Skip to main content

Nawiedzenie archidiecezji łódzkiej przez Obraz Matki Bożej Królowej Polski

portret użytkownika Stowarzyszenie Ziemia Piotrkowska
12.09.2009 17:00
11.09.2010 00:00
Peregrynacja.JPG

Abp Ziółek przed zakończeniem Nawiedzenia

Słowo Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego przed Uroczystym Zakończeniem Nawiedzenia Królowej Polski w parafiach archidiecezji

1. Dobiegają końca nasze modlitewne spotkania z Królową Polski w znaku Jej jasnogórskiego Obrazu. Uroczyste zakończenie Nawiedzenia
nastąpi 11 września br. w parafii katedralnej. Jeszcze tego samego dnia święty Obraz powita u siebie diecezja kaliska.
Papież Benedykt XVI w telegramie skierowanym na moje ręce nazywa dni Nawiedzenia „czasem błogosławionym”, dlatego życzy nam wszystkim, aby to Nawiedzenie przyniosło „błogosławione owoce”. Istotnie, Nawiedzenie to czas łaski. Dlatego jego znaczenie mierzone jest głębokością przeżyć oraz wielkością wyproszonych łask i błogosławieństw. W „Hymnie Nawiedzenia” nazywamy Maryję „nadziei Matką”. Myśl ta nawiązuje do stwierdzenia Soboru Watykańskiego II, który przypomniał, że Matka Najświętsza jest dla pielgrzymującego Ludu Bożego „znakiem niezachwianej nadziei i pociechy” (KK, 68). Wstawia się za nami u swojego Syna, który jest nadzieją całego świata i jej źródłem. Nawiedzając parafie, Królowa Polski pielgrzymuje razem z nami i pragnie bardzo, abyśmy jak najlepiej wykorzystali podarowany czas łaski i w ten sposób mogli urzeczywistnić nasze nadzieje – osobiste, rodzinne i społeczne.
2. Za pośrednictwem naszej Matki i Królowej wiele łask otrzymaliśmy już wtedy, gdy podejmowaliśmy trudne decyzje i ambitne postanowienia, żeby mogła się dokonać przemiana i odnowa naszych serc i sumień. W ten sposób wypełnialiśmy Jej życzenie, aby zrobić wszystko cokolwiek Jezus nam powie (por. J 2,5). Dziś trzeba po prostu więcej wyciszenia i pogłębionej refleksji, żeby objąć wyobraźnią, sercem i pamięcią to wszystko, co stało się w następstwie świętego Nawiedzenia. „My jesteśmy już inni” – mówią o swoich parafiach duszpasterze i podkreślają wysoką frekwencję parafian podczas misji, niespotykane dotąd kolejki do konfesjonałów, powroty do praktyk religijnych po latach zaniedbań, sakramentalne uporządkowanie życia małżeńskiego, chrzest dzieci, które dotąd nie były we wspólnocie Kościoła, pojednanie skłóconych, poszerzenie wyobraźni miłosierdzia, powołanie nowych i ożywienie istniejących już zespołów parafialnych. Duszpasterzy cieszą także tłumnie uczęszczane Apele Jasnogórskie, które będą upamiętniać w przyszłości dzień Nawiedzenia parafii, oraz to, że piękne dekoracje kilometrowych tras przeszły ich najśmielsze oczekiwania.
Obecnie, pierwszym naszym zadaniem i obowiązkiem jest uświadomienie sobie tego, co przypisujemy w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym – wstawiennictwu Królowej Polski, gdy nawiedzała nasze świątynie. A czynić to będziemy w duchu serdecznej wdzięczności za wszystkie łaski uzyskane za Jej wstawiennictwem – za te, o których wiemy, oraz za łaski, których może nigdy nie poznamy. Wszak Boże Miłosierdzie przekracza zawsze nasze nadzieje i oczekiwania.
3. Pragnę podkreślić, że zbliżająca się uroczystość zakończenia Nawiedzenia naszej archidiecezji będzie miała przede wszystkim charakter wspólnego dziękczynienia. W sobotę 11 września o godz. 1000 zgromadzimy się jako Kościół łódzki przed ołtarzem polowym na Placu Katedralnym, aby dać wyraz naszej głębokiej wdzięczności wobec Królowej Polski za ten niezwykły czas łaski, za otrzymane dary i błogosławieństwa; słowem – za wszelkie dobro, które się wtedy zrodziło a teraz, oby trwało jak najdłużej.
Naszej uroczystości, w której wezmą udział księża biskupi ze wszystkich diecezji polskich, przewodniczyć będzie ks. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, długoletni sekretarz osobisty Jana Pawła II. Kazanie wygłosi ks. arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Obecna będzie delegacja Ojców Paulinów z Jasnej Góry.
4. Uroczystość zakończenia Nawiedzenia jest wyzwaniem dla wszystkich, którzy stanowią Kościół łódzki. Wszak na trasie pielgrzymowania Królowej Polski nie pominięto ani jednej parafii. A zatem każda bez wyjątku wspólnota parafialna będzie miała liczne powody do wyrażenia Matce Najświętszej serdecznego podziękowania.
Do osobistego udziału w tej uroczystości jesteście więc zaproszeni a nawet zobowiązani wszyscy, drodzy Archidiecezjanie. Przybywajcie wraz z najbliższymi. Wasza obecność w dniu 11 września będzie czytelnym wyrazem wdzięczności wobec nawiedzającej nas Królowej Polski. Jestem przekonany, że wraz ze swoimi duszpasterzami zgromadzą się licznie na wspólnym dziękczynieniu Kościoła łódzkiego wszyscy, którzy stanowią jego wspólnotę: katecheci i osoby konsekrowane, dzieci, młodzież i dorośli a także przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, ludzie nauki i kultury, oraz pełniący odpowiedzialne zadania w życiu publicznym.
Już dziś pragnę Was powiadomić, że, jak przystało na ludzi wdzięcznych, złożymy wizytę Królowej Polski na Jasnej Górze, aby podziękować za łaski, które nam wyjednała u Jezusa podczas Nawiedzenia naszej archidiecezji. Nastąpi to w sobotę 25 września br. Będzie to nasza ogólnodiecezjalna pielgrzymka do tronu Matki i Królowej. Szczegółowe informacje na ten temat przekazane zostaną za pośrednictwem Księży Proboszczów.
5. Drodzy moi Archidiecezjalnie! Serdecznie Was zachęcam nie tylko do licznego udziału w uroczystym zakończeniu Nawiedzenia, ale proszę również o informowanie o tym wszystkich, których spotykacie na co dzień w swoich miejscach pracy, w gronie sąsiadów, znajomych i przyjaciół. W sposób szczególny zaproszeni są do przybycia na tę uroczystość ci wszyscy, którzy z różnych przyczyn nie mogli się spotkać z Matką i Królową Polski w swojej parafii. Takiej szansy nie wolno teraz zaprzepaścić!
Dziś możliwości przekazywania informacji wraz z odpowiednią zachętą są olbrzymie: oprócz tradycyjnego telefonu, także wysyłanie SMS-ów, przekazanie bliźnim ulotki informacyjnej, którą w dniu dzisiejszym otrzymacie w kościele, czy kontakt za pośrednictwem Internetu. Niech wszyscy Archidiecezjanie staną się aktywnymi przekazicielami tej ważnej wiadomości.
Katechetów proszę o poinformowanie na ten temat szkół, w których uczą, a więc dzieci, młodzieży i kolegów - nauczycieli. Niech nie będzie w archidiecezji osoby, do której nie dotarłaby wiadomość o zbliżającej się uroczystości i o tym, że wszyscy są do udziału w niej serdecznie zaproszeni.
To ważne spotkanie uczyńmy naszą wspólną sprawą! Niech stanie się ono wielkim dziękczynieniem Kościoła łódzkiego. Wszyscy na miarę swoich możliwości weźmy udział w jego bezpośrednim przygotowaniu: poprzez wzajemne informowanie się, tworzenie atmosfery oczekiwania, zachęcające rozmowy, osobistą modlitwę wraz z ofiarowaniem trudów życia i wykonywanej pracy. Wszystko w duchu naszego gorącego zapewnienia: Królowo Polski, jesteśmy „Zawsze z Twoim Synem”.
Uczestnikom zbliżającej się uroczystości, a szczególnie wszystkim, którzy służą pomocą w przygotowaniach, życzę licznych owoców Nawiedzenia i z serca błogosławię.

Piotrków: inauguracja peregrynacji obrazu MB Jasnogórskiej
Cudowny Obraz przybywa do o.o.Jezuitów
Rozpoczęła się peregrynacja obrazu MB Jasnogórskiej po archidiecezji łódzkiej
Kalendarz Nawiedzenia Obrazu

W tym roku rozpocznie się nawiedzenie archidiecezji łódzkiej przez obraz Matki Bożej Królowej Polski, które trwać będzie do 11 września 2010 roku.
Matkę Bożą powitamy w znaku Jej Jasnogórskiego Obrazu w sobotę 12 września o godz. 17.00 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim, róg ul. Słowackiego i Armii Krajowej. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczyć będzie Franciszek Kardynał Macharski, kazanie natomiast wygłosi Józef Kardynał Glemp.

W tym miejscu warto przypomnieć, że poprzednie nawiedzenie miało miejsce w roku 1974 i rozpoczęło się również w Piotrkowie Trybunalskim. Również w Kościele Serca Jezusowego Mszę Św. sprawował wówczas sługa Boży Karol Kardynał Wojtyła, Metropolita Krakowski, kazanie zaś wygłosił sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski.

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak