Skip to main content

Grono osób i instytucji nam bliskich

portret użytkownika Rodzina Trybunalska

Sponsorujemy prześladowców

Często narzekamy na tych którzy niszczą naszą kulturę, a nierzadko zdarza się że swoją nieprzemyślaną aktywnością sponsorujemy im działalność.