Skip to main content

Należymy do pokolenia, które miało dość sił

portret użytkownika Tadeusz
polska_flaga01.jpg

1. PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PAN ANDRZEJ DUDA
WARSZAWA

2. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATOR GENERALNY
PAN ZBIGNIEW ZIOBRO
WARSZAWA

SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SZANOWNY PANIE MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI – PROKURATORZE GENERALNY

Należymy do pokolenia, które miało dość sił, by przeciwstawić się wszechobecnemu złu i odnieść zwycięstwo.

Wśród nas był i jest, aktualnie skazany niesprawiedliwym wyrokiem weteran walki o niepodległą i wolną Ojczyznę, działacz opozycji antykomunistycznej, patriota – Mój Druh Walki i Przyjaciel - Zygmunt Miernik.
Dziś, trudno w to uwierzyć – więzień polityczny w wolnej Rzeczpospolitej Polskiej!
Czyn, za który Zygmunt Miernik został osadzony nie wymaga obrony, gdyż nigdzie na świecie nie uzyskałby takiej kwalifikacji, chyba że tylko w krajach i w okresie czarnego i czerwonego faszyzmu.

Był to desperacki akt protestu wobec karykaturalnego sposobu wykonywania swoich obowiązków przez sędziego polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sędzia nawet nie udawała, że nie zamierza doprowadzić do osądzenia i skazania jednego z największych polskich zbrodniarzy komunistycznych. Za to udawała, że proceduje a rzeczywiście stosowała formę strajku włoskiego…

Tymczasem karę więzienia odbywa doprowadzony do kresu wytrzymałości - były więzień oskarżonego!
Tacy sędziowie i urzędnicy tworzą obraz niesprawiedliwego państwa.

Moim i naszym - innych działaczy opozycji antykomunistycznej - zdaniem Zygmunt Miernik dokonał czynu absolutnie honorowego w imieniu tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej i więźniów systemu komunistycznego oraz milionów Polek i Polaków.
Zygmunt Miernik wybrał najłagodniejszy sposób dla dramatycznego zwrócenia uwagi świata, na profanację zawodu sędziego w Polsce, dokonywaną przez samych sędziów.
Został skazany za to, że dokonał krzyku protestu przeciw sądowemu bezprawiu i swoistej destrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości, stosowanej przez b. ważnego przedstawiciela tegoż wymiaru.

Należy zwrócić uwagę, że w słusznym proteście nie dokonał aktu samospalenia - a mógł, jak to zdarzało się w ciągle żywych w naszej pamięci nieodległych latach ciemnego komunizmu.

Wybrał szlachetną formę protestu, która niestety została odebrana tak jak chcieli i nadal chcą wrogowie naszej wolności, dla której w ZK Zabrze, w 1981/82 r. ”… na stos, rzuciliśmy, nasz życia los, na stos, na stos…”. Razem z nami był nasz Przyjaciel i Druh – Zygmunt Miernik.

PANIE PREZYDENCIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PANIE MINISTRZE – PROKURATORZE GENERALNY

Podczas niedawnych gdańskich uroczystości uhonorowania śp. por. ”INKI” i śp. płk ”ZAGOŃCZYKA”, bohaterów podziemia antykomunistycznego po 1945 r., wypowiedział Pan Prezydent arcyważne słowa o ratowaniu wizerunku naszego Państwa – sprawiedliwej Ojczyzny.
Chcielibyśmy zachować właściwą skromność ale właśnie my jesteśmy z NICH!

Następnie, 31.08.br. w rocznicę Porozumień Sierpniowych, zapewnił Pan Prezydent, o szacunku dla ludzi SOLIDARNOŚCI – internowanych, więzionych i prześladowanych.
Właśnie to my, a wśród nas jest Zygmunt Miernik.

Tymczasem mamy kolejny seans tzw. poprawności politycznej, zupełnie obcej i nie przystającej do naszej pięknej tragicznej historii. Trwanie w tej poprawności osłabia i opóźnia ” bieg i przyjazd pociągu” o nazwie: Sprawiedliwa Ojczyzna.

Święty Jan Paweł II mówił do nas, że Solidarność – to jeden z drugim, to jeden dla drugiego.
Dlatego my, ludzie SOLIDARNOŚCI i Sierpnia, więzieni, internowani i represjonowani, mówimy nieustannie:
- Zygmunt Miernik działał także w naszym imieniu. Jest autentycznym polskim patriotą!

Długo, zbyt długo czekamy na akt sprawiedliwości wobec Zygmunta Miernika a tym samym dla nas.
Jeśli więc nadal nie będzie inicjatywy i decyzji dotyczącej uwolnienia naszego kolegi, to wnioskuję o zamknięcie także nas wszystkich - Jego braci w walce.
Jeśli ta haniebna kara zostanie utrzymana, to kolejnym krokiem tego wymiaru sprawiedliwości w naszą stronę może być już tylko ” KIBITKA”.

PANIE PREZYDENCIE RZECZPOSPOLITEJ
PANIE MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI – PROKURATORZE GENERALNY

Niniejszym zwracam się do Panów, z uprzejmą prośbą, o niezwłoczne podjęcie procedury kasacji lub ułaskawienia pokrzywdzonego - skazanego niesprawiedliwym wyrokiem - Mojego Przyjaciela i Kolegi a naszego bohatera - Zygmunta Miernika.
Ta sprawa nigdy nie powinna się zdarzyć. Jest aktem oczywistej zemsty hermetycznie zamkniętego środowiska sędziowskiego.

Dziś nie ma już żadnego marginesu czasu. Dni osadzenia Zygmunta Miernika, to dni hańby.
Natychmiastowe uwolnienie Zygmunta Miernika będzie aktem uratowania godności naszej Ojczyzny. Będzie także dowodem, że czasy bezprawia w Polsce dobiegły końca.

To Pana Prezydenta i obu Panów prawo ale też obowiązek.

Z wyrazami uznania i szacunku

Tadeusz Dudkiewicz –
b. działacz związkowy NSZZ SOLIDARNOŚĆ;
Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”;
więziony, internowany, represjonowany;
pokrzywdzony w rozumieniu art.6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu ( Zaświadczenie nr 371/2006
IPN O/Łódź);
Odznaczony medalem Regionu Śl.- Dąbrowskiego NSZZ ”S”-
”Za opór przeciwko stanowi wojennemu”;
Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności
nadal szykanowany;

8 sierpnia 2016

2.714285
Ocena: 2.7 (7 głosów)
Twoja ocena: Brak

Zygmunt Miernik

portret użytkownika witold k
5

Tak! Zygmunt Miernik jest więźniem politycznym. Wyrzutem sumienia. Fundamentem na przyszłość. Ja bym odsiedział cały wyrok. Także wtedy kiedy byłbym ułaskawionym. Do końca w ten sposób bym krzyczał "zobaczcie coście zrobili".(ja tak robię... pokazuję jak omijają: mnie, portal powszechnie dostępny, jak milczkiem opróżniają rondel...) O kasacji wyroku być nie może ponieważ tortem rzuca się za zgodą innych na zabawie - imprezie.

Kto by miał ułaskawić. Ano Kiszczak lub jego szef. Co to znaczy w istocie. To znaczy, że należałoby przeprosić Polaków za komunizm. Tylko, że komunistów już nie ma. Jest tort na twarzy Sędziny.

Nie byłoby tego tortu (w powszechnej wiedzy) gdyby pana Miernika nie wsadzono do więzienia. Raczej po odsiedzeniu kary odznaczyć trzeba pana Miernika. Co jeszcze można zrobić - pokazać z imienia nazwiska majątku tych, którzy taki wyrok wydali.

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.