczyli się o Mnie * Tobie polecamy rządzących, aby wpatrując się w Boże oblicze potrafili dostrzegać pokrzywdzonych, w prawdzie służyli polskiemu narodowi, a kierując się sprawiedliwością, uczciwie rozdzielali publiczne dobra oraz należne środki finansowe – w duchu społecznej solidarności.
Ciebie prosimy...

3. Emanuelu, Ty przyszedłeś do nas na to, aby dać świadectwo Prawdzie * Szczególnie dziś wspominamy wielkie ludobójstwo na nieludzkiej ziemi w Katyniu, tych co zginęli w katastrofie smoleńskiej oraz wszystkie ofiary poniesione za naszą wolność. Tobie polecamy wszystkich, którzy życie swoje oddają Ojczyźnie i aktywnością sprawiedliwie służą bliźnim..
Ciebie prosimy...

4. Chryste, Królu sprawiedliwy, który przez śmierć na krzyżu przybliżyłeś nas do siebie * Tobie polecamy Ukrainę, plemiona i misjonarzy Czarnego Lądu, oraz wszystkie zagrożone wojną miejsca. Pojednaj między sobą ludy i narody oraz połóż kres walkom, które się toczą, niechaj zawsze triumfuje Twoje Zwycięstwo w sercu każdego człowieka.
Ciebie prosimy…

5. Jezu, Ty wjeżdżając do Jerozolimy byłeś źródłem radości wszystkich, którzy wyszli na drogę i witali Cię * Tobie polecamy młode pokolenie w Światowym Dniu Młodzieży, zapatrzone w błogosławionych Jana Pawła II i ks. Jerzego, niech z radością podejmują drogę miłości Boga i bliźniego zgłębiając pamięć i tożsamość w służbie polskiemu narodowi .
Ciebie prosimy…

6. Synu Boży, który oddałeś ducha na Golgocie, abyśmy mieli życie w obfitości… Do Ciebie wołamy za pośrednictwem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki naznaczonego krzyżem cierpienia dla sprawiedliwości * Wspomóż chorych i cierpiących, bezrobotnych i potrzebujących, aby w zjednoczeniu z Męką Chrystusa znaleźli pocieszenie.
Ciebie prosimy...

7. Boski Nauczycielu, Ty nas nauczasz: nie płaczcie nade mną, ale nad dziećmi swoimi * Tobie w Niedzielę Palmową polecamy siebie, nasze rodziny i ojcowiznę za pośrednictwem Matki Bożej Trybunalskiej i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki obecnego tutaj w relikwiach. Spraw, abyśmy odnowieni przez post, modlitwę i jałmużnę, pokutą pokonywali nasze grzechy i słabości. Byśmy do końca wytrwali w wielkopostnych postanowieniach, gorliwie uczestnicząc w obrzędach Wielkiego Tygodnia.
Ciebie prosimy...

13 czerwca 2014
Modlitwa wiernych 13.06.2014r.
W dniu świętego Antoniego, za jego pośrednictwem:

1. Módlmy się za papieża i wszystkich duszpasterzy, aby zawsze stawali w obronie Ewangelii, a swoim życiem świadczyli o prawdzie z niej wypływającej.
Ciebie prosimy...

W dniu świętego Antoniego, za jego pośrednictwem:

2. Módlmy się za porzucone i osierocone dzieci, aby zawsze znalazły się osoby, które obdarzą je miłością i opieką.
Ciebie prosimy...

W dniu świętego Antoniego, za jego pośrednictwem:

3. Módlmy się za osoby sprawujące władzę, aby w swoich decyzjach i podejmowanych działaniach zawsze na pierwszym miejscu stawiali dobro ludzi, którym służą.
Ciebie prosimy...
W dniu świętego Antoniego, za jego pośrednictwem:

4.Módlmy się za chorych i cierpiących

o ufność, doświadczenie miłości Boga i dar uzdrowienia.
Ciebie prosimy…

W dniu świętego Antoniego, za jego pośrednictwem:
4. Módlmy się za wszystkich zmarłych oraz poległych w walce o wolność naszej Ojczyzny,
aby Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu obdarzył ich radością życia wiecznego.
Ciebie prosimy...

W dniu świętego Antoniego, za jego pośrednictwem:
5. Módlmy się za nas tu obecnych, u stóp Matki Bożej Trybunalskiej,
abyśmy zawsze umieli troszczyć się o to, co najważniejsze – o Królestwo Niebieskie.
Ciebie prosimy...

13 lipca 2014
Modlitwa Wiernych

1. Prośmy Boga za Papieża i wszystkie osoby konsekrowane, budujące Bożą świątynię, aby Kościół przez nich z pełnym oddaniem kierowany prowadził ludzi na spotkanie z Jezusem Chrystusem, wiernie zachowując Jego naukę i przekazując depozyt wiary, który otrzymał od jedynego Zbawiciela za pośrednictwem apostołów.
Ciebie prosimy…

2. Prośmy Boga za Ojczyznę tę dużą i tą tutaj roztoczoną wokół nas, aby pośrednictwo Matki Bożej Trybunalskiej – patronki dobrych, polskich decyzji wyjednało naszemu narodowi odrodzenie i dobrą przemianę, a także roztropne zaangażowanie wszystkich Polaków w publiczne sprawy w duchu miłości bliźniego.
Ciebie prosimy…

3. Prośmy Boga za rządzących państwami, aby kierowała nimi troska o pokój oparty na prawdzie, zbudowany według nakazów sprawiedliwości, ożywiony i dopełniony miłością, a dziś w sposób szczególny na świecie polecamy te miejsca, gdzie ograniczona jest wolność, czy też religia, a panują niszczące napięcia zbrojne, oraz te druzgocące wojenne działania i prosimy w naszej modlitwie o dobre Boże rozwiązania.
Ciebie prosimy…

4. Prośmy Boga za naszych pielgrzymów do Częstochowy, tych pieszych i tych z Rodziny Radia Maryja, aby w tych żywotnych sprawach ta nadprzyrodzona łączność z tymi co w Jasnogórskim sanktuarium zanoszą błagania, wyjednała nam zrealizowanie zanoszonych, ważnych intencji dla wszystkich rodzin ku wspólnemu pożytkowi.
Ciebie prosimy…

5. Prośmy Boga za prześladowców o nawrócenie, a dla prześladowanych którzy nie poddają się laicyzacji i deprawacji, aby słowa Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko: „LECZ DUSZY ZABIĆ NIE MOGĄ…” stały się źródłem mocy w wierze, oraz siłą świadectwa trwania przy Bogu, Ewangelii i świętym krzyżu Jezusa Chrystusa – zbawczym znaku jedynego, prawdziwego Odkupiciela świata.
Ciebie prosimy…

6. Prośmy Boga za zmarłych, którym jesteśmy winni modlitwę, a dziś szczególnie pamiętajmy o tych, co swoim życiem z pełnym zaangażowaniem, a nierzadko z narażeniem służyli Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Niech Jezus Miłosierny przywita ich w niebieskiej ojczyźnie za ten wielki wysiłek i trud życia oddanego Bogu, a także swoim rodakom.
Ciebie prosimy…

7. Prośmy Boga za nas samych otaczających ten Chrystusowy Ołtarz o duchowe dary odradzające naszą wrażliwość i o poprawnie ukształtowane, wrażliwe sumienie, abyśmy niestrudzenie nieśli dobro do każdego brata, odważnie bronili Bożego ładu i wiary naszych ojców oraz obdarowywali każdego człowieka Bożą miłością i radością.
Ciebie prosimy…

13 sierpnia 2014

1. Wdzięczni za świętość wyniesionych na ołtarze papieży Jana XXIII i Jana Pawła II,
za ich pośrednictwem módlmy się za Kościół Święty i jego pasterzy,
aby wytrwale i z pełnym poświęceniem prowadzili do wiary w Jezusa Chrystusa.
Ciebie prosimy…

2. Wdzięczni w Roku Św. Jana z Dukli
za jego przyczyną polecajmy naszą Ojczyznę wzorem wielkich rodaków,
którzy, aby uzyskać patriotyczne natchnienie i pokrzepienie w swojej służbie narodowi chętnie odwiedzali jego grób, a w szczególności polecajmy tych, którzy swoim poświęceniem oraz krwią płacili za jej wolność i niepodległość, również w tych pamiętnych sierpniowych wydarzeniach.
Ciebie prosimy…

3. Wdzięczni za cierpienie św. Andrzeja Boboli prośmy o jego pośrednictwo, wszędzie tam, gdzie panują prześladowania katolickich narodów,
o zaprzestanie czynienia krzywdy i pokój na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i krajach afrykańskich, z wrażliwością serca polecajmy w modlitwie wszystkich cierpiących.
Ciebie prosimy...

4. Wdzięczni za Rycerstwo i Maryjność oraz świadectwo głębokiej miłości bliźniego dawane przez św. Maksymiliana Marie Kolbe i przez jego pośrednictwo,
módlmy się za energetyków oraz wszystkich im bliskich o błogosławieństwo w pracy zawodowej, w życiu osobistym i rodzinnym, aby zarażeni wielką postawą swojego patrona potrafili odnaleźć w swoim życiu siłę do realizacji wielkich celów. Ciebie prosimy…

5. Wdzięczni za Rok poświęcony również Bł. Edmundowi Bojanowskiemu, który wykazywał troskę o rodzinę i dobre wychowanie młodych pokoleń ,
polecajmy za jego pośrednictwem prośby o ustanie zgorszenia i deprawacji naszych dzieci poprzez antyrodzinne ustawodawstwo.
Ciebie prosimy…

6. Wdzięczni za solidarną kapłańską służbę ludziom pracy i nieugięte świadectwo prawdy dawane życiem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki,
za jego wstawiennictwem módlmy się za te wielkie przemiany, w naszym kraju, aby ograniczały społeczne ubóstwo i przynosiły oczekiwany owoc z wykonywanej pracy.
Ciebie prosimy…

7. Wdzięczni za orędownictwo Matki Bożej Zwycięskiej prośmy za zmarłych, którym jesteśmy winni modlitwę, a dziś szczególnie pamiętajmy o zmarłych energetykach o tych, co swoim życiem z pełnym zaangażowaniem, a nierzadko z jego narażeniem służyli Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, aby zwycięstwo spotkało ich w niebieskiej ojczyźnie.
Ciebie prosimy…

8. Wdzięczni za nieugiętą postawę Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który poprzez akt oddania Bożej Matce i peregrynację Jej obrazu, a także synowskie zawierzenie trudnych spraw - pokazał jak bronić wiary przed bezbożnictwem.
Za jego przykładem prośmy Boga, u stóp MB Trybunalskiej we wszystkich intencjach z którymi tutaj przybyliśmy i zawsze starajmy się wszystko jej zawierzyć przyjmując odważną postawę wiary .
Ciebie prosimy ...

Modlitwa Wiernych z 13 września 2014

1. Módlmy się za Chrześcijan prześladowanych w krajach Bliskiego Wschodu oraz na terenie Rosji i Ukrainy
O Moc potrzebną w wypełnianiu Słów Pana pośród różnorodnych cierpień
Ciebie prosimy

2. Módlmy się za Kościół w Polsce
Aby Biskupi, Kapłani i świeccy, wpatrzeni razem w świadectwo życia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki podejmowali działania
służące budowaniu Jedności
Ciebie prosimy

3. Módlmy się za ludzi pracy
Aby uczestnictwo w 32 pielgrzymce na Jasną Górę
Przyczyniło się do umocnienia Prawdziwej Solidarności i wiary w Syna Bożego
Ciebie prosimy

4. Módlmy się za tych,
którzy oddali życie za Boga, Honor i Ojczyznę
w czasie agresji faszystowskiej i sowieckiej w 1939r.
oraz tych, co zginęli w walce z władzą nieludzką
Niechaj ich ofiara wyda trwałe i dobre owoce w kolejnych pokoleniach
Ciebie prosimy

5. Módlmy się za dzieci i młodzież ,
aby tak, jak św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna
mieli odwagę przyznawać się w codziennym życiu do chrześcijańskich wartości
Ciebie prosimy

6. Wdzięczni za nasze powołanie do udziału w Ciele i Krwi Chrystusa
módlmy się , abyśmy potrafili ocalić moralną busolę narodu
O łaski potrzebne w budowaniu i pielęgnowaniu jedności i wspólnoty
Ciebie prosimy

.

Msza Św. za Ojczyznę - 13 październik 2014 - modlitwa powszechna

1. Wspominaliśmy w sobotę Św. Jana XXIII, który zmienił historię Kościoła poprzez rozpoczęcie drugiego Soboru Watykańskiego, a teraz obecny papież zwołał Synod poświęcony problemom życia rodzinnego
Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i wszystkich synodalnych ojców tego świętego zgromadzenia
o Bożą Mądrość w poszukiwaniu kierunków aktywności Kościoła wobec współczesnych działań skierowanych przeciwko rodzinie
Ciebie prosimy...

2. Wspominając kolejny raz wybór naszego papieża Jana Pawła II do sprawowania posługi wobec świata
polecajmy w modlitwie przyszłość naszej ojczyzny - dzieci, młodzież, studentów
niechaj w rozpoczynającym się roku szkolnym biorąc wzór ze świętego rodaka - zawsze mają odwagę pragnąć i szukać świętości we współczesnym świecie
Ciebie prosimy....

3. W niedzielę 19 października będziemy przeżywali 30 rocznicę męczeńskiej śmierci obrońcy ideałów prawdy, wolności i sprawiedliwości, ks. Jerzego Popiełuszki
Prośmy o sprawny przebieg procesu kanonizacyjnego
oraz za polską Solidarność, by nieustannie odnawiała się
czerpiąc z duchowego bogactwa swego patrona
Ciebie prosimy...

4. Wielu chrześcijan cierpi dziś z powodu wojen i prześladowań
oraz z powodu braku miłości w życiu społecznym.
Polećmy dziś wszystkich potrzebujących naszej modlitwy, a szczególnie dzisiaj miejmy w swoim sercu górników i ich rodziny z kopalni Mysłowice - Wesoła.
Niechaj dzisiaj wspominany błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński stanie się natchnieniem dla ludzkiej aktywności - ufnie trwającej w Mocy Ducha, nie poddającej się pod jarzmo ludzkiej niewoli i bezsilności.
Ciebie prosimy....

5.Przeżywając październikowe rozmyślania różańcowe
ogarnijmy naszą modlitwą wszystkich Polaków
stojących przed nowymi wyborami samorządowymi
Byśmy potrafili poprzez właściwie przygotowanie odczytywać znaki Bożej Woli i roztropnie z miłością zabiegali o dobro każdego człowieka w naszej lokalnej, samorządowej ojczyźnie.
Ciebie prosimy...

6. Wspominając wszystkich, którzy z całym sercem angażowali się i oddali życie za Ojczyznę
ginąc na frontach, w łagrach, obozach, więzieniach
Módlmy aby Wolność, o którą walczyli za czasu ziemskiego życia
w Chrystusie stała się ich wiecznym udziałem
Ciebie prosimy...

7. Uczestnicząc dzisiaj w składaniu OFIARY DZIĘKCZYNNEJ
w intencji mieszkańców miasta Piotrkowa,
Regionu Piotrkowskiego i Ojczyzny
prośmy przed tronem Matki Bożej Trybunalskiej o potrzebne nam łaski,
byśmy mogli żyć zgodnie z Ewangelią
Ciebie prosimy...

Modlitwa 13.11.14

1. Dzisiejsze czytania wzywają nas: Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
Prośmy za wszystkich ochrzczonych, aby w codziennym życiu byli wrażliwi na Bożą obecność i wiernie odpowiadali na Chrystusowe wezwania
Ciebie prosimy...

2. Szczęśliwy, kto wie, że Pan Bóg staje na jego drodze i jest mu pomocą
Prośmy za papieża Franciszka oraz osoby, które swoje życie poświęciły Bogu
Niechaj znaki urzeczywistniającego się Królestwa Bożego towarzyszą ich posłudze
Ciebie prosimy...

3. Jezus musiał wiele wycierpieć
wpatrujmy się na postawę Syna Człowieczego wobec narodu, który Go odrzucił
Prośmy za naszą Ojczyznę, aby polski naród dobrze rozumiał i realizował
Boże wskazania dotyczące nieprzemijającej prawdy, szczęścia i wolności
oraz potrafił dokonywać właściwych wyborów
Ciebie prosimy...

4. Chrystus, uzdrawia, pociesza i uzdalnia dając Ducha Ożywiciela, a uczniom nakazuje - wy dajcie im jeść.
Prośmy za Polaków będących w potrzebie, którzy cierpią z powodu samotności,
choroby, ubóstwa, niesprawiedliwości
Niechaj wszystkie trudne doświadczenia będą dla nich okazją do ufnego zawierzenia Bogu swych trosk i odnalezienia godnego rozwiązania oraz Prawdziwej Wspólnoty szukającej Królestwa Bożego
Ciebie prosimy...

5. Wielu Polaków w miłości do Boga i Ojczyzny poświęciło swoje życie
Prośmy za powstańców listopadowych i wszystkich co przelali swą krew,
Aby ofiara ich życia owocowała w odpowiedzialnej miłości bliźniego ukazującej się w patriotyzmie współczesnych Polaków
Ciebie prosimy...

6. Syn Boży przychodzi do nas z tym wielkim duchowym darem przemienienia
Prośmy za naszą wspólnotę Eucharystyczną,
Abyśmy mieli odwagę codziennie podejmować trudy budowania
Królestwa Bożego w naszej, polskiej rzeczywistości
Ciebie prosimy...

13 grudzień 2014
Modlitwa Wiernych

1. Prośmy o moc wiary dla wszystkich chrześcijan,
aby ich codzienne życie było prawdziwym świadectwem i czytelnym znakiem Bożej Miłości
Ciebie prosimy…

2. Prośmy o moc Ducha Świętego dla papieża, biskupów, kapłanów i diakonów,
aby szczególnie w tym ogłoszonym przez stolicę apostolską - roku życia konsekrowanego zawsze wiernie realizowali swoje powołanie do świętości
Ciebie prosimy…

3. Prośmy o Bożą mądrość dla wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny,
aby wspominając te ważne wydarzenia - zawsze potrafili we wszystkich przeciwnościach tak jak wielcy przodkowie prawdziwie jednoczyć się w działaniach dla dobra Ojczyzny
Ciebie prosimy…

4. Prośmy o roztropność dla wszystkich rządzących w naszej ojczyźnie i w całym świecie,
aby we wszystkich decyzjach ich celem było prawdziwe dobro każdego poczętego i żyjącego człowieka
Ciebie prosimy…

5. Prośmy o Boże miłosierdzie i życie wieczne dla tych, którzy pragnęli sprawiedliwości i w grudniowych wydarzeniach ponieśli śmierć zarówno na wybrzeżu jak i na śląsku oraz w naszym regionie
Ciebie prosimy….

6. Prośmy o uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego dla tych, którzy uczestniczyli wraz z nami w modlitwie za Ojczyznę w tej Piotrkowskiej świątyni : świętej pamięci Kazimierza Świtonia oraz Wiktora Mystkowskiego
Ciebie prosimy…

7. Prośmy o bojaźń Bożą dla nas samych otaczających ołtarz i relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki,
abyśmy dobrze skorzystali z tego adwentowego czasu i stając przed obliczem Matki Bożej Trybunalskiej na modlitwie potrafili naśladować jej postawę Służebnicy Pańskiej
Ciebie prosimy…

++++++++++++

@ @ @ @ @ @

++++++++++++

2 0 1 3

++++++++++++

13 Sierpień 2013
1. W miesiącu odnowy naszej wiary
módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów za cały Kościół, aby ukazywał miłość Chrystusa i ożywiał nasze chrześcijaństwo * niech świadectwo katolików o Bogu żywym przemienia serca i nawraca do Boga ludzi – nawet tych zapracowanych.
Ciebie prosimy ….

2. W miesiącu ważnych rocznic narodowych
módlmy się za Ojczyznę, aby swoją świetność czerpała z bogactwa wielkich Polaków - wspominanego w liturgii świętej Maksymiliana patrona energetyków, goszczącego w naszych sercach błogosławionego Jana Pawła II, oraz będącego wśród nas w relikwiach błogosławionego ks. Jerzego * niech ich orędownictwo w niebie u Boga wyjedna liczne łaski odrodzenia duchowego i materialnego tutaj na ziemi ojczystej.
Ciebie prosimy ….

3. W miesiącu upamiętniającym wielkie społeczne przemiany
módlmy się za rządzących, aby dobrem narodowym zawartym także w energetyce potrafili dobrze gospodarować ku wspólnemu pożytkowi * niech uczciwe dzielenie wypracowanego dochodu da życiową szansę również tym oszukiwanym.
Ciebie Prosimy ….

4. W miesiącu licznych pielgrzymek, a w tym również energetycznej
módlmy się za elektryków, elektroników pracowników i emerytów energetyki oraz całe nasze rodziny o pomyślność w życiu * niech święty Ojciec Kolbe orędownik i męczennik za rodzinę wyjednuje obfite Boże dary w wymiarze doczesnym i wiecznym.
Ciebie Prosimy ….

5. W miesiącu trzeźwości i licznych duchowych wyrzeczeń
módlmy się za cierpiących, bezdomnych, bezrobotnych aby ten ogromny wysiłek drogi z Chrystusowym krzyżem okazał słodycz przezwyciężenia wszystkich przeciwności * niech wielcy polscy męczennicy swoją krwią utorują drogę odkupienia i przemiany.
Ciebie prosimy…

6. W miesiącu upamiętniającym liczne ofiary narodowowyzwoleńcze
módlmy się również za zmarłych których nam zabrakło – za energetyków Edwarda Nowicza, Krysię Kozłowską, Zbyszka Szwalskiego i wszystkich innych również z naszych rodzin – którzy ciągle pozostają w naszych sercach * niech Bóg bogaty w miłosierdzie otoczy ich swoją miłością.
Ciebie Prosimy ….

7. W miesiącu letniego wypoczynku od pracy
módlmy się za nas samych abyśmy dobrze zrozumieli swoje powołanie do świętości * Niech pośrednictwo Matki Bożej Trybunalskiej wyprosi nam u Boga łaskę realizowania odpowiedzialnych zadań w przestrzeni społecznej, zawodowej i rodzinnej dla swojego zbawienia i ku pożytkowi naszej ojczyzny
Ciebie Prosimy ….

13 wrzesień 2013

13 październik 2013

1. Wiara jest miłością Boga.. prośmy przez Maryję – Matkę Kościoła – za duchową świątynię na ziemi, o wyniesienie na ołtarze wielkich Polaków, mężnych kapłanów, a zwłaszcza sługę Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
aby tajemnica głoszenia Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia – którą realizowali swoim życiem – biła Bożym światłem dla całego Kościoła.
Ciebie prosimy…

2. Wiara jest darem nieba dla każdego człowieka.. prośmy przez Maryję – Królową Różańca – o zaangażowanie się rodaków w sprawy publiczne i odrodzenie patriotyzmu w naszej moralnie niszczonej Ojczyźnie,
aby tajemnica zesłania Ducha Świętego kształtowała serca i umysły Polaków w miłości do Boga i bliźniego, a rozświetlając zakamarki naszej codzienności, stała się najlepszym drogowskazem do przebudzenia się narodu.
Ciebie prosimy…

3. Wiara jest Bożą siłą w przeciwnościach.. prośmy przez Maryję – Królową Pokoju – o zaprzestanie prześladowań katolików we współczesnym świecie,
aby tajemnica ukrzyżowania Pana Jezusa, w której bezpośrednio uczestniczą chrześcijanie, odmieniła ludzkie serca, przerwała obojętność rządów i parlamentów na doświadczaną krzywdę ludzką, a także dokonała przemiany, żeby w każdym miejscu na ziemi, ludzie mogli wyznawać Boga i uczestniczyć we wspólnotowej modlitwie bez skrępowania i ograniczeń,
Ciebie prosimy…

4. Wiara jest odkrywaniem istoty naszego istnienia.. prośmy przez Maryję – Niepokalanie Poczętą – o ochronę życia wszystkich ludzi, a przede wszystkim tych nienarodzonych, aby tajemnica narodzenia Pana Jezusa była siłą dla macierzyństwa i ojcostwa, a każde poczęte życie mogło chwalić swego Stwórcę.
Ciebie prosimy…

5. Wiara jest ożywczym źródłem prawdy.. prośmy przez Maryję – Wspomożenie Wiernych – wzorem św. Maksymiliana, rycerza środków społecznego komunikowania – o dobre media, a w szczególności o media katolickie,
aby tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni stawała się dobrym natchnieniem dziennikarskiej pracy, która pożywi swoich odbiorców prawdą, a poprzez pokazywane dobro w człowieku, naprowadzi na prawdziwy cel i sens jego życia.
Ciebie prosimy…

6. Wiara jest nadzieją w Bogu.. prośmy przez Maryję – Matkę Zbawiciela – o życie wieczne dla naszych zmarłych, szczególnie zaś dla tych, którzy życie swoje poświęcili Polsce,
aby tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego otworzyła im drogę do niebieskiej ojczyzny, gdzie posiądą największy skarb całego żywota.
Ciebie prosimy…

7. Wiara jest skarbnicą i cudem prawdziwego życia.. prośmy przez Maryję – Matkę Bożą Trybunalską –w trosce o nasze publiczne sprawy, za nas zgromadzonych tutaj przy ołtarzu z relikwiarzem bł. ks. Jerzego ,
abyśmy całym sercem, działaniem i rozumem nabożnie rozważali różańcowe tajemnice i zawsze odważnie stawali po stronie Chrystusa w swoim codziennym życiu.
Ciebie prosimy…

13 listopad 2013

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, wszystkich Pasterzy Kościoła, a w szczególności za łódzkiego Arcypasterza Marka Jędraszewskiego i naszych duszpasterzy o wielki dar Ducha Świętego, o łaskę owocnej posługi w Kościele Chrystusowym dla wzrostu wiary.
Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę – tą dużą i tą małą, lokalną,
o odpowiedzialne, mądre i w pełni zaangażowane postawy Polaków we wspólne dobro, aby nasi rodacy nie ulegali deprawacji, zagubieniu wiary ojców i wynarodowieniu.
Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za rządzących w Polsce,
aby z pełnym zaangażowaniem wsłuchiwali się w potrzeby swojej społeczności, odstąpili od arogancji niszczącej ludzką aktywność i z poświęceniem służyli Najwyższej Sprawie, w trosce o dobro rodaków.
Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za massmedia,
aby niewinnym nie wyrządzały krzywdy poprzez treści zmanipulowane, a w sposób szczególny za tych, którzy te środki używają do źle pojętej popularności, realizowanej kosztem fałszowanej prawdy i szerzenia niesprawiedliwości.
Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za poszkodowanych w wyniku tajfunu na Filipinach,
aby otrzymali konieczne wsparcie od społeczności międzynarodowej, a także za naszą wrażliwość na każdą niedolę i krzywdę, która się dzieje bliźniemu.
Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za tych, którzy już zakończyli czas ziemskiej wędrówki, szczególnie za tych co służyli Ojczyźnie i dla niej oddali swoje życie,
abyśmy zawsze w modlitwie potrafili wyrazić im naszą wdzięczność i wypraszać dla nich u miłosiernego Boga szczęście wiekuiste.
Ciebie prosimy…

7. Módlmy się za nas samych, tutaj zgromadzonych,
abyśmy we wszystkich przeciwnościach codziennego życia od Matki Bożej Trybunalskiej czerpali siłę do wytrwałego stania na Chrystusowych drogach, tak jak to czynił błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko.
Ciebie prosimy…

13 grudzień 2013

1. Módlmy się za Papieża, Biskupów i Kapłanów,
aby z pełną gorliwością głosili miłość rodzącego się Odkupiciela, a mocni w wierze stawali się tak jak ks. Jerzy Popiełuszko solidarni z tymi, do których zostali posłani, aby swoją kapłańską posługą dobrze przygotowali serca ludzkie na Boże Narodzenie.
Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę,
aby dobroć zwyciężała w niej nad krzywdą, miłosierdzie sięgało dalej niż sprawiedliwość, a gotowość pomocy przezwyciężała postawę obojętności,
Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za rządzących Polską, o łaskę opamiętania, aby nie lekceważyli narodu, z którego zostali wybrani i żeby poprzez egoistyczne podporządkowywanie się działaniom ministrów, nie sprzeniewierzyli bogactwa i dóbr państwowych.
Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za ofiary stanu wojennego, i wszystkich którzy zginęli w służbie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na frontach wojennych, na nieludzkiej ziemi w Katyniu, ale także i w Smoleńsku, niech ich ofiara wyjedna nam łaskę prawdziwie wolnej i niezależnej Ojczyzny, a tym wszystkim ofiarom wieczne zbawienie.
Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za duszę świętej pamięci Marianny Popiełuszko, o dar nieba dla niej, odwdzięczając się za jej wielkie świadectwo wiary i cierpienie w niesieniu codziennego krzyża bohaterskiej Matki Polki,
a w sposób szczególny dziękując za przekazanie do sali obrad Sejmu najważniejszego znaku chrześcijaństwa jakim jest krzyż,
by uwidaczniał on ogromną miłość i poświęcenie dla każdego człowieka
oraz wskazywał nam, że zło trzeba dobrem zwyciężać.
Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za członków NSZZ Solidarność, niosących narodową misję wyzwolenia spod totalitaryzmu oraz za nas samych tutaj zgromadzonych w 32 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego,
niechaj wydarzenia grudniowe, rozważane przy żłóbku z opłatkiem, uświadomią nam wszystkim konieczność aktywności i pełnego zaangażowania w przemiany dla dobrego rozwiązywania narodowych problemów.
Ciebie prosimy…

-

3.25
Ocena: 3.3 (8 głosów)
Twoja ocena: Brak
Grupy robocze:

Kolejne dopisujemy

portret użytkownika ryszard l

Przygotowane modlitwy wiernych, co miesiąc dopisujemy tworząc ciekawy zapis pod którym także możemy podzielić się refleksją ze strony tej osoby, która stara się modlić w tych intencjach, a w kościele przysłuchuje się treści odczytywanej.

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.