Skip to main content

Prawicowe środowiska oświatowe ....

solidarnosc_logo1c.jpg

Prawicowe środowiska oświatowe pokładają nadzieję w Lechu Kaczyńskim. Nie wszystkie związki zawodowe reprezentujące środowiska nauczycielskie są zorientowane lewicowo. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) od wielu lat potwierdza, że jest nie tylko związkiem zawodowym ale też branżową przybudówką Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD). Dziś dyskretnie popiera rządy Platformy Obywatelskiej (PO). W tej sytuacji warto utrwalić przekonanie, że dziś realną nadzieją oświatowej prawicy jest osoba Prezydenta Rzeczypospolitej.

Cytowany niżej list Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania (SKOiW NSZZ “S”) NSZZ „Solidarność” jednoznacznie to potwierdza.

“Szanowny Panie Prezydencie,
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się z ponownym apelem wniesionym podczas obrad „Okrągłego Stołu” w październiku i listopadzie 2008 roku o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W tych dniach finalizowane są prace Parlamentu nad tą ustawą. Wiele środowisk: rodzice, nauczyciele, związki zawodowe i niektóre organizacje pozarządowe zgłaszały protesty przeciwko proponowanym przez Rząd zapisom. Brakowało rzetelnego dialogu z zainteresowanymi podmiotami, a tzw. proces konsultacji był pozorowany.
Zdaniem NSZZ „Solidarność” uchwalenie tej ustawy doprowadzi do wyzbycia się konstytucyjnej odpowiedzialności państwa za edukację, m.in. przez:
1) ułatwienia prywatyzacyjne – możliwość przekazywania szkół osobom prywatnym bez procedury likwidacyjnej prowadzące do powszechnej prywatyzacji kosztem mienia publicznego i przy lekceważeniu praw pracowniczych,
2) ograniczenie nadzoru kuratoryjnego prowadzące do pogorszenia jakości oferty edukacyjnej i zróżnicowania jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego,
3) odchodzenie od narodowego charakteru nauczania historii i języka polskiego,
4) wprowadzanie przepisów o obniżeniu wieku szkolnego wbrew opinii m.in. rodziców i NSZZ „Solidarność” wskazujących na błędy w tych zapisach i brak przygotowania finansowego i organizacyjnego.
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” jest gotowa spotkać się z osobą wskazaną przez Pana Prezydenta w tej sprawie.

Z wyrazami serdecznego szacunku
Przewodniczący SKOiW NSZZ „S”
Stefan Kubowicz”

Zb.Ziemba

17 lutego 2009

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak