Skip to main content

Piękny Jubileusz

Dorota Piesik.JPG

Za kilka miesięcy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej, będzie obchodzić jubileusz dwudziestolecia swojej pracy na rzecz rodziny i społeczeństwa . W Piotrkowie Trybunalskim także będziemy świętować narodziny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, bo powstało ono również 19 lat temu. Nasze Piotrkowskie Stowarzyszenie nosi imię mojej córki Doroty Piesik, która wtedy, kiedy ono powstawało walczyła o życie swojego poczętego dziecka a jednocześnie poddana była ogromnemu cierpieniu, bo jej ciało niszczyła straszna choroba – nowotwór mózgu. To cierpienie wydało wielkie owoce, bo wbrew nadziei, urodził się zdrowy Łukasz – dziś ma już 18 lat i będzie wkrótce wybierał swoją drogę życiową – ale również rodziło się nasze Stowarzyszenie. Od samego początku powstania, osiągało wspaniałe wyniki na niwie służenia ludziom a szczególnie rodzinom. Temu stowarzyszeniu przewodniczył i nadal przewodniczy pan Piotr Masiarek . Nasi członkowie i przyjaciele postanowili uczynić wszystko, by w Piotrkowie zacząć zmieniać to co złe, zgnuśniałe i otworzyć się na rodziny, które będą potrzebowały pomocy, wsparcia i miłości bliźniego.

I tak się zaczęła ciężka, systematyczna praca w niewielkim lokalu, przydzielonym nam przez ks. Proboszcza Eliasza, w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Najpierw należało przygotować nasze serca do takiej pracy. Jeździliśmy więc na rekolekcje formacyjne, przemierzaliśmy setki kilometrów za Janem Pawłem II, kiedy pielgrzymował do Polski i czerpaliśmy z Jego nauki. Kiedy byliśmy już duchowo zjednoczeni, rozpoczęliśmy pracę organiczną , bardzo trudną, bo w nią należało włożyć swój wysiłek, swój czas, swój intelekt, swoje serce aby służyć innym.

Najpierw zorganizowaliśmy bibliotekę, aby dać zainteresowanym możliwość czerpania wiedzy z książek, by ich zaprosić do nas. Ta biblioteka liczy na dzień dzisiejszy parę tysięcy pozycji o tematyce religijnej, społecznej, politycznej, historycznej i naukowej. Czytelnicy to ludzie młodzi, w wieku średnim , oraz starsi. Także studenci miejscowej uczelni często zaglądają do naszej biblioteki i znajdują to, czego nie znaleźli w profesjonalnych bibliotekach.
Potem powstał klub „Edukacja 2000” w którym oprócz wspomnianej biblioteki, doszło jeszcze wypożyczanie kaset video. Ale człowiek nie może zamknąć się tylko we własnym środowisku, ma czynić dobro także wobec innych, ma pomagać i być miłosiernym. Od 15 lat organizujemy więc wigilie dla ludzi samotnych i bezdomnych. Te wieczerze wigilijne są bardzo starannie przygotowywane. W tym przedsięwzięciu pomagają nam piotrkowscy przedsiębiorcy, ludzie dobrej woli i młodzież harcerska a także kapłani z naszej parafii. Przy blasku choinki i przy wspaniałym śpiewie kolęd przez dzieci ze szkoły katolickiej im Jana Bosko , wszyscy ze wszystkimi łamią się opłatkiem , by potem spożyć wspólny, bogaty posiłek wigilijny. Po wieczerzy każdy uczestnik otrzymuje paczkę świąteczną, aby nie czuć się źle w święta Bożego Narodzenia. Co rok organizujemy również choinkę dla dzieci z rodzin mniej zamożnych. Pomagają nam w tym przedsięwzięciu siostry Salezjanki, które swoim pedagogicznym charyzmatem ubogacają tę uroczystość, przygotowując różne gry i zabawy, aby dzieci długo pamiętały ten dzień i wyniosły z niego radość i naukę.

Pomagaliśmy ludziom chorym, sprowadzając dla nich zioła od oo. Bonifratrów, realizowaliśmy recepty, byliśmy zawsze na każde ich życzenie gotowi do pomocy. Wiele z naszych koleżanek niosło charytatywną pomoc ludziom schorowanym, bardzo samotnym, fizycznie słabym. Pomagaliśmy matkom, oczekującym potomstwa, byliśmy zawsze tam, gdzie należało nieść wsparcie, gdzie umierał człowiek i szukał pomocy duchowej. Stoczyliśmy wielki bój w walce z pornografią na piotrkowskim rynku czasopism, walczymy o każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

To nasze Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ciągle coś nowego organizowało. Były wycieczki i pielgrzymki, aby poznać piękno naszej Ojczyzny, aby przyglądać się jak rozwija się nasz kraj. Zawsze z tego wyrastało jakieś dobro, które dalej owocowało na niwie piotrkowskiej. Były specjalne wycieczki z przewodnikiem po Piotrkowie Trybunalskim, aby każdy kto chce, przyłączył się do nas i zobaczył jak piękne jest nasze miasto, aby usłyszał prawdziwą historię Piotrkowa Trybunalskiego i ocknął się z niemożności i niewiedzy. Zwiedziliśmy także nasz - jakże piękny - region piotrkowski, jego zabytki, miejsca gdzie ginęli jego mieszkańcy w czasach wojennych i powojennych . Każda taka wycieczka kończyła się agapą, często wspólnym ogniskiem i wspólną piosenką.

Przez wiele lat Stowarzyszenie Rodzin Katolickich redagowało miesięcznik „Rodzina Trybunalska”. Ponieważ potrzeba było na to wiele czasu i twórczych pomysłów, nierzadko spotykaliśmy się późnymi wieczorami i czasem nocami, by napisać, poinformować co dzieje się w Piotrkowie i piotrkowskim Kościele. Wydawaliśmy 4 tyś. egzemplarzy tej gazety. Kiedy już była wydrukowana, rozwoziliśmy ją prywatnym transportem do wszystkich kościołów na terenie Piotrkowa, aby rozdano ją wiernym po Mszy św. niedzielnej. To był nasz wkład w nową ewangelizację o którą tak bardzo prosił nasz papież Jan Paweł II.

Zawsze ciężko pracowaliśmy na rzecz naszej małej i dużej Ojczyzny. W czasie tych 20 lat ze SRK wyrosło kilku radnych do Rady Miasta, którzy pracowali na rzecz społeczności Piotrkowa, mieliśmy również posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Do dziś nasz przewodniczący pan Piotr Masiarek pracuje w Radzie Miasta jako radny, a obecnie z list Prawa i Sprawiedliwości kandyduje na Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. I niech nie mówią zadufani w sobie zazdrośnicy i pyszałkowie, że tylko oni nadają się na ten urząd, że tylko oni są najlepszymi chrześcijanami. To nie prawda! Nasz kandydat PIOTR MASIAREK jest idealnym kandydatem na stanowisko Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, bo wyrósł ze środowiska katolickiego, bo zdobywał wiedzę wtedy kiedy inni już ją zdobyli na koszt swoich rodziców, bo pracował zawsze ciężko i efektywnie na rzecz innych, bo jest skromnym, mądrym człowiekiem, bo jest dobrym ojcem, bo pragnie dobra dla bliźnich, bo ukształtował swoją osobowość poprzez modlitwę i benedyktyńską pracę, bo wreszcie wyrósł z „Solidarności”, która zawsze dla niego była dużą wartością.

Moja córka Dorota jest patronką Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i z Nieba pomaga temu Miastu, którego jest Honorowym Obywatelem, temu Stowarzyszeniu, którego jest patronką i kandydatowi na Prezydenta Piotrkowa i przewodniczącemu SRK - panu Piotrowi. Patronuje również nam kandydatom na radnych w najbliższych wyborach samorządowych, z list PiS: Jerzemu – Wojciechowi Królikiewiczowi, Maciejowi Maciołkowi, kandydującemu w okręgu II, Ryszardowi Łopacińskiemu i mojej skromnej osobie, która kandyduje do Rady Miasta z okręgu III.

Za naszą pracę na rzecz rodziny, miasta i województwa, w XV rocznicę powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej, nasze koło im. Doroty Piesik zostało wyróżnione, ja zaś otrzymałam z rąk naszego arcypasterza Ziółka - Złoty Krzyż Za Zasługi dla Kościoła Łódzkiego.

Na koniec przywołam fragment pewnej piosenki, której słowa ciągle mi dźwięczą w uszach:
„Coś postanowił niech się ziści
i wola Twoja niech się stanie,
ale broń mnie od nienawiści
od pogardy zachowaj mnie Panie” ,

v-ce przewodnicząca SRK im. Doroty Piesik
w Piotrkowie Trybunalskim
Monika Bremerska

24 października 2010

Powiązane;
Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego - Dorota Piesik - " Non omnis moriam"
Życie swoje za życie dziecka
Biuletyn nr 2. Klubu Radnych Centroprawica "Przymierze" RM w Piotrkowie Tryb.

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Poniekąd...

portret użytkownika witold k

zaliczam siebie to ojców założycieli Stowarzyszenia...

Tak, to prawda, co Pani Monika napisała. Dołożę jeno, że to, jak i wiele innych nowych form pracy dla społeczności to owoc Sierpnia '80. Ważne, nie dać się simirze polit poprawności i służyć i czekać na lepsze czasy. Na czasy, w których nie będą kupczyć katolicyzmem tylko służyć po katolicku a to spora różnica, jak popatrzeć...

witold k

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.