Skip to main content

Revolta Discreta

"Roztropna rewolta to

"Roztropna rewolta to zapoczątkowana przez Pana Jezusa rewolta miłości, czyli po prostu chrześcijaństwo."

Reaolta raczej kojarzy mi się z Ameryką Łacińską - z teologią wyzwolenia, - niż z Chrystusem Panem. Tam też robi się rewoltę społeczną z imieniem Jezusa na ustach. Tam też opiekunami i moderatorami rewolty są Jezuici.
To co zapoczątkował Jezus Chrystus oparte było na POSŁUSZEŃSTWIE. Posłuszeństwie, aż do męczeńskiej śmierci.
Robienie rewolty z imieniem Jezusa Chrystusa na ustach - i z niewierzącymi we wspólnym szeregu - utwrierdza mnie raczej w przypuszczeniu, że jest to bliższe rewolucji niż chrześcijaństwa.

Pozdrawiam
Bogusław Zbijewski

Do pana Bogusława Zbijewskiego

Jezuici robiący w Ameryce Łacińskiej - jak pan powiedział - rewoltę, np. moi czcigodni współbracia, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Salwadorze (jakiś czas po biskupie Romero), trwali w posłuszeństwie i właśnie śmiercią swoją potwierdzili swoje bycie prawdziwymi uczniami Chrystusa. Przeciwstawianie sobie posłuszeństwa i gorliwości ewangelicznej? O czym pan mówi.

A co do samej strony "revolta discreta.pl": ocenianie jej na podstawie luźnego skojarzenia? W dodatku - co właśnie wykazałem powyżej - skojarzenia całkiem zideologizowanego? Chrześcijaństwo buduje się na prawdzie, a nie subiektywnych wyobrażeniach na temat: co też tą prawdą może być. A nawiasem mówiąc: zdziwiłby się pan jak konserwatywna i wolnościowa zarazem jest revoltadiscreta.pl, ...

Każdy projekt,

portret użytkownika witold k

który poruszy młode polskie serca do służby Bogu i Ojczyźnie jest ważny i potrzebny. A dyskusja wyżej pokazuje, że nasz ojczyźniany statek ma dobrych sterników. Tak, jak chodzi o kierunek jak i nawigację. Przypomnę w tym miejscu, że skauting po polsku to harcerstwo.

witold k

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.