Skip to main content

Duszpasterstwo Nazaret w Łódzkim Oddziale

portret użytkownika ryszard l
Jubileusz Energetyki

Miniony rok jest czasem dynamicznych działań organizujących terenowe struktury KSE “Nazaret”.
Przeobrażenia dotyczą powoływania Oddziału Terenowego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków “Nazaret” w Łodzi.
Utworzenie lokalnego oddziału dokonało się w szczególnym roku - stulecia objawień fatimskich.

W tym 2017, roku nasza łódzka Duszpasterska Wspólnota Zawodowa Energetyków “Nazaret”, obchodzi swoje 30 lecie aktywności w utworzonym w Częstochowie Duszpasterstwie Energetyków, Elektryków i Elektroników, które rozwijało się przez włączających się na Jasnej Górze uczestników, a także całych organizacji i komisji związkowych w kolejne pielgrzymki naszej zawodowej braci.
Oddział Terenowy KSE Nazaret w Łodzi powstaje w 30 rocznicę niezapomnianej apostolskiej wizyty Jana Pawła II z piękną refleksją adresowaną do ludzi pracy - głoszoną w specyficznym miejscu - hali produkcyjnej w łódzkim zakładzie UNIONTEX (niestety już nie istniejącej fabryce).

Walne Zebranie Założycielskie Oddziału Łódzkiego KSE "Nazaret" odbyło się w miejscu zawodowej pracy w siedzibie PGE Dystrybucja SA na ul. Tuwima 56 w Łodzi. Dla zaznaczenia kontrastu pozwolę sobie wspomnieć już ten historyczny czas, gdzie w miejscach pracy nie tolerowano nawet postaw identyfikujących się z Kościołem, ponieważ obowiązywał jedynie słuszny materializm reprezentowany przez sekretarzy PZPR i administratorów fabryk, a wszystko co mogło mieć znamiona kultu religijnego było rugowane. Wraz z Solidarnością wybucha manifestacja przywiązań do wiary, religii i Kościoła. Świątynie i salki katechetyczne szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego stawały się kolebką działalności związkowej, ale także formacji religijnej.

W Piotrkowie Trybunalskim takim miejscem był kościół OO. Jezuitów, w budynku sakralnym odbyło się zebranie organizacyjne, historycznej już komisji zakładowej Solidarności Rejonu Energetycznego - jako pierwszej w polskiej energetyce - wznawiającej i ogłaszającej jawną działalność po wprowadzeniu stanu wojennego. Cała aktywność realizowana była poza zakładem w podziemiach piotrkowskiego klasztoru OO. Jezuitów.
W społeczności tam działającego Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej - formuje się i dojrzewa pierwsza mała Duszpasterska Wspólnota Zawodowa Energetyków “Nazaret” w Zakładzie Energetycznym Łódź - Teren.

Dzisiaj warto zauważyć, że w miejscu pracy tworzenie katolickiej przestrzeni w środowisku zawodowym wymaga ukształtowanej postawy, ponieważ tutaj ewangelię głosimy swoją postawą pracownika, który w tym specyficznym miejscu daje świadectwo wiary. Miejsce to jest wymagające dojrzałości i harmonii osobowej, bo tylko autentyzm przekonań religijnych prawdziwie przemawia do koleżeństwa oraz przynosi duchowe owoce. Tym przekonaniem wiary w Boga trzeba oddziaływać na nasze towarzystwo. Warto w naszym gronie pracowników podejmować wysiłek i tworzyć wspólnotę niosącą światło Ewangelii Pracy , miłości Boga, miłości społecznej i sprawiedliwości..

W tak kształtującym się kręgu członków Duszpasterskiej Wspólnoty Zawodowej Energetyków "Nazaret" działających w Łódzkich Oddziałach PGE, poszerzonym o grupę reprezentującą GiEK S.A z Elektrowni Bełchatów 14 czerwca - postanowiliśmy organizować Łódzki Oddział Terenowy Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków “Nazaret” . W gronie osób, które były już członkami tej struktury przeprowadziliśmy wybór Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Przewodniczącym Zarządu Oddziału Łódzkiego został - Ryszard Łopaciński z RE Piotrków, zastępcami Paweł Koszek z Elektrowni Bełchatów i Michał Jochym z Łódzkiej Dystrybucji, Dorota Surma - sekretarzem z Łódzkiej Dystrybucji, Paweł Swędrowski - Skarbnikiem z RE Żyrardów.
Do Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego zostali powołani: przewodniczący Dariusz Matyśkiewicz z RE Bełchatów, Piotr Masiarek z RE Piotrków i Emilia Partyka z RE Sieradz. Asystentem Kościelnym oddziału zebranie przyjęło Diecezjalnego Duszpasterza Elektryków, Energetyków i Elektroników. Obecnie w Archidiecezji Łódzkiej funkcję tą pełni ks. kanonik Władysław Staśkiewicz.

Dziękując Bogu za ten szczególny czas, za duszpasterską aktywność naszych członków wspólnoty, oraz za kolejną katolicką strukturę stowarzyszenia w Archidiecezji Łódzkiej włączyliśmy się czynnie w dobre przygotowanie i organizację wraz z dyrekcją Łódzkiego Oddziału PGE Dystrybucja - dziękczynnej Eucharystii pod przewodnictwem pasterza ks. bp. Adama Lepy w intencji energetyków, emerytów i ich rodzin.
Uroczysta Msza święta była inicjowana i organizowana przez dyrektorów generalnych w dziękczynieniu Bogu za dobro świadczone (codziennie) ludziom przez pokolenia, w którym uczestniczymy, poprzez swoje zaangażowanie zawodowe.
Powodem tego uroczystego świętowania stały się przypadające w tym roku okrągłe jubileusze naszego zakładu obchodzone w chwili łączenia Łódzkich Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.:
110 - Lat Energetyki w Łódzi - Miasto
80 - Lat Energetyki w Regionie Łódzkim
10 - Lat Polskiej Grupy Energetycznej

Uroczystość zorganizowano świątyni OO. Jezuitów pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi - miejscu związanym z ludźmi pracy poprzez zasłużonego duszpasterza Solidarności jakim był ś.p. Ojciec Stefan Miecznikowski SJ - wielki opiekun prześladowanych działaczy.
Na Jubileuszową Mszę Świętą w dniu 26 czerwca przybyli w niemałej liczbie znamienici goście z miasta, terenu, ale także reprezentanci zarządów spółek energetycznych w Polsce. Równie dużą grupą uczestniczącą w tym wydarzeniu byli nasi pracownicy ze wszystkich rejonów energetycznych.

W homilii ks. bp. Adam zaznaczając doniosłość tego spotkania, skierował nasze rozważania na odczytaną w liturgii słowa przeznaczoną na ten dzień - treść ewangeliczną, w której zaakcentował zawsze aktualny w naszym życiu problem hipokryzji nad którą warto popracować, aby skupić się nad dawaniem dobrego przykładu swoim życiem i aktywnością katolika. Pośród przygotowanych darów ołtarza przekazaliśmy również symbolicznie statut KSE i duplikat deklaracji tych członków OT KSE “Nazaret” w Łodzi zaangażowanych w tworzenie żywego Kościoła w środowisku energetyków.

W uroczystej koncelebrze pod przewodnictwem pasterza wzięli udział zasłużeni księża, którzy swoją posługą duszpasterską obejmowali energetyków w rejonach:
ks. kanonik Władysław Staśkiewicz - diecezjalny duszpasterz energetyków, proboszcz par. Zesłania Świętego Ducha i Świętego Maksymiliana Maria Kolbe, od wielu lat współpracujący z zarządem GiEK SA, pracownikami Elektrowni Bełchatów i Rejonu Energetycznego w Bełchatowie,
ks. kanonik Remigiusz Wysocki - emeryt, od 1979 - 1990 kapelan Piotrkowskiej Solidarności - umożliwiał spotkania energetyków w podziemiach OO Jezuitów w Piotrkowie Tryb. Trzeba dodać i mocno zaznaczyć fakt oddanej posługi kapłańskiej, którą zawsze wspierał naszą pierwszą grupę pracowniczą DWZ Energetyków Nazaret działającą w ZEŁ-T (30 lat temu).
ks. kanonik Stanisław Nowacki - dziekan dekanatu Piotrkowskiego - zawsze otacza duszpasterską troską energetyków i uświetnia swoim zaangażowaniem nasze uroczystości.
O. Mieczysław Jóźwiak - superior OO. Jezuitów kustosz Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej podtrzymuje historyczna tradycję, systematycznie zaprasza na Msze Św. i gości energetyków.

Wspólna modlitwa była dziękczynieniem i umocnieniem na drodze za Chrystusem za co warto Bogu i wszystkim dziękować.
Wyrażam przekonanie, a zarazem nadzieję, że dla wzrostu duchowego bogactwa wspólnoty, ta aktywność wsparta orędownictwem Św. Maksymiliana i modlitwą z Bożym błogosławieństwem - przyniesie oczekiwane owoce w duszpasterstwie zawodowym.

Ryszard

19 lipca 2017

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak