Skip to main content

Nie do zaakceptowania przy "Okrągłym Stole"

portret użytkownika Z sieci

Przy ustalaniu składu tzw. „strony społecznej” Okrągłego Stołu opinia publiczna informowana była o tym, że dla ówczesnych władz PRL nie do zaakceptowania były dwie osoby: Jacek Kuroń i Adam Michnik. Po kilku dniach „naród odetchnął z ulgą”. Oto „wskutek stanowczej postawy Lecha Wałęsy” osoby te zostały włączone w skład delegacji Solidarności. Niedawno otrzymałem od znajomego pracownika IPN kopię listy sporządzonej przez „organizatorów Okrągłego Stołu” (czyli SB), zatytułowaną OSOBY, KTÓRE NIE POWINNY UCZESTNICZYĆ W OBRADACH „OKRĄGŁEGO STOŁU”. Okazuje się, że zawierała ona 52 nazwiska działaczy opozycyjnych podzielonych na 4 kategorie: 1.Grupa KOR; 2. Tzw. partie polityczne (PPS, KPN, PPN itp.), a przede wszystkim ich kierownictwa I aktyw; 3. Ekstremalni działacze innych nielegalnych struktur; 4. Osoby, na które można wyrazić zgodę z braku innych możliwości. W KATEGORII 3. Znalazłem nazwiska 5. łodzian: Jerzego Dłużniewskiego, Marka Edelmana, Grzegorza Palki, Andrzeja Słowika i Ryszarda Kostrzewy. Moje nazwisko, zostało umieszczone w KATEGORII 4. Obok m.in. nazwisk Lecha Kaczyńskiego i Zbigniewa Bujaka. Na owych „listach proskrypcyjnych” znalazłem nazwiska niemal wszystkich członków tzw. Grupy Roboczej Komisji Krajowej, uważanej za opozycyjną w stosunku do Lecha Wałęsy i „Okrągłego Stołu”. Jak wiadomo lista ta ulegała kolejnym modyfikacjom. Ważne jest to, że to SB ją układała i to ona zadecydowała, kto ostatecznie siadł po stronie społecznej Okrągłego Stołu.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

3 kwietnia 2018

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak