Skip to main content

Jarmark piotrkowski 2018

portret użytkownika witold k
znam.png

Słowo na 2018 rok

Dwa tysiące osiemnasty to rok wyborczy; jak idzie o Samorząd Terytorialny - nadzieję lokalnych wstępnie rozgarniętych - na lepszą pozycję małej ojczyzny w polityce - matce mądrości.

Przytarta miotła pisolandii już wie, że tymi wyborami samorządowymi nie wymiecie, bo jeśliby to by i sowich wymietli a co to to już nie… Raz popełnione zaniechanie czy też zanik trzeźwości by nie pisać dobitniej - co wiele razy czynię - ciągnie się jak dziedziczony nałóg, choroba, patologia. Ten popełniony błąd to zapisana w Konstytucji proporcjonalność wyborów powszechnych. Wszystkie nasze ułomności i na nich powstałe patologie życia publicznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego, samorządowego tu - we władzy mniejszości - mają swoje korzenie. To, że obecnie po upadku bękarta z “Magdalenki”, nowa władza nie korzysta z fali popularności i nie przywraca wyborów większościowych, obowiązku udziału w wyborach, nie oddaje (maksymalnie możliwe) podatnikom ich pieniędzy, dowodzi o tym, że to nie Ci, na których czekamy…, Że to Ci, którzy kolejny raz zaprzepaszczą okazję do upodmiotowienia Polaka - Lacha?

Rozumiem, że administracja ma być oparta na personalnym zaufaniu, że post PRL nazwany III RP czy Samorząd w oficjalnej strukturze Rad Miejskich funkcjonujący w praktyce wedle komunistycznych Rad Narodowych - należy wymienić i dziwię się, że nie znajdujemy choćby śladowego zrozumienia tej konieczności wśród tych, którzy podlegają wymianie.

Nie rozumiem, dlaczego “pisolnadia” nie domyka porządkowania (wymienienia administracji) wyborami powszechnymi, które obecnie gwarantują masowe poparcie i politycznego rozliczenia się z niechcącymi ustępować. -Ostatecznie zakończyć III RP. A może rozumiem czytaj wiem?

Kto może ten zamknięty krąg otworzyć - świeżej krwi przetoczyć? Zwrócę tu uwagę na szczególnie mocno ugruntowaną pozycję trwania w zamkniętych grupach, kręgach, interesach, ideowych czy ideologicznych w tym niestety religijnych, które wychodzą w PT na największych pożytecznych …

Z piotrkowskiego podwórka - jak idzie o; koalicję, opozycję, o drobnych jak i milczkiem rondelek oprzątających. Jarmark mamy, który ożywa na 5 minut, czytaj na zarządzaną masówkę. Trwa to tyle lat, że w krwiobieg weszło i każdy, kto czyni tu zapytanie jest intruzem. Rzecz tyczy całości; wszystkich obszarów społecznej, publicznej, politycznej egzystencji małej Ojczyzny. Stronom to pasuje, strony trwają - liczą na jarmark; w tym wypadku wyborczy. (Tu się kupuje, tu się sprzedaje; odejdź smarkaczu, bo cię opluję…)

Dwa przykładowe wydarzenia z dnia, które powinny być komentowane a nie będą - nie odnoszę się do zjawiska (jak nazywam internetowego tajniactwa.... wyrzucania toksyczności incognito (w swej większości), które należy wskazać opisać i ujawnić, ponieważ jest to element toksyczny. Mowa o modzie na “konferencje prasowe” i wydarzenia kulturalne, w których dominuje promocja źródeł publicznego finansowania i z tego wynikająca pułapka, która wyhodowała “milczkiem opróżniających rondelek”. Podatnik - darczyńca jest totalnie pominięty. Twórca; dzieła, wydarzenia, książki, pokazany jest, jako dodatek do Instytucji pośrednio finansującej wydarzenie.

Polityk, działacz, samorządowiec nie potrzebuje “konferencji prasowej” po to, aby przedstawić swoje zdanie czy decyzję; wystarczy mu jego blog, na który powoła się ten, który swoje aktywne miejsce ulokował w środkach masowego przekazu. Mamy tutaj do czynienia z niesamowitym zacofaniem.. nie podążaniem za “czasem” i jego obowiązującymi przywilejami.. “Znam takie miejsca” w których zrównuje się Autora z finansowym pośrednikiem ze szkodą dla darczyńcy - podatnika i twórcy wartości (w tym wypadku) intelektualnej. Grzegorz i Paweł: Sumienność i metodologiczna praca na usługach aparatu i jego (...) miast niosącej idei - celu wyższego.

Mogą to zmienić intruzi, którzy szybko okażą się Obywatelami - członkami - dobrymi duchami wspólnoty. My, tutaj na trybunalscy.pl, jak pionierzy, jak odkrywcy, to czynimy - ale mało nas… do pieczenia chleba, tylko nam, ciebie tu potrzeba.

wydawca z zespołem autorów i współpracowników - Redakcja

Nowy Rok 2018

5
Ocena: 5 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak