Skip to main content

Oświadczenia

Trzecia rocznica rozwiązania WSI

A. Macierewicz

Oświadczenie

W związku z trzecią rocznicą rozwiązania WSI i powołania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego pragnę przypomnieć co następuje:.

1. W ciągu 15 lat działania b. WSI doszło do wielu nieprawidłowości i przestępstw, wśród których najistotniejsze, stwierdzone przez Komisję Weryfikacyjną to:

- oparcie służb na aparacie sowieckim, na skutek czego w WSI służyło ponad 300 żołnierzy tworzących kadrę kierowniczą, szkolonych przez zbrodnicze, sowieckie GRU;

Informacja Posła Antoniego Macierewicza

portret użytkownika Admin
A. Macierewicz

Warszawa, dn. 24 września 2009r.

Biuro Poselskie
Antoniego Macierewicza
ul. Hoża 62/1
00-682 Warszawa

Szanowni Państwo,

przesyłam do Państwa wiadomości, jako przedstawicieli opinii publicznej, informację o obchodach 17 września w Piotrkowie Trybunalskim. Jestem do tego zmuszony, ponieważ oficjalna strona miasta Piotrkowa Trybunalskiego tę informację ocenzurowała.

portret użytkownika Admin

Oświadczenie Fundacji Paradis Judaeorum

150px-Witold_Pilecki_1.JPG

Oświadczenie Fundacji Paradis Judaeorum w sprawie dezinformacji rozpowszechnianych w mediach przez pana Bogusława Sonika, posła do Parlamentu Europejskiego

W związku z opublikowaniem przez media oświadczenia posła Bogusława Sonika pt. "Nie tak załatwia się polskie sprawy", uprzejmie informuję, że pan Bogusław Sonik dopuścił nim rażącej manipulacji i wprowadzenia opinii publicznej w błąd.

Szanowny Panie Redaktorze Naczelny,

Informacja, którą Państwu przekazałem nie jest sprostowaniem czyichkolwiek słów. Informacja ta odnosi się do depeszy Polskiej Agencji Prasowej, która przekazując przebieg wydarzeń pominęła kluczowe dla procesu wypowiedzi pana Waltera. Odmowa przekazania tych informacji opinii publicznej oznacza potwierdzenie stronniczości działania Polskiej Agencji Prasowej, co stwierdzam z ubolewaniem i o czym poinformuję opinię publiczną.

Z poważaniem
Antoni Macierewicz
Poseł na Sejm RP

Pismo red. nacz. M. Harasim

W odpowiedzi na Pańskie pismo uprzejmie informuję, że w naszej
ocenie wniosek o sprostowanie nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym Prawie prasowym - domaga się Pan bowiem sprostowania wypowiedzi nie swojej, lecz  Mariusza Waltera - osoby będącej stroną przeciwną w procesie cywilnym przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Ponadto, Prawo prasowe stanowi wyraźnie,
że można domagać się sprostowania wypowiedzi "nieprawdziwej lub nieścisłej" - a takiego zarzutu nie sposób postawić przytoczonym cytatom.

Oświadczenie

Oświadczenie
Klubu Konserwatywnego w Łodzi
w związku z wystąpieniem sejmowym
WCzc. Posła Dr. Artura Górskiego
i jego reperkusjami

Z najwyższym niepokojem przyjęliśmy informację o interwencji JE Minister Elżbiety Radziszewskiej (pełniącej urząd o wielce dziwacznym celu i nazwie: „pełnomocnika rządu ds. równego statusu prawnego”) w sprawie wystąpienia sejmowego WCzc. Posła Dr. Artura Górskiego, jak również zapowiedź klubu parlamentarnego postkomunistycznego SLD podania Pana Posła z tego samego powodu do Komisji Etyki Poselskiej.

Subskrybuj zawartość