Skip to main content

Kontrola życia prywatnego? - Protest

portret użytkownika Sergiusz S
ucho.jpg

Podpisz Protest

Chciałbym zwrócić uwagę, że sejmowa Komisja d/s Rodziny zakończyła prace w dniu 18 marca nad ustawą zakładającą kontrole życia prywatnego przez państwo, pozostawiając większość kontrowersyjnych zapisów. Jest to "Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" Druk nr 2893. Obecnie jest ona przekazana do Senatu pozostawiając większość kontrowersyjnych zapisów. Chciałbym przypomnieć , że założeniami tejże ustawy są m in:

1) Pracownik socjalny będzie miał prawo odebrać dziecko z rodziny, i to bez wyroku sądu. (art. 12a ustawy)

2) W każdej gminie powstaną zespoły monitorujące nie tylko rodziny, w których występuje przemoc, lecz także przemocą zagrożone. Do ich uprawnień należeć będzie m.in.: zbieranie i przetwarzanie wrażliwych danych (takich jak np. przebyte choroby) o sprawcach przemocy i ich rodzinach, bez ich zgody (!) (art. 9a,9b,9c ustawy)

3) Na podstawie jednego donosu, każdej rodzinie będzie mogła zostać założona tzw. Niebieska Karta, także bez zgody osoby dorosłej dotkniętej przemocą, a gminna komisja złożona z 7 osób, m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, edukacji, służby zdrowia, będzie gromadziła dane o rodzinie, obradowała o sposobach rozwiązania jej problemów i wdrażała je w rodzinach. (art. 9d ustawy)

4) Ustawa zawiera bardzo rozszerzoną definicję przemocy względem tego co zwykle rozumie się poprzez przemoc i tego co zapisane jest w kodeksie karnym. Zapis ustawy nazywają przemocą: jednorazowe albo powtarzające się działanie lub zaniechanie naruszające wolność, w tym seksualną, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. (załącznik nr 3 do uchwały

5. Ustawa umożliwia budowanie struktury urzędniczej od Koordynatora do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w randze ministra, poprzez wojewódzkich koordynatorów, po tzw. zespoły interdyscyplinarne w każdej gminie.
"Poradnik pracownika socjalnego" z roku 2009 mówi, że przemocą jest: dawanie klapsów, popychanie, obezwładnianie
"zawstydzanie", "krytykowanie" np. "krytykowanie zachowań seksualnych" - co powoduje, że każdy z rodziców podejmując działania wychowawcze może zostać oskarżony o przemoc.

Tutaj protest Każdy głos sprzeciwu będzie próbą przeciwstawienia się tej chorej ustawie. Zapraszam wszystkich chętnych do zajrzenia na w/w stronę i wyrażenia swojej opinii w tej sprawie.

Sergiusz

19 maja 2010

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak