Skip to main content

Krótkie wspomnienie o Marku Edelmanie

portret użytkownika Z sieci
Marek_Edelman.JPG

Jutro przypada 75 Rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Przy tej okazji podkreśla się (bardzo słusznie) zasługi i determinację Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego. Łodzianie mają szczególny powód, by przypominać Honorowego Obywatela naszego miasta Marka Edelmana. Był ostatnim Komendantem ŻOB w Powstaniu. Potem uczestniczył konspiracji po aryjskiej stronie Warszawy, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zamieszkał w Łodzi, skończył studia medyczne i podjął pracę jako lekarz. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w naszym mieście i regionie, członkiem Zarządu Regionalnego oraz Delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym przez krótki czas był internowany. Uczestniczył aktywnie w działalności „podziemnej” Związku. Od r. 1984 członkiem „podziemnej” Regionalnej Komisji Wykonawczej. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie oraz uczestnikiem podzespołu w czasie obrad tzw. „Okrągłego Stołu”. W kwietniu 1989 był Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Łodzi odpowiedzialnego za kampanie wyborczą do tzw. „Sejmu Kontraktowego”. W 1998 został odznaczony Orderem Orła Białego. W r. 2008 Prezydent Francji Nicolas Sarkozy odznaczył go Krzyżem Komandorskim Legii Honorowej. Marek Edelman zmarł 2.10.2009 r w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. W 2017 Rada m.Stołecznego Warszawy nadała imię Marka Edelmana jednemu ze skwerów. W Łodzi jego imieniem nazwano Centrum Dialogu w Parku Ocalałych. Była to decyzja niefortunna z wielu powodów (choćby dlatego, że Marek Edelman nie miał nic wspólnego z Ghettem Litzmannstadt, którego upamiętnieniem jest m.in. Park Ocalałych). Marek Edelman z pewnością zasługuje na upamiętnienie w naszym mieście – na ulicę swego Imienia. I Rada Miejska powinna tego dokonać. Ze względu na jego zasługi dla Polski i dla naszego miasta. Zbliżająca się Rocznica jest dobrą ku temu okazją.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

18 kwietnia 2018

3
Ocena: 3 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak

Pierwszy przeszczep serca (nieudany)

portret użytkownika Piotr Korzeniowski

Wszyscy chwalą, że prekursorem transplantologii serca w Polsce jest Prof. Zbigniew Religa. Ale niewiele osób posiadło tę tajemnicę,
że poprzednik Wielkiego Prof. Religi to PROF. JAN MOL, z którym Dr Kardiolog Marek Edelman ściśle współpracował.

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.