Skip to main content

Nie zrozumiał dobrego wyjścia, a teraz tylko się miota i trzepie