Skip to main content

Szanowni Absolwenci Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS)!

portret użytkownika IMS.PT

W najbliższą sobotę, 14 stycznia 2023, słuchacze obecnej edycji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) oraz uczestnicy projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie będą mieli swe kolejne zajęcia, na które zapraszam tych absolwentów PUNCS, którzy mają wolne przedpołudnie i pragną dzielić się swym doświadczeniem oraz pogłębiać umiejętności zmieniania własnego otoczenia społecznego. Profesor Aleksander Stępkowski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi temat „Nauczanie społeczne Kościoła: jego natura i możliwości aplikacyjne”. Zajęcia z prof. Stępkowskim będą trwały od 10:00 do 11:30, a z kolei od 11:45 do 13:15 prowadzącym będzie profesor Michał Gierycz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a zajęcia będą miały temat: „Nowości nauczania społecznego Jana Pawła II w panoramie myśli społecznej Kościoła”.

Osoby z zewnątrz mogą wejść na zajęcia korzystając z linku https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZNTedyyBRmMYyL1Q3MVVp6uRw...

W warunkach zamieszania wojennego, ale też potrzeby projektowania nowych, lepszych sposobów tworzenia ładu gospodarczego i społecznego, gdy już zawierucha przeminie, Europie, a zwłaszcza Trójmorzu przydałby się głos Polski jako kraju solidarności.

Stale słyszę, że w relacjach pomiędzy państwami istnieją tylko interesy, a tak twierdzące osoby spoglądają na tych, którym bliska jest walka o wolność naszą i waszą, jak na infantylnych, niedouczonych romantyków. Wśród tych ostatnich jest Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman, który starał się budować relacje pomiędzy państwami opierając je na braterstwie. Owszem, w ostatnich latach oglądaliśmy relacje pomiędzy państwami pełne wywierania nacisku, poszerzania stref wpływów, budowania interesów kosztem innych. I to owocowało w pogarszającej się skuteczności gospodarczej, a na koniec wojnie. Jeżeli chcemy przewrócić Europie pokój i budować jej wielkość, powinniśmy wracać do tych idei założycielskich procesu integracji, które dla wielu ludzi kojarzą się z infantylnymi, niedouczonymi romantykami. Robert Schuman i Konrad Adenauer byli romantykami, gdy odmieniali tradycję wielowiekowej wrogości między Francją a Niemcami. Podobny romantyzm jest nam dziś potrzebny, aby budować prawdziwe, trwałe braterstwo. Warto przy tym dostrzec, że dla wszystkich najlepszym własnym interesem jest budowanie z sąsiadami przyjaznych stosunków, wolnych od chęci dominacji, oraz opartych na gospodarczej praktyce fair-play.

Być może, zamiast słowa „romantyzm” warto sięgać do słowa „chrześcijaństwo”. I tu zajęcia z najbliższej soboty mogą okazać się miejscem bardzo interesującej dyskusji. Już od XIX wieku w katolickiej nauce społecznej mówi się o solidarności oraz solidaryzmie. W przekonaniu naszego tworzącego się środowiska schumanowskiego nadszedł czas dla solidarności, jako spoiwa dla skutecznego mnożenia dobra wspólnego. Rok 2023 to czas projektowania powojennej odbudowy Ukrainy, ale również przebudowy pokrytej ranami i bliznami całej strefy post-sowieckiej. Życzę nam wszystkim, abyśmy w nadchodzących miesiącach zdołali wypracować wartościowe rozwiązania, a także poprzez nasze mniejsze i większe projekty konkretnie wpływali na zmiany gospodarcze i społeczne. Temu będą poświęcone zajęcia PUNCS/AWPE, ale zapewne również i inne działania Instytutu Myśli Schumana. Jest na to szczególny czas, którego nie zmarnujmy.

W korespondencji z jedną z Animatorek Wizerunku Polski w Europie doszliśmy do konstatacji, że Schuman chciał budować europejską Wspólnotę Narodów jako swego rodzaju wielką rodzinę, gdzie wewnętrzne więzi miały być oparte na braterstwie. A my tu w strefie post-sowieckiej mamy tłum sierot, narodów osamotnionych, przesiąkniętych kompleksami, borykających się z licznymi problemami. To, z czym moglibyśmy wystąpić jako środowisko schumanowskie, to łączyć sieroty w rodzinę, i to w skali Trójmorza. A bardzo dobrym modelem rodziny jest Kościół. Sama Trójca Święta jest zorganizowana w postać rodziny, zaś dla wszystkich chrześcijan Ojcem jest Bóg, a tym samym są adoptowani do rodziny Bożej.

Serdecznie pozdrawiam - dr Marek Oktaba

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak