Skip to main content

Akcje, apele, protesy

A jeśli !!

portret użytkownika pasternik

a jeśli komuna najbliższe wybory parlamentarne rzeczywiście przegra.

Jest źle, Pasternik nie może dłużej patrzeć na pomieszanie z poplątaniem jakie panuje na antykomunistycznej scenie politycznej - na prawdziwe oblicze AWS-u. Jak bardzo rzeczywistość rozmyła się z deklaracjami np. Mariana Krzaklewskiego a ambicjami i koteriami np. Zbigniewa M. z Piotrkowa Trybunalskiego. Nie będę opisywał konkretnych wydarzeń i faktów z piotrkowskiej AWS, bo nic w historii nie będą ważne.

Przegonić to towarzystwo!

portret użytkownika pasternik

Tym razem Pasternik, po raz wtóry, zajmie się lokalną koterią. A to z tego względu, iż należy poprzeć kampanię referendalną, mającą na celu odwołanie Rady Miejskiej przed upływem jej kadencji oraz, ze względu na coraz częstsze fakty zupełnego wyalienowania się rządzącej koalicji, z codziennej rzeczywistości mieszkańca miasta i zwykłego poczucia przyzwoitości.

Udzielili Absolutorium!

portret użytkownika pasternik

Po raz kolejny ! Jak długo można zagłuszać prawdę. Do czego prowadzą kosmetyczne zmiany personalne ? Co one zmieniły w gospodarowaniu miastem oprócz finansowego obciążenia budżetu miasta żołdem Zarządu Miasta. Czy Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego musi powielać złe przykłady z polskiej obecnej wierchuszki, której celem jest brać, brać, brać ... Za każdą cenę w tym tak wielką jak suwerenność czy narodowa godność.

Przewielebny Ojcze Gwardianie

portret użytkownika pasternik

W dniu 1 maja podjąłem informację o tym, iż jakiś ksiądz od Ojców Bernardynów - być może gwardian w audycji radiowej przepytywany na okoliczność picia piwa na piotrkowskiej krzywdzie, wyraził pogląd o męczeńskiej roli jaką rzekomo, pełni ten pomnik i miejsce. Miało to być konsekwencją protestu jaki skierowała Solidarność - ZR do władz miasta w spr. picia piwa w tym terenie, i wynikających z tego problemów.

Prezydent na manifestacji

portret użytkownika pasternik

Prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ZHP-ie, prezydent z Panem Członkiem, ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 96, Drescherem... . Wszędzie.

A może by tak uszy malować! - Panowie z SLD

portret użytkownika pasternik

Mówią, że historia nie lubi się powtarzać. Może i tak jest. Są jednak wspólne cechy wyróżniające czy określające daną rzeczywistość bez względu na czas w jakim występują. Cechy, które pozwalają odróżnić autentyk od falsyfikatu, władzę od uzurpatorów. A o cóż to, tym razem chodzi Pasternikowi. Chodzi mianowicie o jaja, które pojawiły się już nie tylko w kraju, ale i np. we Francji. Lament polskiej postkomunistycznej wierchuszki ubolewającej nad losem tych, którzy nie potrafią uszanować głowy Państwa.

Nie był na Opłatku!

portret użytkownika pasternik

W dniu 30 grudnia 1997, sesja Rady Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczęła się od Mszy świętej, tym razem u O.O.Bernardynów. Pewnym novum było przeniesienie spotkania opłatkowego z sali obrad rady do przykościelnej salki. W ten sposób opłatkowe spotkanie radnych odbyło się zaraz po mszy św., na terenie kościoła, nie w siedzibie Rady Miejskiej - a był to dzień obrad. Obrady jednak, zakończyła uroczystość noworoczna, w siedzibie Rady Miejskiej. Tradycja Opłatka wśród radnych sięga początku odrodzonego samorządu - od 1990 r mszy św.

Dlaczego nie przyszedłeś?

portret użytkownika pasternik

Przecież kamienia za pazuchą nie nosisz. Przed czternastą 19 stycznia 1998 roku z pracy wyjść nie musiałeś. Zagłuszasz wewnętrzny głos?

Uwaga fałsz!

portret użytkownika pasternik

Przestrzegam opinię publiczną Piotrkowa Trybunalskiego, szczególnie przeciętnego mieszkańca, przed konsekwentnie realizowaną fikcyjną rzeczywistość politycznego życia w mieście. Złe bowiem rozeznanie sytuacji panującej wśród lokalnej wierchuszki doprowadzi do zafałszowania obrazu rzeczywistego. Zwracam się szczególnie do tzw. przeciętnego mieszkańca - osoby, która na co dzień nie śledzi lokalnych koterii, powiązań i nie zna kapitałowych i personalnych powiązań.

8 Marca AD 1998

portret użytkownika pasternik

Prezydent Polski odznaczył „komandosa” Orderem Orła Białego. Wybitny działacz lewackiej międzynarodówki; tak, jeśli chodzi o promocję byłego chińskiego komunizmu - patrz garnitur, jak i ciągoty do nie wylewania za kołnierz - to chyba od bolszewi, aż po międzynarodowy imperializm - wybitnie negatywna postać. A kim jest prezydent, że na takiej osobistości wiesza największe polskie odznaczenie.