Skip to main content

List do Przewodniczącego Posła Marka Borowskiego

portret użytkownika Monika B
A. Macierewicz

Warszawa, dn. 22 września 2009r.

Biuro Poselskie Antoniego Macierewicza

Szanowny Pan Poseł Marek Borowski
Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za granicą

Szanowny Panie Przewodniczący,
z zaskoczeniem przyjąłem informację, że niezgodnie z ustaleniami jakie podjęliśmy wspólnie po ostatnim posiedzeniu połączonych Komisji Łączności i Edukacji zwołał Pan posiedzenie Komisji łączności na dzień 24, a nie 23 września. Również program posiedzenia Komisji, odbiega od tego który ustaliliśmy. Przypominam, że zobowiązał się Pan, iż Komisja rozważy poparcie dla stanowiska środowisk polonijnych domagających się we wspólnym wystąpieniu z dnia 24 sierpnia br. od Kanclerz RFN Pani Angeli Merkel anulowania dekretu Hermana Geringa, znoszącego status prawny mniejszości polskiej w Niemczech.

Pragnę przypomnieć, że w spotkaniu w którym wspólnie i jednomyślnie ustaliliśmy, zarówno datę jak i porządek posiedzenia, poza panem uczestniczyli również między innymi wice Przewodniczący Komisji Poseł Adam Lipiński, Poseł Joanna Fabisiak i Poseł Antoni Macierewicz. Złamanie ówczesnych ustaleń odbieram jako nadużycie mojego zaufania i zwracam się o wypełnienie podjętych zobowiązań.

Z poważaniem

Antoni Macierewicz
Poseł na Sejm RP
Członek Komisji
Łączności z Polakami za granicą

za Biuro Posła RP Monika B
22 września 2009

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak