Skip to main content

Pismo do IPN Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

portret użytkownika Towarzystwo Patriotyczne
Stanisław Sojczyński.lata 30 -IPN.jpg

W dniu 9 listopada 2016 roku, Towarzystwo Patriotyczne Radomsko, przypadkowo wykryło fakt zniszczenia zabytkowych ścian w podziemiach dawnego Ratusza w Radomsku, obecnie Muzeum Regionalne, poprzez wybicie otworów - dziur do pomieszczeń, które w przeszłości były miejscem kaźni Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych bohaterów polskiego powojennego zbrojnego antykomunistycznego podziemia. Z tego powodu, w dniu 15 listopada 2016 r., TP złożyło w Prokuraturze Rejonowej Radomsko, zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez nieznaną nam osobę lub osoby, poprzez wykucie lub wybicie trzech otworów w ścianach, poza którymi mogą się znajdować szczątki szkieletów zamordowanych nigdy nie odnalezionych ofiar represji komunistycznych (zał. 1). W dniu 02 grudnia 2016 r., podczas kolejnej obecności w Muzeum i w jego podziemiach stwierdziliśmy, że wykute wcześniej otwory (stwierdzone w dniu 9 listopada 2016) są wyraźnie powiększone, co dowodzi, dalszego, kolejnego czyjegoś działania w celu zamierzonej penetracji podziemnych pomieszczeń dawnego Ratusza. I tym razem także nikt niczego nie widział i nic nie wie na ten temat.(!) Z tego m.in. powodu, pierwotne zgłoszenie do Prokuratury z dnia 15 listopada 2016 r., pismem z dnia 05.12.2016r., zostało uzupełnione o słowa: ”wnosimy o wykrycie sprawców tego czynu i ich mocodawców”, złożonym w dniu 07.12.2016 r. W posiadanie Postanowienia Prokuratury z dnia 29.12.2016 r., o umorzeniu dochodzenia ”wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego”…, wszedłem w dniu 23. 01.2017. z terminem złożenia ew. zażalenia do dnia 25.01.2017 r.

Niewiarygodnie błędna kwalifikacja czynu przyjęta przez Policję i Prokuraturę przyciągnęłaby uwagę nawet ślepca. Zażalenie do Sądu Rejonowego Radomsko, zostało złożone w wymaganym terminie, tj. w dniu 25 stycznia 2017 r. Nasza kolejna wizyta w Muzeum w dniu 07 lutego 2017 r., spowodowana była zamiarem oględzin wyraźnie muzeum oraz kol. Waldemara Szwedowskiego (członka TP), stwierdziłem fakt kolejnego powiększenia tych samych otworów. Tym razem wielkość otworów jest tak duża, że przedostanie się przez nie dorosłego człowieka nie stanowi żadnego problemu.

Na przylegającej do dziurawionej i przebijanej ściany, na znacznej masie gruzu, zauważyłem i wskazałem obecnym ze mną osobom leżący fragment kości ludzkiej, która mogła być fragmentem kręgosłupa - odcinka lędźwiowego. Co do tego nie miałem żadnych wątpliwości. Podniosłem ten fragment ludzkiego szkieletu i pokazałem obecnym… Wiedziałem, że oto mam dowód na to, czego poszukiwali nieznani sprawcy… Ten fakt i wydarzenie zostało odwrotnie zgłoszone przez Dyrektora Muzeum, do W/Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w osobie prokurator – Pani Anny Gałkiewicz, która o powyższym niezwłocznie powiadomiła Prokuraturę Rejonową Radomsko.

Wezwany na tę okoliczność lekarz Szpitala Powiatowego w Radomsku - Pan Sławomir Nowerski potwierdził pochodzenie kości jako kości ludzkiej a dokonana na tę okoliczność wizja lokalna miejsca jej znalezienia, przyniosła znalezienie kolejnego fragmentu szkieletu ludzkiego w postaci fragmentu kości miednicy ludzkiej. Znalezione szczątki ludzkie zostały przejęte przez Prokuraturę Rejonową Radomsko z zamiarem przekazania do Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi. Na tę okoliczność, w dniu 09 lutego 2017 r., zostało skierowane kolejne pismo do Prokuratury Rejonowej Radomsko.
Zgłaszając powyższe, podtrzymujemy wszystkie treści zawarte w n/zgłoszeniu z dnia 15 listopada 2016 r. oraz wnosimy i domagamy się wszczęcia śledztwa dla wyjaśnienia i stwierdzenia kto i czego oraz dlaczego i w jakim celu, dokonał profanacji miejsc spoczynku Niezłomnych Bohaterów. Domagamy się także - nawet z pomocą odpowiednich służb państwowych, wykrycia i ukarania sprawców i ich mocodawców tego haniebnego czynu oraz odzyskania skradzionych szczątków naszych bohaterów i oddania ich rodzinom i społeczeństwu polskiemu.

Jednocześnie wnosimy o włączenie do akt sprawy całej dotychczasowej korespondencji w tej sprawie, przekazanej w załącznikach do niniejszego zgłoszenia popełnienia przestępstwa.

Przewodniczący Towarzystwa Patriotycznego
Tadeusz Dudkiewicz

23 lutego 2017

5
Ocena: 5 (5 głosów)
Twoja ocena: Brak