Skip to main content

5 lat Fundacji PAFERE i Magister PAFERE - relacja

Rocznicę 5-lecia Fundacji PAFERE mamy już za sobą. 21 kwietnia 2012 roku w Domu Rzemiosła przy ul. Miodowej w Warszawie odbyła się konferencja z tej okazji, połączona z galą wręczenia nagród III edycji konkursu Magister PAFERE.

Motywem przewodnim konferencji był problem tzw. szarej strefy w gospodarce. Jednak wykład oraz panel dyskusyjny na ten temat, poprzedziły wystąpienia założyciela i wieloletniego prezesa Fundacji PAFERE, Jana M. Małka oraz prof. Victora Claara z Instytutu Actona.

Jan M. Małek poświęcił swoje wystąpienie problemowi kradzieży. „Kradzież jest złem” - stwierdził honorowy prezes PAFERE. Jan M. Małek podkreślił, że jest to pogląd, który obowiązuje we wszystkich systemach prawnych oraz we wszystkich religiach. „Naszymi sprzymierzeńcami są wszyscy ci, którzy podzielają ten pogląd” - dodał.

Jan M. Małek: „Wszystkie kryzysy gospodarcze to skutek kradzieży, która objawia się na różne sposoby: inflacja, zadłużenie, korupcja, przywileje, bankowość oparta na rezerwie cząstkowej. (...) Państwo, które okrada własnych obywateli jest szkodnikiem. (...) Ludzie dziś, wyobrażają sobie państwo jako boga, który ma spełniać wszystkie życzenia. Tymczasem państwo opiekuńcze jest już bankrutem”.

Jan M. Małek dodał, że misją PAFERE jest uświadamiać ludziom, że państwo nie jest mądrzejsze od nich samych, że Polskę uratować może tylko wolna i zbudowana na etyce gospodarka. „Do tego musimy dążyć” - podsumował wieloletni prezes Fundacji PAFERE, Jan M. Małek.

Kolejnym mówcą był prof. Victor Claar z Instytutu Actona. Jego wykład przybliżył postać Johna Keynesa, ekonomisty, którego idee wywarły duży wpływ na politykę gospodarczą wielu państw w XX wieku.

Victor Claar: „Patrząc na historię problemów gospodarczych lat 30-tych XX wieku, widzimy, że klasyczna ekonomia miała rację. (...) Nie brakowało jednak głosów, czy aby na pewno... (...) Ciężkie lata 30-te, olbrzymie bezrobocie, rodziły wątpliwości, czy Adam Smith i jego koncepcja niewidzialnej ręki rynku, na pewno miał rację. (...) Keynesowska szkoła ekonomii podkreślała, że gospodarka jest czymś bardzo wrażliwym i niestabilnym, dlatego potrzebne są interwencje rządowe, by utrzymać system w równowadze. (...) Keynes uważał, że decentralizacja jest – w dłuższej perspektywie – dobra. W krótkiej natomiast – wskazane są rządowe interwencje. Zdawał on sobie sprawę ze szkodliwości interwencjonizmu w dłuższym horyzoncie czasowym, ale jednocześnie powtarzał, że >>w dłuższej perspektywie, wszyscy będziemy martwi<<. Ważne jest >> to co teraz<<. A co czeka nasze dzieci jest mało istotne”.

Victor Claar podkreślił, że idee Keynesa umarły, gdyż zawierały złe założenia dla polityki państwa wobec gospodarki; były nietrafionym modelem makroekonomicznym. „Rząd nigdy nie wyda pieniędzy ludzi lepiej niż mogliby to zrobić oni sami, nawet jeśli intencje rządu są szlachetne” - stwierdził prelegent. Dodał, że Keynes błędnie zakładał, że gospodarką można zarządzać jak każdym innym matematyczno-fizycznym modelem naukowym. „Jednostki są jednak tak zróżnicowane, że wymykają się analizie typowej dla modeli naukowych. W tej kwestii Keynes nie miał racji – nie docenił inteligencji zwykłych ludzi działających na rynku”.

Prof. Claar zaznaczył, że popularność idei Keynesa wynikała z tego, że idealnie wstrzelił się on z nimi we właściwy czas. „Politycy te idee podchwycili, bo dzięki nim mieli zajęcie, mogli sprawiać wrażenie, że ciężko pracują dla społeczeństwa”. Konkluzja z wystąpienia prof. Claara jest następująca: „keynesizm, jako myśl ekonomiczna upadł, wciąż jednak stanowi dużą pokusę dla polityków zabiegających o popularność oraz dla banków centralnych”.

Kolejny mówca, prof. Michał Wojciechowski, przewodniczący Rady Programowej PAFERE mówił na temat szarej strefy oraz moralnych aspektów jej funkcjonowania. Wymienił on różne obszary, w których ona istnieje, nie pomijając wątku, że w pewnych sytuacjach może być ona nieuczciwą konkurencją dla legalnie działających biznesów. „Zdarza się jednak, że również legalne przedsięwzięcia gospodarcze mają możliwości nie zawsze uczciwego eliminowania konkurencji, np. poprzez praktyki monopolistyczne” - stwierdził prof. Michał Wojciechowski. Dodał on, że mimo wielu zastrzeżeń, szara strefa jest zjawiskiem moralnie pozytywnym a dla klienta często bardzo korzystnym. Nawet jeśli państwo na tym cierpi, bo traci np. na podatku dochodowym, to ma już dochody choćby z podatku VAT.

Zdaniem prof. Wojciechowskiego, należy oczywiście dążyć do ograniczania szarej strefy, jednak w warunkach obecnie panujących jest to bardzo trudne. „Szarej strefie sprzyja komplikacja prawa z jaką mamy do czynienia w Unii Europejskiej. Gdyby zatem chcieć przestrzegać wszystkich przepisów to gospodarka musiałaby chyba całkowicie stanąć” - stwierdził. „Jeśli chcemy doprowadzić do likwidacji szarej strefy musimy uwolnić gospodarkę” - konkludował prof. Wojciechowski.

Kolejnym punktem konferencji była debata poświęcona m.in. problemowi szarej strefy. Uczestniczyli w niej pp.: Andrzej Barański z krakowskiej firmy Herbewo, Wojciech Kubań z firmy komputerowej QBS, Piotr Lisiecki z firmy drobiarskiej z Olsztyna oraz Marcin Nowacki ze Związku Pracodawców Prywatnych. Prywatni przedsiębiorcy podzielili się problemami jakie doskwierają tym, którzy tworzą miejsca pracy i próbowali zaprezentować możliwości wyjścia z trudnej sytuacji w jakiej obecnie się znajduje prywatny biznes.

Konferencja zakończyła się galą wręczenia nagród w ramach III edycji konkursu Magister PAFERE. Po wystąpieniach jurorów, swoje prace zaprezentowali zwycięzcy tegorocznego konkursu.

Wkrótce na nasze stronie internetowej obejrzeć można będzie relacje wideo z tych uroczystości.

Paweł Sztąberek: www.pafere.org

25 kwietnia 2012

Obejrzyj fotoreportaż ...

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak