Skip to main content

Media w naszym życiu

portret użytkownika Małgorzata K

Mass media dysponują ogromną siłą wpływania na postawy i zachowanie się człowieka, stanowią łatwy mechanizm oddziaływania na szerokie rzesze ludzkie.

Jednym z największych środków masowego przekazu jest telewizor. Człowiek wie, że jest szkodliwy na wzrok, wie także, że telewizor kradnie mu czas. Nie zdaje sobie sprawy, że telewizja może promować niezwykle niebezpieczne efekty w jego psychice. Ze swej natury człowiek najchętniej wierzy w to , co zobaczy na własne oczy.

Programy telewizyjne od dzienników począwszy na filmach skończywszy, prezentują coraz większą dawkę przemocy, kłamstw, wymyślanych na pokaz sytuacji. Programy prezentujące współpracę i spolegliwość prezentowane są w gorszym czasie antenowym. Celem redaktorów telewizyjnych jest dostarczyć sensację tak, aby ich program zyskał zainteresowanie. Sprawdza się w rzeczywistości, że telewizja dostarcza gotowe recepty, wzory zachowań w określonych sytuacjach.

Środki masowego przekazu manipulują przede wszystkim młodzieżą i dziećmi, ponieważ wiedzą, że można nimi manipulować łatwiej niż kimkolwiek innym. Można wymienić wiele przykładów, robi się rozgłos z różnych złych czynów niektórych ludzi. Pokazuje się jak fajnie się tak zachowywać. Po paru dniach sytuacje powtarzają się w naszych miastach, w naszym kraju. Przemoc rozwija się coraz bardziej wśród dzieci, młodzieży. Przykładów można wymieniać bez końca.

Odbiorcy są nieustannie bombardowani treściami, które podważają zasady moralne i uniemożliwiające stworzenie klimatu sprzyjającego przekazywaniu wartości godnych człowieka. Roztropna czujność dyktuje wybór treści programów telewizyjnych, radiowych czy też publikacji. Ich wybór ma służyć zdrowej rozrywce, sprzyjać wychowywaniu i przyczyniać się do ubogacenia duchowego człowieka. I tu spoczywa wielki obowiązek na przede wszystkim na rodzicach. My, mamy chronić swoje dzieci przed tym co złe i mamy jako odbiorcy środków przekazu uczyć się korzystania z nich.

Środki przekazu powinny podejmować obronę wolności, poszanowania godności osoby, popierać autentyczną kulturę. Kultura jest wspólnym dobrem Narodu. Społeczeństwo ma prawo być informowane w sposób uczciwy, zgodny z prawdą i godnością narodu. Prasa, film, radio, telewizja, teatr winny formować społeczeństwo, tworzyć i pielęgnować kulturę, która przyczyni się do jego postępu, a nie do jego osłabienia czy zniszczenia.

Małgorzata

26 października 2010

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak