Skip to main content

"Polityka Narodowa": Nacjonalizm

portret użytkownika Admin
nacionalizm.jpg

Na temat nacjonalizmu, który jest tematem przewodnim numeru, w najnowszej Polityce Narodowej (nr4) wypowiedzieli się m.in.: prof. Jacek Bartyzel, Daniel Pawłowiec, prof. Bogumił Grott, Wojciech Wierzejski, ks. prof. Tadeusz Ślipko, dr Rafał Łętocha, , dr Adam Wielomski, dr Stanisław Krajski, Konrad Bonisławski, Dominik Szwed oraz Karol Wołek. "KB"

Wierzejski postuluje rehabilitację terminu "nacjonalizm". I podaje własne definicje.

Nacjonalizm polski (w znaczeniu światopoglądowo-treściowym) to spójny i konsekwentny zespół naczelnych idei światopoglądowych i politycznych, tj. idea wszechpolska, idea solidaryzmu narodowego, idea państwa narodowego, idea narodu – suwerena i gospodarza oraz idea uniwersalizmu cywilizacyjnego, wyznawanych w Polsce od końca XIX wieku aż do dzisiaj przez osoby utożsamiająca się z polskim ruchem narodowym (endecją).

W znaczeniu socjologiczno-historycznym – nacjonalizm polski to formacja światopoglądowo-polityczna (zwana endecją, ruchem wszechpolskim, ruchem narodowym) o określonej strukturze organizacyjnej, sięgająca korzeniami Ligi Polskiej (zał. 1887r.), a ostatecznie zawiązana w chwilą powstania Ligi Narodowej (1893r.) i nieprzerwanie działająca aż do czasów współczesnych, której członkowie głoszą nacjonalizm w znaczeniu światopoglądowo-treściowym.

Bartyzel pisze o nacjonalitaryzmie, czyli demokracji narodowej, przeciwstawiając go prawicowemu nacjonalizmowi. Pawłowiec szeroko i skrupulatnie analizuje różne naukowe ujęcia nacjonalizmu, pokazuje obszary sporu między naukowcami, a na końcu formułuje "aksjomaty współczesnego nacjonalizmu" i wskazuje na "nacjonalistyczne fundamenty programowe". Bonisławski relacjonuje przebieg programu NATIO, czyli inicjatywy cyklu spotkań poświęconych różnym nacjonalizmom na świecie oraz szczegółowo omawia nacjonalizm francuski.

Czterej ankietowani przez Politykę Narodową naukowcy (Grott, Łętocha, Krajski i Wielomski) zgodnie potwierdzili (każdy niezależnie od innych) potrzebę funkcjonowania dyskursu nacjonalistycznego w świecie współczesnej polityki. Opowiedzieli się także za koniecznością rehabilitacji samego pojęcia "nacjonalizm".

W archiwaliach redakcja zamieszcza fragmenty encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor (w 15 lecie ogłoszenia) oraz klasyczny już artykuł Zygmunta Balickiego "Nacjonalizm a patriotyzm".

Całość numeru to ponad 200 stron dobrej, solidnej endeckiej lektury. Gorąco polecamy.

Aktualny numer do kupienia - kliknij

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak