Skip to main content

Szanowni Absolwenci Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS)!

portret użytkownika IMS.PT

Mamy już za sobą dwie letnie imprezy dla ludzi młodych, przez co rozumiemy osoby w wieku 18-40 lat. Odtąd chcemy co roku je powtarzać i tym samym mieć system dwóch letnich spotkań każdorazowo trwających od poniedziałku do piątku: pod koniec czerwca po polsku Letnia Akademia Schumana, a we wrześniu po angielsku (z tłumaczeniem na polski) Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu. Zachęcam, abyście Państwo w swoim otoczeniu szerzyli informację o tym, że tu zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu budowanie Europy pomyślnie się rozwijającej.

Akurat dzisiaj, kiedy piszę ten list, czytanie mszalne podaje: „Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka!” (Ag 1, 5-6). A to dlatego, że Izraelici skupili się na prowadzeniu interesów, odkładając na przyszłość odbudowę świątyni. Aby rozwój był pomyślny, trzeba umieć sprawy gospodarcze łączyć ze sprawami duchowymi. Tacy ojcowie-założyciele Europy, jak św. Benedykt z Nursji lub bracia św. Cyryl i Metody zazębiali ze sobą głoszenie i coraz głębsze rozumienie tak Ewangelii, jak i cywilizacji. Zadaniem chrześcijaństwa jest budowa już tu i teraz zaczątków Królestwa Niebieskiego. W tym właśnie trybie działali Robert Schuman, Konrad Adenauer i Alcide de Gasperi, a to za ich czasów zaowocowało świetnymi wynikami gospodarczymi. Schuman uczył, że jednocząca się Europa pokona wszelkie trudności siłą wspólnotowej solidarności. Jednak obecnie jest coraz mniej miejsca na solidarność, skoro coraz bardziej uwidacznia się dyktat silniejszych oraz wymuszanie posłuszeństwa przez mechanizmy warunkowości, sankcje finansowe i starania o usuniecie prawa weta. Choć silna władza centralna przypisuje sobie walory wzmacniani siły, to jest tylko pozorem; Europa rezygnująca z solidarności i braterstwa musi się stawać coraz słabsza. Dlatego w różnych działaniach Instytutu Myśli Schumana staramy się aby przywracać kontynent na drogę pomyślnego rozwoju. Temu zawsze poświęcone będą wspomniane wartościowe spotkania letnie dla ludzi młodych, i ponawiam prośbę, aby na nie zapraszać wszystkich chętnych, zaczynając informowanie o tym już od teraz. A obok tego mamy swe działania i w ciągu roku, o czym będę Państwa sukcesywnie powiadamiać.

Przedwczoraj nasz założyciel, prof. Zbigniew Krysiak, miał prelekcje w Warszawie w kawiarni Agere Contra. Zapis video z tego spotkania jest umieszczony na https://youtube.com/live/pzpQR4fAPoI?feature=share. Zachęcam, abyście się Państwo zapoznali z tym nagraniem, o ile on-line nie słuchaliście go na żywo. Być może nie zgadzacie się z poglądami prof. Krysiaka, i wówczas warto, byście podjęli z nami zdrową polemikę. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do krytyki kierowanej dobrą wolą. Może tak być, że wpłyniecie na korektę naszego stanowiska. Ale też w wypadku polemiki my liczymy na to, że będziemy mieli możliwość dokładniejszego wyjaśnienia, o co nam chodzi, bo pewne nieporozumienia mogą wynikać w tego, iż nasze wypowiedzi były zbyt krótkie, co było niezbędne ze względów organizacyjnych.

Jeśli starczy mi sił, to wkrótce prześlę Państwu swój własny komentarz do wspomnianej prelekcji prof. Krysiaka. Bardzo znamienne jest to, że jako ekonomista wskazuje on, jak w skali gospodarki całego kontynentu pomniejsza się skuteczność, jakby wedle cytowanych przez mnie słów proroka Aggeusza o dziurawych sakiewkach. Prorok wskazywał, że aby odwrócić to zjawisko, należy budować Dom Boży. Dla nas to winno, jak sądzę, oznaczać konieczność aktywnego, świadomego, obywatelskiego, republikańskiego zaangażowania na rzecz budowy dobra wspólnego. Należy odchodzić od postawy, że gdzieś tam w Brukseli są komisarze, w których ręce możemy się ślepo powierzać, a oni najlepiej zadbają o naszą pomyślność. Nie wolno nam się uśpić tego typu podpowiedziom. W procesie integracji europejskiej udało się uczynić wiele rzeczy dobrych, ale obok nich mnożą się zagrożenia. Dzięki własnemu zaangażowaniu oraz budowaniu koalicji z ludźmi zaangażowanymi w innych krajach możemy powrócić do zdrowej Europejskiej Wspólnoty Narodów wedle projektu Roberta Schumana. Temu miału służyć nasze starania o kształcenie i formowanie Animatorów Myśli Chrześcijańsko- Społecznej oraz Animatorów Wizerunku Polski w Europie.

Dzisiaj, gdy piszę ten list, mamy wspomnienie patrona Czech, św. Wacława. Był on królem, a więc politykiem – świętym i kanonizowanym politykiem, w analogii do przyszłej beatyfikacji Roberta Schumana, o co się modlimy. Aby w Europie Ewangelia zazębiała się z cywilizacją, potrzebujemy świętych polityków. A przy tym pamiętajmy, że wszyscy politycy zawsze muszą czuć na plecach oddech aktywnego społeczeństwa, aby się nie okazało, że jedyna aktywnie oddziałująca na nich siła to lobbyści. Potrzebujemy świętych polityków i powinniśmy im pomagać stawać się świętymi, stosując na nich stosowny nacisk. I wtedy nie spotka nas to, że będziemy siać wiele, lecz plon będziemy mieć lichy.

Będziemy przechodzić na system w którym kolejne edycje Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS) będą się zaczynały w styczniu, a kończyły w grudniu. Tak jest wygodniej rozliczać dofinansowania. Tym samym, wkrótce zaczniemy nabór na kolejną edycję, zaczynającą się właśnie od stycznia 2024. Co do reszty zajęć dotychczasowej edycji, terminy z harmonogramu musza ulec zmianie i co do tego podejmiemy ustalenia w najbliższym czasie, o czym będę Państwa powiadamiać.

Od 10 miesięcy działa oddział Instytutu Myśli Schumana w Olsztynie, a w sierpniu powstał oddział w Łodzi. Na 4 listopada planowane jest otwarcie kolejnego oddziału we Wrocławiu, co do czego wkrótce prześlę Państwu szczegółowy plan interesującej konferencji, podczas której nastąpi wspomniane otwarcie. Konferencja poświęcona będzie zestawieniu myśli Jana Pawła II, kard. Augusta Hlonda oraz Roberta Schumana; wstępnie planujemy, by miała miejsce u Salezjanów przy ul. Prusa. A 24 listopada nastąpi otwarcie oddziału w Poznaniu, w domu zakonnym Chrystusowców przy ul. Panny Marii 4. Jedno i drugie otwarcie będzie się zaczynało mszą świętą o 8:30 oraz początkiem konferencji o 10:00.

Serdecznie Państwa pozdrawiam - dr Marek Oktaba

29 września 2023

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak